Arrangemang


Här hittar du information om våra egna och Sabeel Jerusalems kommande arrangemang.

15 april: Mellanösterndag och årsmöte för Sabeels vänner i Sverige

Lördagen den 15 april kl 10.00 – 15.00 bjuder Lunds stift och Lunds domkyrkoförsamling in till en Mellanösterndag på temat Religion, fred och dagligt liv, på Domkyrkoforum i Lund. Sally Azar, som prästvigts som den första palestinska kvinnan i Lutherska kyrkan i Jordanien och det Heliga Landet kommer att medverka, liksom Anita Goldman, Göran Rosenberg och Samuel Rubensson. Kostnad för dagen är 175 kr.

Årsmötet för Sabeels vänner i Sverige äger rum i Lund den 15 april kl. 15.30. Välkommen att vara med på plats! Det kommer också finnas möjligt att vara med digitalt, mer information om detta kommer framöver. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan årsmötet, den 18 mars.