Dagsarkiv: 15 november, 2022


Nästa veckas Kumi Now Online kommer att behandla ämnet könsbaserat våld. Kvinnorna på det ockuperade palestinska territoriet möter ständigt våld genom nattliga räder, bosättarvåld, kollektivt våld mot sina familjer, förnedring och trakasserier från ockupationsstyrkor och begränsningar i det patriarkala samhället. FN uppmärksammar den Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor  den 25 november.  Herre, vi lyfter fram inför dig de palestinska kvinnor som utsätts för våld och terror. Vi ber för dem att de fortsatt ska få styrkan att stötta sina familjer även när de fruktar nästa nattliga räd och plågas över att män och barn är fängslade. Herre, […]

17 november 2022