Dagsarkiv: 24 maj, 2023


På tisdag kl 17 tar Kumi Now Online upp det stora antalet dödsfall bland palestinska barn. Internationella Rädda Barnen undersöker detta och noterar omfattande militära kränkningar av palestinska barn under ockupationen. Herre, du som såg barnen, gör så att de israeliska myndigheterna också får upp ögonen för vad våld mot barn innebär för alla parters självrespekt och framtidstro. Låt kulturella arv bli en källa till inspiration, enhet och motstånd mitt i utmaningar och motgångar. Herre, i din nåd… hör våra böner. Israeliska ockupationsstyrkor har skadat flera palestinier genom att använda skarp ammunition och tårgas mot dem som deltog i en […]

25 maj 2023