Wave of prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeels nattvardsgudstjänst varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.


Förra veckan drog sig israelisk militär tillbaka från Gazaremsans största sjukhus efter en tvåveckors räd och lämnade förödelse efter sig. Lokala källor som har bevittnat grymheter under mer än 180 dagar säger att scenerna vid Al-Shifasjukhuset är ”obeskrivliga” och sjukhuset satt ur funktion. Foton och filmer avslöjar tortyr, dödande och förstörelse som man inte kan föreställa sig. Dödstalen kan inte fastställas eftersom kropparna inte kan identifieras, men Gazas Civil Defense Agency hävdar att minst 300 palestinier dödades i och runt sjukhuset. Helandets Gud (shifa), hur mycket död, förstörelse och tortyr kan vårt folk utstå? Hur många palestinska liv behöver släckas […]

11 april 2024


Veckans Sabeel Prayer innehåller böner från förra veckans påskhögtider. Bönerna användes bland annat under den speciella påskvaka (länk: special Easter vigil) som hölls den 30 mars med budskap från pastor Munther Isaac och förebedjare från Sabeels partner: Bethlehem Bible College (BBC), Christ at the Checkpoint (CATC), Churches for Middle East Peace (CMEP), Freedom Road, Gaza Ceasefire Pilgrimages, Global Emersion, Kairos Palestine, Network of Evangelicals for the Middle East (NEME), Red Letter Christians (RLC), och Telos. Ljusets Gud, vi vet att förtryck är grundat i svek och att Helig rättvisa har sitt centrum i sanning. Sätt ditt ljus på de onda lögner […]

4 april 2024


Tiden rinner ut för människorna i Gaza. FN, flera regeringar, Världsbanken, många organisationer och sammanhang, med tillsammans miljoner människor världen över, konstaterar att befolkningen i Gaza är utsatt för en överhängande risk för svält (länk: imminent risk of famine). Åtskilliga palestinier, många av dem barn, har redan dött på grund av svält och uttorkning. Den lilla hjälp som kommer in i Gaza är som en droppe i havet. Evige Gud, inga ord kan uttrycka det lidande människor i Gaza får utstå. Många av oss upplever förtvivlan. När våra hjärtan, sinnen och själar är upptagna av lidandet i Gaza, minns vi […]

28 mars 2024


Premiärminister Nethanyahu tillkännagav förra veckan att den militära planen för en markinvasion av Rafah antagits. I Rafah har omkring 1,4 miljoner palestinier sökt skydd. FN och flera länder som sedan 7 oktober okritiskt gett sitt stöd till Israel har nu varnat Israel för denna plan. Majoriteten av människorna i Rafah är Gazabor, som flytt och genomlevt helvetiska omständigheter. De förtrycktas Gud, ge oss syn som ser att Du – fastän strukturer, regeringar och imperier har makt att döda, svälta ut, etniskt rensa och förtrycka vårt folk under år – är hos oss och även hos dem som lider ensamma och […]

21 mars 2024Den 10 mars börjar Ramadan, den viktigaste månaden inom islam. Det markeras med fasta, dagliga gemensamma böner och koranläsning. Nästan varje år skapar staten Israel våld, provokationer och hinder för den palestinska, muslimska befolkningen att delta i bönerna under månaden. Helige Gud, vi ber att alla palestinska muslimer ska få möjlighet att praktisera sin andlighet under Ramadan utan restriktioner och våld. Vi minns att våra förtryckare påtvingar regler, inte för att skydda, utan för att begränsa. Herre, när miljoner går in i fasta, låt dem minnas människor i Gaza som svälter och när de samlas i gemenskap för att bryta […]

14 mars 2024


Under de senaste veckorna har flera palestinier i Gaza dött på grund av svält. De flesta av dem är barn och spädbarn. Dessutom har humanitär hjälp systematiskt stoppats från att komma in i Gaza och hjälpkonvojer utsätts för israelisk beskjutning. Den 29 februari öppnade israeliska styrkor eld mot palestinier som väntade på mathjälp som kom från sydväst till Gaza City, vilket resulterade i att mer än 120 palestinier dödades och mer än 760 personer skadades. Massakern kallas ”mjölmassakern”. Herre Kristus, du säger oss att du är ”livets bröd” (Joh. 6:35). Vi kommer inför dig, chockade, med avsky, och vilsna. Vi […]

7 mars 2024


Den 19 februari möttes FN-experter av uppskakande rapporter om kränkningar av mänskliga rättigheter för palestinska kvinnor och flickor i Gaza. Experterna är också oroade efter rapporter om palestinska kvinnor och flickor i fängsligt förvar som utsätts för många former av sexuella övergrepp, som att bli avklädda nakna och undersökta av manliga israeliska arméofficerare. Dessutom har minst två kvinnliga palestinska fångar rapporterats våldtagna och andra blivit hotade med våldtäkt och sexuellt våld. Gud, du som känner med oss människor, vi ber för alla kvinnor, palestinska kvinnor och speciellt alla mödrar, far- och mormödrar, kvinnor och flickor i Gaza. Var med dem, […]

29 februari 2024


Med askonsdagen förra veckan började fastan. Under de kommande veckorna kommer många kristna, världen över att praktisera fasta, meditation, dagliga böner och bibelläsning. Under fasteperioden tas flera olika initiativ som – i meditation och reflektion – innefattar situationen i Gaza. Ett initiativ är ”Struggle and Lament series” (ungefär: Kamp och klagan eller sorg) som organiseras av Sabeels vänner i Nordamerika. Andra initiativ tas av Freedom Church of the Poor, Black Christians for Palestine, Faith for Black Lives, och National Council of Churches. Helige Gud, din fullkomlighet uppenbarar inte enbart våra individuella synder, utan också den synd som finns i strukturer […]

22 februari 2023Den 14 februari inföll askonsdagen för många kristna världen över. Askonsdagen symboliserar den första dagen i fastan, då man avstår traditionellt från kött och andra animaliska produkter. Askonsdagen har fått sitt namn från seden att placera ett kors av aska på pannan, följt av orden “av jord är du kommen, jord ska du åter bli”. Fastan är en period av klagan och sorg som slutar med den stora glädjen under påsken. Korsfäste Kristus, under denna period av fasta och sorg blir vi, mer än vanligt, påminda om vår dödlighet. När vi fastar, låt oss minnas dem som svälter i Gaza. […]

15 februari 2024


Den 30 januari besköt och dödade israeliska soldater, förklädda till vårdpersonal och civila, tre palestinier som anklagades för att vara anslutna till Hamas, inne på ett sjukhus i staden Jenin. Dödandet utfördes av undercover-agenter medan männen sov på Ibn Sina Hospital, enligt Palestinska hälsoministeriet och den israeliska armén. Sedan den 7 oktober utsätts Jenin och andra städer på Västbanken för dagliga israeliska räder. Allsmäktige Gud, platser där sjuka och skadade vårdas är heliga platser. Vi ber att vapen och död till följd av den israeliska ockupationen ska hållas borta, inte minst från platser där sjuka och skadade vårdas. Herre, hjälp […]

8 februari 2024