Ge Bibeln utrymme att göra skillnad i världen


Läs Bibeln tillsammans med människor vars kristna tro är rotad där berättelserna utspelade sig.

Styrelsen för Sabeels vänner i Sverige har sammanställt ett studiematerial kallat ”Ge Bibeln utrymme att göra skillnad i världen – befrielseteologi i respektfulla samtal”.

Här möter vi människor som i bibeltexterna finner tröst och kraft i en svår tid. Vi får lyssna till människor vars kristna tro är rotad i bibelordet och ger utrymme för aktiv handling i dagens verklighet, såväl den enskilda som den sociala och politiska.

Vi får möjlighet att fördjupa oss i palestinsk befrielseteologi. Den har växt fram i det ekumeniska centret Sabeel i Jerusalem där såväl skolade teologer som kvinnor och män från olika kristna traditioner möts.

En rad svenska präster, pastorer och akademiska teologer medverkar i boken, de flesta med mångårig erfarenhet av möten med kristna i Palestina och av teologiskt arbete med förankring i denna kontext. Här finns också texter från kvinnor och män som är aktiva i gräsrotsrörelsen Sabeel, såväl i Jerusalem som i Sverige.

Boken innehåller en studieplan för den som vill starta en studiecirkel. En ordlista och en litteraturförteckning underlättar läsningen och inspirerar till fördjupat studium i syfte att ge Bibeln utrymme att göra skillnad i världen.

Läs boken: