Sabeelsverige


På tisdag lyfter Kumi Now Online fram staden Betlehem på Västbanken och hur den israeliska ockupationen härjat med stadens ekonomi. I norra delen ligger Rakels grav, som är en helig plats för kristna, muslimer och judar. Trots det annekterade Israel graven 2002, byggde höga murar runt den och hindrade palestinier från att besöka platsen. Tidigare blomstrande palestinska affärer i området har nu stängt.  Herre, vi ber för palestinier som bor i Betlehem och kämpar för att överleva. De lever i skuggan av separationsmuren, deras liv domineras av militära vägspärrar och de ser ut över stora, illegala israeliska bosättningar på närliggande […]

8 september 2022


Det är start på det nya skolåret i Palestina och Israel och elever kommer att återvända till klasser som är finansierade på helt olika sätt. Nästa vecka kommer Kumi Now att granska den orättvisa diskriminering som möter palestinska medborgare i Israel när det kommer till finansieringen av utbildning från de israeliska myndigheterna.  Herre, vi ber att alla elever i Palestina och Israel ska ges samma stöd och utbildningsmöjligheter, oberoende av sin etnicitet eller religiösa bakgrund. Herre, i din nåd…   hör våra böner.  Wadi Rahab är ett område på den ockuperade Västbanken, som är extremt viktigt för att behålla områdets vilda […]

1 september 2022


Kumi Now nästa vecka tar upp ämnet ”Konst som motstånd”. Dokumentet ”Kairos Palestine (4.3.2)” konstaterar ”Vi säger att vår möjlighet som kristna ställda inför den israeliska ockupationen är att göra motstånd. Att göra motstånd är en rättighet och en plikt för kristna. Men det är ett motstånd med kärlekens logik. Det är således ett kreativt motstånd för det måste söka humana vägar som engagerar fiendens medmänsklighet.”  Herre, vi tackar dig för modet och den orubbliga beslutsamhet hos palestinska konstnärer när de använder sina gåvor till att uttrycka sin kamp för att överleva under israelisk ockupation, även om de tar stora […]

25 augusti 2022


På tisdag kommer Kumi Now att lyfta fram Jerusalemdeklarationen om kristen sionism, som skrevs den 22 augusti 2006. Palestinska kristna skrev deklarationen för att visa på hotet från den kristna sionismen. Palestinier ses som främmande invånare i Israel och arabiska kristna avfärdas av kristna sionister, som tror på judarnas suveränitet i hela landet.  Herre Jesus Kristus, vi minns ditt stora uppdrag att vinna lärjungar från alla nationer, som så många arabiska kristna uppfyllde under den första kristna kyrkans tid. Ge oss mod att utmana alla försök att förvränga ditt heliga ord för att förtrycka andra människor. Herre, i din nåd… hör våra böner  […]

18 augusti 2022Fredagen den 19 augusti kommer Kumi Now att lyfta fram Internationella dagen för humanitärt arbete. Den dagen uppmärksammar vi hjälparbetare och alla som är utsatta av kriser runt om i världen. Samtidigt minns vi de massiva nedskärningarna i USA:s bistånd till palestinierna och lidandet för flyktingarna som lever i Gaza, Syrien och Libanon.  Herre, vi ber om ett slut på den israeliska ockupationen och för rätten att återvända för alla palestinska flyktingar, som tvingats bort från sitt land. Herre, i din nåd… hör våra böner.  Palestinska gymnasister har lyckats bra i sina examinationer för Tawjihi high school general certificate, denna […]

11 augusti 2022


Tisdagen den 2 augusti behandlar Kumi Now-gemenskapen Genevekonventionen, som antogs 1949. Artikel 33 i den fjärde Genevekonventionen olagligförklarar kollektiv bestraffning. Trots det, använder Israel kollektiv bestraffning som en av nyckelkomponenterna i den israeliska politiken mot Palestina, uppenbarligen utan att det medför internationella fördömanden.  Herre, vi ber att den israeliska regeringen ska ändra sin ståndpunkt när det gäller användningen av kollektiv bestraffning av palestinier. Vi ber att internationella organisationer och regeringar runt om i världen ska hålla Israel ansvarigt för att bryta mot internationell lag. Herre, i din nåd… hör våra böner.  Kyrkor för fred i Mellanöstern, en koalition av trettio kyrkor […]

28 juli 2022


Tisdagens Kumi Now behandlade Israels inställning till kärnvapen. Nästa tisdag infaller tidpunkten för Kumi Nows halvårskalender och det ger oss möjlighet att inventera och se tillbaka på ämnen som tagits upp under den första halvan av året genom att referera till Kumi Nows kalender på hemsidan.  Herre, vi tackar dig för alla dessa som oförtröttligt arbetar för att få ett slut på Israels ockupation genom att implementera internationell lag och genom ickevåld. Herre, i din nåd… hör våra böner.  Dr Jerry Pillay har valts till ny generalsekreterare för Kyrkornas Världsråd. Han kommer att tillträda 1 januari 2023. Han verkar nu […]

30 juni 2022


Kumi Now fokuserade denna vecka på de palestinska fångarnas utsatta situation. Nästa tisdag kommer Kumi Now att lyfta fram årsdagen (1 juli) för nedrustningsavtalet för kärnvapen, genom att granska Israels position när det gäller kärnvapen. Israel byggde Shimon Peres Negev Nuclear Research Centre, nära Dimona på 50-talet, men har ännu inte öppet medgett att man har kärnvapen och är en av endast fem stater som inte deltar i avrustningsavtalet.  Herre, vi känner till den ödeläggande kraften av kärnvapen och fortfarande hemlighåller Israel sin utveckling av och sin distribution av dessa vapen. Vi ber att Israels regering ska deklarera hur man […]

23 juni 2022Denna veckas Kumi Now Online behandlade etisk turism och pilgrimsresor till det Heliga Landet. Kommande tisdag handlar Kumi Now om de palestinska flyktingarnas plåga, när Världsflyktingdagen den 20 juni uppmärksammas. Mer än 5,6 miljoner palestinska flyktingar registrerades av FN under 2019 och mer än 1,5 miljoner av dem lever i flyktingläger som drivs av UNRWA.  Gud Fader, vårt trofasta hopp, vi ber för palestinska flyktingar, som nu är världens äldsta flyktingpopulation utan uppklarad bosättning. Vi ber för deras rätt att återvända till sitt hemland, erkänt av FN för över sjuttio år sedan. Herre, i din nåd… hör våra böner.  Fader David […]

16 juni 2022


Veckans Kumi Now Online betraktade de miljöskador som tillfogas landet Palestina av den israeliska ockupationen. Den 14 juni, blickar Kumi Now mot sommaren, då palestinska skolor och gymnasier börjar sina lov och pilgrimer börjar återvända till det Heliga Landet efter pandemin. Turister kan göra etiska val genom att välja resebyråer som inte bidrar till ekonomisk vinst för de illegala bosättningarna.  Gud, vi lyfter fram inför dig de palestinier som har lidit under pandemin när turistindustrin upphörde. Vi ber att fler turister och pilgrimer som återvänder till det Heliga Landet ska välja etiska turer och hjälpa palestinska guider, som kämpar med att […]

9 juni 2022