27 oktober 2022


Nästa veckas Kumi Now Online tar upp ämnet islamofobi. I närtid har det skett en ökning av hatbrott mot muslimer och försök görs i västmedia att koppla ihop alla muslimer med våldsextremism. Alla palestinier är inte muslimer och de flesta muslimer deltar aldrig i någon form av våld; ändå används propaganda i press för att benämna palestinier och muslimer som terrorister.  

Herre, vi ber att alla ska visa medmänsklighet mot dem som lever i våra samhällen, har olika etnisk bakgrund och praktiserar olika religioner. Ge oss mod att utmana fördomar och rasism, varhelst vi hör det uttryckas. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Shadi Khoury, en sextonårig elev vid Quaker Friend´s School i Ramallah och barnbarn till en av grundarna till Sabeel, Samia Khoury, kidnappades tidigt på morgonen den 18 oktober av israeliska ockupationsstyrkor. Han blev slagen, försedd med ögonbindel och drogs iväg från sitt hem av tolv israeliska soldater och säkerhetsagenter. Han togs för förhör till det s.k. ”Ryska kvarteret”.  

Herre Gud, vi höjer våra röster tillsammans med Shadis mormor Samia, som utropar ”Hur länge kommer denna stora orättvisa att fortsätta?” Vi ber att Shadi ska friges snabbt från fängelset och återvända till sin familj. V i ber om ett slut på orättvisorna som dagligen utförs mot det palestinska folket och deras barn av de israeliska ockupationsstyrkorna. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Styrelsen för Sabeels Vänner i Sverige följde den 16 oktober upp sin avsikt från årsmötet i maj att under hösten göra ett byte av ordförande.

Herre, vi tackar dig för den nye ordföranden för Sabeels Vänner i Sverige och minns med tacksamhet den avgående ordföranden Kenneth Kimmings arbete. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Den israeliska fängelsemyndigheten utfärdade den 2 oktober ett förbud för familjer att besöka palestinska fångar. Fångarnas organisation har bett Internationella Röda Korset om hjälp med att få behålla familjebesöken av humanitära skäl. Enligt Addameer finns nu 4 700 palestinska politiska fångar, bland dem 400 barn och 800 palestinier i tillfälligt förvar, utan åtal och rättegång. 

Herre, vi ber att palestinska fångar ska få möjlighet att träffa sina närstående igen och ber särskilt för palestinska barn i fängelse, för dem som fängslats för lång tid utan åtal och för dem som sitter isolerade. Herre, i din nåd… hör våra böner.   

Förra veckan dog fader Albert Nolan fridfullt i sömnen vid 88 års ålder. Han var en dominikanerpräst och teolog och var fullt engagerad i kampen mot apartheid i Sydafrika. 1973 blev han National Chaplain of the Catholic Federation of Students och ledde unga katoliker som var beslutna att motsätta sig apartheid. Han arbetade vid Institute for Contextual Theology i Johannesburg under 1985 när Kairosdokumentet publicerades, vilket hjälpte till att ena många kyrkor i att ta ställning mot apartheid. 

Herre, vi tackar för fader Alberts liv och vittnesbörd. Låt det mod och engagemang han visade under de mörka dagarna i slutet av apartheid-tiden i Sydafrika fortsätta att vara en inspiration till oss alla. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Den 20 oktober hade Nablus hållits under belägring i tio dagar av den israeliska armén, efter att en av deras soldater dödats nära en illegal bosättning. Armén satte upp spärrar på varje väg som leder in mot staden och stängde dem helt med järngrindar och skräphögar. Invånarna i Nablus har uppmanats att ta del i fredliga demonstrationer mot de israeliska vägspärrarna för att kräva ett slut på belägringen.

Herre, vi ber om ett slut på den israeliska militära belägringen av Nablus. Vi ber att varje fredlig protestdemonstration som organiseras ska förbli fredlig och inte leda till ytterligare eskalering av våld. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Förra veckan attackerade bosättare volontärer som hjälpte Ibrahim Ibayyat, en palestinsk bonde, när han skördade sina oliver i byn Kisan, öster om Betlehem. Bosättarna attackerade lokala och utländska volontärer, knivskar en av dem i ryggen och orsakade att hon bröt benet. De ryckte upp mer än tre hundra olivplantor och sprayade uppvuxna träd med lättantändlig kemiskt bekämpningsmedel. 

Herre, så många palestinska familjer är beroende av inkomsten från sina oliver för sitt uppehälle och nu måste de riskera sina liv för att samla in denna viktiga skörd. Vi ber att internationella regeringar och organisationer ska utmana den israeliska regeringen för att den stöder bosättare som begår brutala attacker mot palestinska odlare och deras medhjälpare. Herre, i din nåd… hör våra böner.  

Don Wagner reste till Palestina förra veckan för att lansera sina memoarer, som har titeln ”Glory to God in the Lowest – Journey to an Unholy Land”. Den första lanseringen skedde på Wia´m Center: Det palestinska konfliktlösningscentret i Betlehem och den andra kommer att hållas på American Colony i Jerusalem. 

Herre, vi tackar dig för Don Wagners liv med aktivism för palestinska rättigheter. Vi ber att många människor ska uppmuntras av hans memoarer till att engagera sig i den palestinska kampen mot orättvisan och att själva komma och se hur palestinier tvingas leva under israelisk ockupation. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för länderna i Karibien:  Antigua och Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Cuba, Curaçao, Dominica, Dominikanska republiken, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Puerto Rico, Sint Maarten, St Kitts-Nevis, St Lucia, St Vincent och Grenadinerna, Suriname, Trinidad och Tobago.

Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com