Arrangemang


Här hittar du information om våra egna och Sabeel Jerusalems kommande arrangemang.

Välkommen på palestinsk kulturfestival och Sabeel Sveriges årsmöte

Bortom nyheterna om våld och kränkningar blomstrar ett palestinskt kulturliv. Ett kulturliv som vill sprida demokrati och yttrandefrihet och bygga ett fritt palestinskt civilsamhälle. Ett kreativt skapande som är en kraftkälla till den kamp för folkrätt och mänskliga rättigheter som det palestinska folket utkämpar under israelisk ockupation, blockad och brist på medborgerliga rättigheter.

Idag kan kulturen och konsten bidra till mänsklig värdighet i situationer som ibland är ovärdiga. Kulturen erbjuder också ett demokratiskt utrymme som kanske inte går att hitta någon annanstans, en plats där särskilt unga människor kan hitta en fristad.

Möt filmskapare, konstnärer, musiker och poeter och få en chans att
uppleva den palestinska kulturen här i Uppsala.

Kulturfestivalen arrangeras av Act Svenska kyrkan, Bilda, Dar al Kalimas vänner, Kairos Palestina – Sverige, Palestinagruppen i Uppsala, Palestinska folkets förening, Sabeels vänner i Sverige och Uppsala Missionskyrka.

Inträde för hela festivalen löses i entrén. Kostnad: 200 kr, 100 kr för unga till och med 19 år. Ingen föranmälan krävs.

Ladda ner programmet

Årsmöte Sabeels vänner i Sverige

Sabeel Sveriges årsmöte hålls i Uppsala Missionskyrka – och digitalt – den 7 maj kl. 13.00.

Vi håller mötet i Linnéstugan i Uppsala Missionskyrka under den palestinska kulturfestivalen och digitalt via zoom. Anmäl dig till sabeelsverige@gmail.com och ange om du deltar på plats eller digitalt.

Vi inleder årsmötet med några intryck från kulturfestivalen, där filmskapare, konstnärer, musiker och poeter ger oss möjlighet att uppleva palestinsk kultur. Sabeel Sverige är medarrangör och kommer att första gången presentera en tryckt version av vår samtalsbok ”Ge Bibeln utrymme att göra skillnad i världen”.

Ahlan wa Sahlan!
Välkommen!