Wave of prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeels nattvardsgudstjänst varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.


Nästa tisdags Kumi Now Online fokuserar beduinernas rättigheter i Palestina. Palestinska beduiner är ett nomadiskt folk som karaktäriseras av lantlig livsstil med jordbruk. Alltsedan staten Israel bildades har många beduiner upprepade gånger etniskt rensats. De som finns kvar i Palestina-Israel utsätts för dagligt våld. Uppståndne Kristus, vi ber för alla palestinska beduiner som lider oerhört mycket under staten Israel. Skydda deras levnadssätt, som konstant hotas av utrotning från våldsamma bosättare och staten Israel. Herre, … hör vår bön. Den 9 september dödades Melad Al-Raej, en 15-årig palestinsk pojke, av israeliska ockupationsstyrkor i en sammandrabbning i flyktinglägret Al-Aroub, norr om Hebron. […]

21 september 2023


På tisdag kl 17 svensk tid uppmärksammar Kumi Now Online Internationella fredsdagen den 21 september. Fokus ligger på att verka för fred i Gaza. Som en följd av Hamas seger i valet 2006, lade Israel en blockad över Gaza, som har skapat en av de värsta humanitära situationerna i världen. Herre, vi lyfter fram de värdefulla människorna i Gaza; som fortsätter att uthärda mot alla odds. Vi ber att Israels blockad ska brytas för att ge Gazas människor ett värdigt liv. Herre, i din nåd… för våra böner. Den 5 september avslöjade mänskorättsorganisationen B’Tselem att många maskerade kvinnliga israeliska soldater […]

14 september 2023


På tisdag kl 17 tar Kumi Now Online upp den orättfärdiga diskriminering som möter palestinska medborgare i Israel inom utbildningsområdet. Den visar sig på olika sätt, som otillräcklig finansiering, partisk studieplan och genom de systematisk fördomar, och ibland våld, som alltid är närvarande mot palestinska studenter. Gudomlige Skapare, vi ber för alla unga palestinier som möter orättvis diskriminering i israeliska skolor. Ge nästa generation av palestinier styrka att möta motgång och ge visdom att skilja sanning från lögner. Herre, i din nåd… hör våra böner. Förra veckan publicerade Sabeel, i samarbete med sin armeniska partner i Jerusalems gamla stad, ett […]

31 augusti 2023


Tisdagen den 29 augusti kl 17 handlar Kumi Now Online om konst som motstånd. Konst har alltid varit ett kraftfullt uttrycksmedel som gör det möjligt att överskrida gränser, trotsa förtryck och bära vittnesbörd om kamp och längtan hos individer och samhällen. I Palestina har konst under lång tid spelat en roll genom att ge röst åt dem som saknar möjlighet att tala ut om den palestinska situationen. Käre Herre, vi kommer inför dig med våra hjärtan fyllda av tacksamhet för den enastående kreativiteten och orubbliga styrkan hos palestinska konstnärer. Vi ber om mer konstnärlig strävan som kan tjäna som en hoppets […]

24 augusti 2023Nästa tisdag, den 22 augusti, kommer Kumi Now att reflektera över Jerusalemdeklarationen om kristen sionism. Den publicerades den 22 augusti 2006 av flera palestinska kristna ledare. Deklarationen som visar på följderna och den teologiska korruptionen av kristen sionism. Kristen sionism uppfattar palestinsk närvaro som ett hinder för Guds plan och tror på judisk suveränitet i hela det palestinska området och för fram en exkluderande, våldsam och rasistisk teologi. Herre Jesus Kristus, ge oss modet att utmana varje försök att förvanska ditt heliga ord till stöd för förtryck och överlägsenhet. Vi ber att de som har blivit missledda genom kristen sionism […]

17 augusti 2023


Nästa veckas Kumi Now uppmärksammar World Humanitarian Day. Vi lyfter fram hjälparbetare och alla dem som påverkas av kriser runt hela världen. Samtidigt uppmärksammar vi alla de massiva nedskärningarna i humanitär hjälp till palestinier och för lidandet hos flyktingar som lever i Gaza, Syrien och Libanon som nu har stora och svåra behov. Herre, vi ber för alla dessa som arbetar med humanitär hjälp och vi ber om ett slut på den israeliska ockupationen och om rätten att återvända för alla palestinier som tvingats bort från sitt land. Herre, i din nåd… hör våra böner. Den senaste månaden har patriarken […]

10 augusti 2023


Nästa veckas Kumi Now lyfter fram familjeåterförening bland palestinier. Israels hållning när det gäller att erkänna palestiniers rätt till familjeåterförening är en omtvistad fråga och medför stora hinder för palestinska familjer. En speciell utmaning är annekteringen av östra Jerusalem, vilken har skapat en politisk gräns som separerar många familjer på Västbanken. Israels pålaga kolliderar inte bara med normerna i det palestinska samhället, utan är en stor kontrast till den enkla processen för judiska medborgare. Agerandet drivs av politiska orsaker, vilket är felaktigt enligt internationell lag. Himmelske Fader, vi ber för de palestinska familjer som utsätts för diskriminering och separation. Låt […]

20 juli 2023


Denna veckas Kumi Now reflekterar över påverkan från Israels separationsmur, också kallad apartheidmuren. Att muren är illegal enligt internationell lag erkändes av FN i en resolution (ES-10/15) från 2004. Israel fortsätter att bygga på muren, nu över 700 km lång. Merparten har byggts på annekterad palestinsk mark och skär av många samhällen från sin odlingsmark, från grannsamhällen och från tillgång till service. Den har stängt inne palestinier i isolerade områden som kan liknas vid bantustans i apartheidregimens Sydafrika. Herre Jesus, vi ber för dem som lider av våld och förtryck under israelisk ockupation. Vi ber om att ditt ljus ska […]

13 juli 2023Nästa vecka kommer Kumi Now att uppmärksamma den palestinska bojkottrörelsen “Boycott, Divestment and Sactions” (BDS) som lanserades 9 juli 2005. BDS-rörelsen vill informera allmänheten om de sätt internationella aktörer profiterar på sitt stöd till den israeliska ockupationen på olika sätt, till exempel hjälp med att bygga upp illegala bosättningar på Västbanken. Herre, vi ber att fler och fler människor runt om I världen ska sluta investera i produkter och tjänster som används för att kränka mänskliga rättigheter för palestinier och för att överträda internationell lag. Herre, i din nåd… hör våra böner. Kjartan Ruset, en norsk förespråkare för en rättvis […]

6 juli 2023


Nästa tisdags Kumi Now Online kl 17 granskar Israel som kärnvapenmakt. Israel varken förnekar eller medger ägandet av kärnvapen, men tros ha 80 – 90 kärnvapenstridsspetsar. Man har avböjt att signera kärnvapennedrustningsavtalet (NPT) och har aldrig tillåtit Internationella atomenergiorganet (IAEA) att övervaka kärnkraftsproduktionen. Herre, vi vet att kärnvapen är kraftfulla och kan åstadkomma omätlig skada i vår värld.  Vi ber att Israel ska erkänna sin kärnvapenindustri och signera internationella överenskommelser för att begränsa sin produktion och tillåta övervakning av sina vapen. Herre, i din nåd… hör våra böner. Den israeliska armén har fastlagt att soldaterna som dödligt skadade tvååriga Mohammad […]

22 juni 2023