23 juni 2022


Kumi Now fokuserade denna vecka på de palestinska fångarnas utsatta situation. Nästa tisdag kommer Kumi Now att lyfta fram årsdagen (1 juli) för nedrustningsavtalet för kärnvapen, genom att granska Israels position när det gäller kärnvapen. Israel byggde Shimon Peres Negev Nuclear Research Centre, nära Dimona på 50-talet, men har ännu inte öppet medgett att man har kärnvapen och är en av endast fem stater som inte deltar i avrustningsavtalet. 

Herre, vi känner till den ödeläggande kraften av kärnvapen och fortfarande hemlighåller Israel sin utveckling av och sin distribution av dessa vapen. Vi ber att Israels regering ska deklarera hur man sprider sina vapen och att man undertecknar icke-spridningsavtalet för att begränsa användningen av dem. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Nadine Bitar leder dagens andakt och bibelstudium vid Sabeels Online-gudstjänst. Nadine är generalsekreterare för Youth of Jesus’ Homeland, en frivilligorganisation inom Latinska Patriarkatet i Jerusalem som betjänar mer än 3 500 unga människor mellan 7 och 35 år. 

Herre, vi tackar dig för Nadine Bitar när hon idag leder Sabeels gudstjänst på nätet. i Naim Ateeks frånvaro. Herre, i din nåd… hör våra böner.  

Den 15 juni uttryckte den globala kristna biståndsorganisationen World Vision sin besvikelse över den israeliska distriktsdomstol som fällde Mohammed El Halabi. Domstolen ansåg at El Halabi var skyldig till att ha fört över stora summor av biståndsmedel till beväpnade grupper i Gaza. World Vision konstaterar att det har förekommit oegentligheter i rättsprocessen och väsentlig brist på verkliga bevis. 

Herre, vi ber för Mohammed El Halabi nu när han redan hållits fängslad i sex år, åtalad för förskingring. Vi ber att hans fall ska omprövas och att han inte döms på basis av hemliga bevis eller en påtvingad bekännelse. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

En undersökning av den israeliska polisens attacker mot sörjande vid Shireen Abu Aglehs begravning konstaterar att det som skedde var tjänstefel. Redan innan undersökningen startade fanns en överenskommelse om att ingen av poliserna som var involverade skulle drabbas av någon disciplinär åtgärd. 

Herre, människor runt hela världen chockades djupt av polisens våldsamma angrepp på de palestinska sörjande vid Shireen Abu Aqlehs begravning. Sådana vanhelgande och våldsamma bilder är svåra att radera från minnet, även om israeliska polismyndigheten planerar att mörklägga dem. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Matan Kahana, en äldre medlem av den israeliska koalitionen, orsakade vrede när hans kommentar i en pojkskola i Efrat sändes ut. Han sa: ”Om det funnes en knapp jag kunde trycka på, som kunde sända alla araber på tåg till Schweiz, så skulle jag använda den”. Han är vice minister på religionsdepartementet i Naftali Bennets högerpartiYamina. 

Herre, vi ber om ett slut på rasism av alla slag. Låt alla politiker arbeta för lika värde och rättvisa för alla människor i detta land. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Den 14 juni stoppade säkerhetsvakter från Palestinska myndigheten med våld en studentdemonstration vid An Najah-universitetet i Nablus. Studenterna hade protesterat mot universitetsadministrationen uteslöt fem medlemmar av den islamiska gruppen och fem medlemmar av den rivaliserande gruppen Shabiba efter att ha varit involverade i ett bråk. 

Herre, vi ber att våldet i studentkåren och från säkerhetsvakter ska dämpas vid universitetet i Nablus. Vi ber att studenternas klagomål ska få uttryckas och att administrationen ska göra allt den kan för att bemöta rimliga krav. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

De palestinska fångarnas förening konstaterade den 15 juni att sex palestinier i israeliska fängelser inlett hungerstrejker i protest mot förhållandena i fängelserna. Bland de fängslade finns Khalil Awawdeh från staden Dora på södra delen av Västbanken som har hungerstrejkat i 105 dagar och Raed Rayyan från Beit Duqqo, nära Jerusalem, som har hungerstrejkat i 70 dagar. 

Herre, vi ber för Khalil och Raed och andra fångar när de protesterar mot sina förlängda fängslanden utan rättegångar och de svåra fängelseförhållandena. Vi ber om ett slut på den israeliska polisens användning av ”administrative detention”, när man håller palestinier fängslade i odefinierad tid med hemliga anklagelser och utan hopp om rättegång eller frigivning. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Malawi och Zambia

Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com