Dagsarkiv: 22 mars, 2023


Nästa veckas Kumi Now Online kommer att lyfta fram hur blockaden har påverkat Gaza, som påtvingats av Israel och Egypten från 2007. Människorna har nekats tillgång till merparten av de flera naturresurser som är nödvändiga för uppehälle. Gaza har kallats det största fängelset på jorden.  Medkännande och barmhärtige Gud, vi för fram invånarna I Gaza inför dig nu när de försöker överleva mitt i fattigdom, arbetslöshet och återkommande militärattacker från Israel. Vi ber om ett slut på blockaden och återupprättandet av liv och hälsa till denna del av din skapelse. Herre, i din nåd… hör våra böner.  Herre Jesus, vi […]

23 mars 2023