Dagsarkiv: 23 augusti, 2022


På tisdag kommer Kumi Now att lyfta fram Jerusalemdeklarationen om kristen sionism, som skrevs den 22 augusti 2006. Palestinska kristna skrev deklarationen för att visa på hotet från den kristna sionismen. Palestinier ses som främmande invånare i Israel och arabiska kristna avfärdas av kristna sionister, som tror på judarnas suveränitet i hela landet.  Herre Jesus Kristus, vi minns ditt stora uppdrag att vinna lärjungar från alla nationer, som så många arabiska kristna uppfyllde under den första kristna kyrkans tid. Ge oss mod att utmana alla försök att förvränga ditt heliga ord för att förtrycka andra människor. Herre, i din nåd… hör våra böner  […]

18 augusti 2022


Fredagen den 19 augusti kommer Kumi Now att lyfta fram Internationella dagen för humanitärt arbete. Den dagen uppmärksammar vi hjälparbetare och alla som är utsatta av kriser runt om i världen. Samtidigt minns vi de massiva nedskärningarna i USA:s bistånd till palestinierna och lidandet för flyktingarna som lever i Gaza, Syrien och Libanon.  Herre, vi ber om ett slut på den israeliska ockupationen och för rätten att återvända för alla palestinska flyktingar, som tvingats bort från sitt land. Herre, i din nåd… hör våra böner.  Palestinska gymnasister har lyckats bra i sina examinationer för Tawjihi high school general certificate, denna […]

11 augusti 2022


Tisdagen den 2 augusti behandlar Kumi Now-gemenskapen Genevekonventionen, som antogs 1949. Artikel 33 i den fjärde Genevekonventionen olagligförklarar kollektiv bestraffning. Trots det, använder Israel kollektiv bestraffning som en av nyckelkomponenterna i den israeliska politiken mot Palestina, uppenbarligen utan att det medför internationella fördömanden.  Herre, vi ber att den israeliska regeringen ska ändra sin ståndpunkt när det gäller användningen av kollektiv bestraffning av palestinier. Vi ber att internationella organisationer och regeringar runt om i världen ska hålla Israel ansvarigt för att bryta mot internationell lag. Herre, i din nåd… hör våra böner.  Kyrkor för fred i Mellanöstern, en koalition av trettio kyrkor […]

28 juli 2022


Tisdagens Kumi Now behandlade Israels inställning till kärnvapen. Nästa tisdag infaller tidpunkten för Kumi Nows halvårskalender och det ger oss möjlighet att inventera och se tillbaka på ämnen som tagits upp under den första halvan av året genom att referera till Kumi Nows kalender på hemsidan.  Herre, vi tackar dig för alla dessa som oförtröttligt arbetar för att få ett slut på Israels ockupation genom att implementera internationell lag och genom ickevåld. Herre, i din nåd… hör våra böner.  Dr Jerry Pillay har valts till ny generalsekreterare för Kyrkornas Världsråd. Han kommer att tillträda 1 januari 2023. Han verkar nu […]

30 juni 2022