Dagsarkiv: 9 november, 2022


Nästa veckas Kumi Now Online uppmärksammar Världens Barns Dag den 20 november genom att påminna oss om att palestinska barn förnekas mänskliga rättigheter och de möjligheter som andra barn i världen har. Nästan 200 länder i världen, inklusive Israel, har ratificerat Barnkonventionen som kräver att regeringarna ska agera för barns bästa, ge barn rätt till säkerhet, hälsa, utbildning och möjlighet till ett stabilt familjeliv.  Herre, vi ber att internationella organisationer ska utmana den israeliska regeringen om hur man behandlar palestinska barn. Vi ber om ett slut på den israeliska militärens trakasserier vid nattliga räder och arresteringar. Vi ber om ett […]

10 november 2022