2 juni 2022


Världsföräldradagen uppmärksammades av FN den 1 juni. Dagen fick många palestinska föräldrar att sörja sina barn som fångats i det israeliska militära rättssystemet eller sörja över dem som skjutits och dödats av israeliska soldater. Sabeel var värd på Kumi Now Online för Parent’s Circle, en organisation som för samman sörjande palestinska och israeliska familjer som uttalat sig inför FN säkerhetsråd i slutet av maj. Nästa veckas Kumi Now sänds på världsmiljödagen den 5 juni fokuserar på den förödelse som utlösts av den israeliska ockupationen av palestinsk mark.

Vår Gud och Skapare, vi ropar till dig när vi ser den skada som gjorts mot palestinsk mark och mot människor under israelisk ockupation. Vi ber om rättvisa och fred för alla invånare i det Heliga Landet för att återställa den förorenade miljön där. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Rosemary Radford Ruethers död tillkännagavs den 21 maj. Hon var en frispråkig teolog, vars artiklar fokuserade såväl feministteologi som befrielseteologi, speciellt i Latinamerika och Palestina.

Herre, vi tackar dig för Rosemarys liv och arbete och ber för hennes familj i deras sorg. Vi är speciellt tacksamma för hennes många år av stöd för Sabeel och hennes arbete för det palestinska folket. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Global Kairos för Asia Pacific Palestinian Solidarity har publicerat sitt slutdokument som summerar bidrag från deras fyradagskonferens i april i Taiwan. Gruppen har understödjare i 21 länder i Asien/Pacific-området och de samlades i kampen för olika grupper av marginaliserade människor och hur de kan inspireras av icke-våldsmotståndet hos palestinier som lever under ockupation.

Herre, du ”handlar rättfärdigt och ger de förtryckta sin rätt” (Ps 103:6). Stärk oss och fortsätt att ge hopp till dem som upplever en hopplös situation under regimer som berövar dem rätten till liv, mark och försörjning. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

USA:s utrikesdepartement har tagit bort den ultranationalistiska gruppen ”Kahane Chai”, eller ”Kach”, från listan av utländska terroristorganisationer. Grundaren av gruppen, Meir Kahane, arbetade öppet för att palestinier skulle fördrivas från sitt hemland. Hans efterföljare fortsätter att genomföra våldsamma attacker.

Herre, vi ber att myndigheter i USA och runt om i världen ska fortsätta undersöka och beskriva grupper som sprider hat och rasism. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

I en undersökning av CNN, publicerad den 24 maj, anser vittnen att den palestinsk-amerikanska journalisten Shereen Abu Aqleh dödades av målinriktad israelisk beskjutning. Undersökningen baseras på elva videor av händelsen och vittnesbörd från ögonvittnen. De har avfärdat uttalandet från israelisk militär att det var ”utspridd och okontrollerad skottlossning” i området då reportern blev skjuten.

Herre, vi ber att det internationella samfundet ska genomföra en fullständig utredning av Shereens död, att omständigheterna ska publiceras och att varje våldsutövare ska hållas ansvarig. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Den 21 maj vägrade Nooran Alhamdam, en palestinsk-amerikansk student vid Georgetown University i Washington D.C., att skaka hand med utrikesminister Anthony Blinken vid hennes examensceremoni. Hon förklarade det som en protest mot USA:s stöd åt Israel. Nooran och hennes klasskamrater bar foton som minne av Shereen Abu Aqleh, när de hämtade sina examensbevis.

Herre, vi tackar dig för modet hos unga palestinier i diasporan som fortsätter att höja sina röster i icke-våldsprotester mot våldet som drabbar palestinier i deras liv under israelisk ockupation. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Organisationen ”The Israeli Committee Against Home Demolitions” (ICAHD) fortsätter att registrera antalet palestinska hem och viktiga byggnader som behövs för att upprätthålla försörjningen, såsom lador, cisterner, inhägnader som förstörs av de israeliska myndigheterna. Det har skett en ökning av antalet rivningar i såväl stadsmiljö, t.ex. östra Jerusalem, som i Jordandalen och i Salfit-omådet.

Herre, vi ber att internationella regeringar och organisationer ska utmana Israel om rensningar och rivningar av palestinska hem och egendomar, som genomförs allt oftare och med stor hastighet. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Angola och Moçambique.

Herre, i din nåd… hör våra böner.

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com