25 maj 2023


På tisdag kl 17 tar Kumi Now Online upp det stora antalet dödsfall bland palestinska barn. Internationella Rädda Barnen undersöker detta och noterar omfattande militära kränkningar av palestinska barn under ockupationen.

Herre, du som såg barnen, gör så att de israeliska myndigheterna också får upp ögonen för vad våld mot barn innebär för alla parters självrespekt och framtidstro. Låt kulturella arv bli en källa till inspiration, enhet och motstånd mitt i utmaningar och motgångar. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Israeliska ockupationsstyrkor har skadat flera palestinier genom att använda skarp ammunition och tårgas mot dem som deltog i en demonstration vid den belägrade Gazaremsans östra gräns mot Israel. Demonstrationen hölls samtidigt som högerextrema israeler genomförde den så kallade “flaggmarschen” i den ockuperade östra delen av Jerusalem och dess gamla stad.

Herre, du källa till rättvisa och nåd, i mötet med orättvisa och förtryck, vänder vi oss till dig med tunga hjärtan och söker tröst och styrka. Vi höjer våra röster i bön när ropen från vårt folk ekar över den belägrade marken i vårt land Palestina. Vi kommer inför dig, du allvetande och allseende, för att be om ditt gudomliga ingripande för att få slut på den israeliska ockupationen. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Trots att Israel framträder som en global föregångare i vatten-hantering/-teknologi, med anmärkningsvärda framgångar, t ex i det banbrytande projekt som började förra året att leda avsaltat vatten från Medelhavet till sjön Gennesaret, finns en oro hos mänskorättsgrupper för hur det påverkar palestinier. De israeliska ockupations­trupperna har fortsatt kontroll över cirka 80 % av vattenreserverna på Västbanken, medan både Västbanken och Gaza står inför akut vattenbrist.

Herre, tänd en eld hos oss alla, en eld som brinner för rättvisa och driver oss att stå upp för de marginaliserade och förtryckta. Ge tröst och motståndskraft till de palestinier som bär bördan av vattenbristen, när deras floder och källor kontrolleras och leds bort. Omfamna dem med ditt medlidande, ge ro i deras törst efter rättvisa och låt deras längtan efter likabehandling fullbordas. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den 18 maj var Sabeel Jerusalem värd för ett bibelstudium om texterna som handlar om när Jesus uppenbarar sig för de två lärjungarna på väg till Emmaus. Samlingen, ledd av syster Ghada från Rosary Sisters, fördjupade deltagarnas förståelse av möten, uppenbarelse och gästfrihet och skapade engagerad diskussion och personliga reflektioner som gav deltagarna ett andligt lyft.

Käre Herre, vi erkänner och hedrar kvinnornas vishet och ledarskap, som lyfter och inspirerar oss genom sin djupa förståelse av skrifterna och sin hängivenhet att främja andlig växt. Låt dessa samlingar stärka kvinnor, ge näring åt deras andliga tillväxt och göra en positiv förändring möjlig. Ge oss styrkan att skapa rum där kvinnors röster lyfts fram, deras åsikter värderas och deras unika bidrag berikar vår förståelse av din undervisning. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den 19 maj organiserade Sabeel, i samarbete med Bethlehem University, en endags workshop för att utveckla kunskap och kapacitet hos bibelstudieledare. Den samlade 17 aktiva ledare av bibelstudiegrupper och hjälpte dem att utvecklas som kristna ledare. Arbetspassen inkluderade praktiska övningar, gruppdiskussioner och guidning från erfarna ledare. Deltagarna delade sina erfarenheter och fick värdefulla insikter för att leda bibelstudiegrupper.

Gudomlige skapare, vi kommer ödmjukt inför dig, fyllda av tacksamhet och vördnad för de modiga och hängivna unga, kvinnliga ledare som oförtröttligt ägnar sig åt att lyfta fram evangeliets budskap om rättvisa och frihet. Omge dem med din kärlek, omsorg och styrka. Skydda dem från modfälldhet och styrk dem att hålla ut inför motgångar. Herre, i din nåd… hör våra böner.

För första gången har ett symposium som uppmärksammar årsdagen för al-Nakba hållits vid UNESCOs huvudkontor i Paris. Symposiet organiserades av Arabgruppen inom UNESCO i samarbete med den permanenta delegationen från Palestina inom UNESCO i samband med mötet för organisationens Executive Council, där två resolutioner till förmån för Palestina antogs.

Kärleksfulle och medkännande Skapare, vi samlas i bön, förenade i våra hjärtan, för alla som står upp i solidaritet med det palestinska folket. Vi tackar dig för individer och grupper som oförtröttligt arbetar för tillämpning av internationell lag och bevarandet av mänskliga rättigheter i Palestina. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för öarna i Indiska oceanen: Komorerna, Madagaskar, Maldiverna, Mauritius och Seychellerna.

Herre. i din nåd… hör våra böner.

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson