OM SABEEL


Sabeel är en palestinsk kristen, befrielseteologisk och ickevåld-baserad gräsrotsorganisation som arbetar bland kristna palestinier i Palestina och Israel, med säte i Jerusalem och Nasaret. Det är en ekumenisk organisation som samlar människor från många olika kyrkor och samfund.

Inspirerad av Jesu lära och liv försöker Sabeel styrka tron hos de kristna palestinierna. Förhoppningen är att människor genom det stödet kan ta en aktiv del i kampen för fred och rättvisa i regionen, arbeta för kyrkans enhet och förnyelse – och för ett slut på Israels ockupation av Palestina och en förändring av samhället.

Sabeel tar sin utgångspunkt i en befrielseteologi från det palestinska sammanhanget. Genom den inspirerar de kristna kvinnor och män, unga och gamla, så att de kan förstå och använda den kristna tron i sin vardag som palestinier – en verklighet som är präglad av ockupation, våld, diskriminering, förnedring och övergrepp mot internationell lag och de mänskliga rättigheterna.

Sabeel ser det också som sin uppgift att bidra till en större internationell förståelse för de kristna palestinierna, deras identitet och livssituation. Organisationen arbetar därför med att motivera både enskilda och kyrkor i västvärlden att arbeta för en rättvis och varaktig fred mellan Palestina och Israel. Det sker genom information, vittnesbörd, bön och uppmaning till konkreta handlingar. Sabeel vänder sig till alla men har kyrkor och de kristna som sin huvudsakliga målgrupp.

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeels nattvardsgudstjänst varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Du kan även få veckans bön skickad till din mejlinkorg varje vecka genom att mejla sabeelsverige@gmail.com

Sabeel ger även ut tidskriften Cornerstone (på engelska). Tidningen skickas kostnadsfritt till alla medlemmar i Friends of Sabeel – Sverige. Den tar upp organisationens aktiviteter, både lokalt och globalt, och teologiska reflektioner kring samtida sociala och politiska händelser.