Dagsarkiv: 18 oktober, 2022


Veckans Kumi Now Online granskade hur hundratals globala företag tjänar på sitt stöd till den israeliska ockupationen av de palestinska territorierna. Nästa veckas Kumi Now tar upp hur konflikten påverkar kvinnor i Palestina. Vi kommer också att påminna om att den första FN-resolutionen om att involvera kvinnor fullt ut i konfliktlösning infördes i oktober 2000. Barmhärtige Gud, vi lyfter fram kvinnor i Palestina inför dig. Några har varit fångade i ockupation under mer än sjuttio år. Vi ber för dem som sörjer och känner smärta när de försöker hålla samman sina familjer under tider av våld och förtryck. Vi ber […]

20 oktober 2022