22 september 2022


Veckans Kumi Now Online fokuserade blockaden av Gaza. George Antone berättade om Caritas Gaza arbete att svara upp mot den rådande hälsovårdskrisen i det blockerade området. 

Käre Herre, vi tackar dig för arbetet som utförs av Caritas, när de arbetar för att skydda hälsa och mänskliga rättigheter för dem som lever i Gaza. Vi ber att blockaden ska få ett slut och att patiente ska få de behandlingar de har behov av. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Den anglikanske prästen och sångförfattaren Garth Hewitt har släppt två nya sånger ”Cry for Hope” (https://www.youtube.com/watch?v=ogwDr-orP5k) och ”Standing Against Apartheid” (https://www.youtube.com/watch?v=nfmm7u2Arg0). 

Herre, vi är tacksamma för det uthålliga och orubbliga stöd och solidaritet med det palestinska folket som Garth visat under många år. Vi ber att hans nya sånger ska fungera som språngbrädor till en rättvis fred och öppna ögonen hos dem i världen som har en sådan position att de kan arbeta för rättvisa. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

På fredag kommer Sabeel, i samarbete med kristna organisationer och aktivister, att erbjuda en dagstur till Gamla Stan i Jerusalem, målet är Grav- eller Uppståndelsekyrkan (Holy Sepulcher) och tid för gemenskap i det armeniska kvarteret. Deltagarna kommer från olika städer och byar i det Heliga Landet. 

Nådige Gud, när kristna från olika delar av det Heliga Landet samlas till en dagstur är vi tacksamma för den gemenskap över kyrkogränserna som gjort den möjlig. Vi ber att besöket ska stärka den lokala kristna gemenskapen, som en påminnelse om att kristna är en vital del av väven i Jerusalem. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Den 1 oktober kommer Friends of Sabeel North America (FOSNA) att hålla en konferens med titeln ”Kristet stöd för staten Israel. Är det bibliskt?” På konferensen kommer bl.a. präster från Betlehem att ta upp västvärldens teologi och dess påverkan i det Heliga Landet och för de kristnas liv i den kristna gemenskapen i Israel och Palestina. 

Herre, vi ber om framgång för konferensen, som fokuserar på ett viktigt ämne för kristna runt hela världen. Missbruket att ditt ord används för att ockupera, skingra och hindra mänskliga rättigheter för det palestinska folket kan inte fortsätta. Vi ber att de som deltar i konferensen ska få sina ögon öppnade för orättfärdigheter i Palestina och Israel, orsakade av dem som använder kristendomen för att ge stöd åt orättvisor. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

De katolska ungdomarna i Palestina höll nyligen sin årliga konferens på Nativity Square i Betlehem. Den välbesökta och glädjefyllda festivalen var centrerad kring bibeln och profeterna i Jesu hemland. 

Herre, vi är tacksamma för att de katolska ungdomarna samlades och uppskattade sin årskonferens på denna speciella plats. Välsigna alla som var involverade i att organisera och dem som deltog, låt den tjäna som en fyrbåk av hopp för all kristen ungdom, mitt i ockupationen. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Ett upprop växer för att Israel ska frige en palestinsk fånge som lider av cancer och befinner sig i ett kritiskt läge. Nasser abu Hmaid, som varit fängslad sedan 2002, fördes till sjukhuset Assaf Harofeh nära Tel Aviv, varifrån det rapporteras att han är nära döden. 

Käre Gud, var med Nassers familj och vänner när de strävar efter att få honom frisläppt och få tillbringa sina sista dagar i livet hemma. Stöd dem när de arbetar oförtröttligt för att få mer information om hans tillstånd och slåss i domstol mot hans inspärrning. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Israels ockupationsmyndigheter har sedan 2015 utfärdat mer än 9 500 ”administrative detention orders”, enligt Palestine Prisoner´s Society (PPS). Administrative detention- processen att hålla människor i fängelse utan åtal och rättegång är olaglig under internationell lag. 

Herre, när ska denna orättvisa ta slut? De israeliska myndigheterna fortsätter oavbrutet att placera män, kvinnor och barn administrativt fängslande under utökade perioder, utan åtal och tillgång till rättsligt stöd. Vi ber att det internationella samfundet ska svara på ropen från många mänskorätts organisationer om ett slut på tillämpningen och att åtal ska genomföras i de internationella domstolarna. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för länderna, Argentina, Paraguay och Uruguay.
Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com