Ge Bibeln utrymme att göra skillnad i världen


Styrelsen för Sabeels vänner i Sverige har sammanställt ett studiematerial kallat ”Ge Bibeln utrymme att göra skillnad i världen – befrielseteologi i respektfulla samtal”.

Ett flertal personer skriver eller intervjuas i olika bibelreflektioner för att spegla gudsbild, bibelsyn, efterföljd och Guds tilltal till oss idag – i Sverige och i Palestina.

I ett första skede samlas materialet i ett pdf-häfte för att användas i en samtalsgrupp i församling, ungdomsgrupp, hemmavid eller digitalt. Nästa år hoppas vi kunna träffas i samtal med kristna palestinier på plats i Jerusalem. Vi samarbetar med Bilda i häftet, om cirklar och vid resor.

Läs materialet: