Dagsarkiv: 25 augusti, 2022


Kumi Now nästa vecka tar upp ämnet ”Konst som motstånd”. Dokumentet ”Kairos Palestine (4.3.2)” konstaterar ”Vi säger att vår möjlighet som kristna ställda inför den israeliska ockupationen är att göra motstånd. Att göra motstånd är en rättighet och en plikt för kristna. Men det är ett motstånd med kärlekens logik. Det är således ett kreativt motstånd för det måste söka humana vägar som engagerar fiendens medmänsklighet.”  Herre, vi tackar dig för modet och den orubbliga beslutsamhet hos palestinska konstnärer när de använder sina gåvor till att uttrycka sin kamp för att överleva under israelisk ockupation, även om de tar stora […]

25 augusti 2022