18 maj 2023


FN högtidlighåller Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling den 19 maj. Veckan därefter tar Kumi Now Online upp hur tolerans och kulturell mångfald kan vara en nyckel till den nödvändiga dialogen som krävs för att nå fram till fred och hållbar utveckling i det Heliga Landet.

Herre, du gläder dig åt mångfald och kreativitet. Hjälp oss att finna vägar att nå ut till dem med olika etnisk och kulturell bakgrund med tolerans, tillit och respekt. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Särskilt under denna vecka tänker palestinier tillbaka på al Nakba. Den 15 maj påmindes de om katastrofen som började för sjuttiofem år sedan, 1948, när femhundratrettio palestinska byar och städer förstördes och över sjuhundrafemtio tusen palestinier fördrevs från sina hem och byar och flydde för sina liv. En hel generation av palestinier har nu tvingats att leva sina liv som flyktingar. Kumi Now Online fokuserade i tisdags på den pågående al Nakba

Du, kärlekens och rättvisans Gud, denna vecka minns vi om al Nakba, våra hjärtan brister i sorg över 75 år med olika former av orättvisa och lidande i Palestina. Likväl kommer vi att vara orubbliga. Stärk vårt mod och vår motståndskraft och förnya hoppet om ett strategiskt, fredligt motstånd mot den pågående förföljelsen. Herre, vi ropar till dig om att den fortsatta Nakban med palestinska förluster och lidanden måtte upphöra! Vi ber för alla palestinier, hemma och utomlands, speciellt för flyktingar som fördrevs från sina hem 1948. De vill fortfarande återvända till de hem de har rätt till. Hur länge, o Herre, ska detta fortsätta? Herre, i din nåd… hör våra böner.

Nya data från Negev Coexistence Forum for Civil Equality (NCF), en arabisk-judisk NGO som arbetar för beduiner i Negevöknen, visar att ungefär 15 000 byggnader rivits under de sista sex åren i beduinernas område i Negev. Under innevarande år har det skett en snabb ökning från Israel Lands Authority (ILA), som har lämnat 450 rivningsorder till invånare i Negev under februari.

Höj din röst för den stumme, till försvar för alla som sviktar. Höj din röst och döm rättfärdigt, försvara de fattiga och svaga (Ordspråksboken 31:8,9).

Herre, vi ber för invånarna i de palestinska beduinbyarna som ser sina hem rivas av schaktmaskiner från de israeliska myndigheterna, om och om igen. Vi ber att många människor, i Palestina, Israel och världen över, ska stå upp för dessa utfattiga människors rättigheter så att de får leva ostörda på sin mark, fria från dessa obevekliga trakasserier. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den 13 maj slöt Islamiska Jihad och Israel ett avtal om vapenvila, efter dagar av våld som berövat minst 35 människor livet – nästan alla palestinier

Herre, vi tackar dig för de människor som varit involverade i förhandlingarna för att nå fram till vapenvila och minska det medföljande våldet. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den israeliska regeringen kommer att föreslå en lag som stoppar finansiering av de flesta skolor i östra Jerusalem. Lagförslaget kommer från en advokat från yttersta högern, Simca Rothman, och gäller skolor som följer den officiella palestinska läroplanen, med motiveringen att den innehåller “uppvigling till terrorism”.

Herre, vi ombeds förneka oss själva och glömma våra berättelser för att få våra rättvisa medel! Vi ber om uthållighet för våra skolor när de möter ekonomiska kriser, så att de förblir trogna budskapet i utbildningen. Herre, det onda frestar oss med våra egna pengar, men vi vet att din vilja till sanning och rättvisa kommer att ske. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den israeliska armén beordrade fyra palestinska familjer att lämna sina hem i Hamsa al-Foqa i norra Jordandalen för att ha övningar i området, enligt uppgifter från en lokal aktivist i tisdags. Rättighetsgrupper menar att de militära övningarna egentligen avsåg att driva ut palestinier från sina hem och bort från den ockuperade Jordandalen i sin helhet. Israel hoppas kunna annektera den och befolka den med judiska bosättare.

Herre, vi ber om ett slut på de konstanta trakasserierna och störningarna för beduinbefolkningen i Jordandalen från den israeliska militärens sida. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Tusentals palestinska fångar I israeliska fängelser genomförde en endags hungerstrejk som ett krav för omedelbar frigivning av den sjuke palestinske fången Walid Daqqa och ett slut på den israeliska politiken av isoleringsstraff. Daqqa är en palestinsk författare och aktivist som har hållits fängslad sedan 1986.

Vi ber för människor världen runt som modigt och på ett kreativt sätt motsätter sig orättvisor. Vi ber speciellt för palestinska fångar som är tillfälligt tillfångatagna utan att åtalas och utan att få en rättegång. Herre, stötta alla dem som hungerstrejkar och beskydda dem. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Vi ansluter till Kyrkornas Världsråds böner och ber för Bangladesh, Butan och Nepal.

Herre, i din nåd… hör våra böner.

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com