Wave of prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeels nattvardsgudstjänst varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.


Nästa veckas Kumi Now Online uppmärksammar dagen för mänskliga rättigheter, som firas runt om i hela världen den 10 december. Den dagen 1948 antogs deklarationen om mänskliga rättigheter. Under årtionden har kränkningar av mänskliga rättigheter i Israel/Palestina rapporterats av FN, Human Rights Watch och Amnesty International. Trots det ökar dessa kränkningar. Herre, vi ber att mänskliga rättigheter för alla ska respekteras i det Heliga Landet. Vi ber om ett slut på apartheid-regimens separation och diskriminering mellan israeler och palestinier. Herre, i din nåd… hör våra böner. Shadi Khoury hördes i domstol den 23 november. Hans familj hoppades att han skulle […]

1 december 2022


Nästa veckas Kumi Now Online kommer att behandla ämnet könsbaserat våld. Kvinnorna på det ockuperade palestinska territoriet möter ständigt våld genom nattliga räder, bosättarvåld, kollektivt våld mot sina familjer, förnedring och trakasserier från ockupationsstyrkor och begränsningar i det patriarkala samhället. FN uppmärksammar den Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor  den 25 november.  Herre, vi lyfter fram inför dig de palestinska kvinnor som utsätts för våld och terror. Vi ber för dem att de fortsatt ska få styrkan att stötta sina familjer även när de fruktar nästa nattliga räd och plågas över att män och barn är fängslade. Herre, […]

17 november 2022


Nästa veckas Kumi Now Online uppmärksammar Världens Barns Dag den 20 november genom att påminna oss om att palestinska barn förnekas mänskliga rättigheter och de möjligheter som andra barn i världen har. Nästan 200 länder i världen, inklusive Israel, har ratificerat Barnkonventionen som kräver att regeringarna ska agera för barns bästa, ge barn rätt till säkerhet, hälsa, utbildning och möjlighet till ett stabilt familjeliv.  Herre, vi ber att internationella organisationer ska utmana den israeliska regeringen om hur man behandlar palestinska barn. Vi ber om ett slut på den israeliska militärens trakasserier vid nattliga räder och arresteringar. Vi ber om ett […]

10 november 2022


Nästa veckas Kumi Now Online kommer att ta upp ämnet antisemitism i samband med att den internationella dagen mot fascism och antisemitism i Europa uppmärksammas, onsdagen den 9 november.  Herre, vi lyfter upp inför dig de som lever påverkade av rasism och hat. Hjälp oss att motverka antisemitism i alla dess former och fortsätta att arbeta för frihet för palestinier som lever under israelisk ockupation. Herre, i din nåd… hör våra böner.  Förra onsdagen deltog en delegation av fyrtio fallskärmsjägare, tillsammans med soldater från Gulfstaterna, Arabemiraten och USA, i ett fallskärmshopp över Bahrain. Den samordnade övning organiserades för att uppmärksamma […]

3 november 2022Nästa veckas Kumi Now Online tar upp ämnet islamofobi. I närtid har det skett en ökning av hatbrott mot muslimer och försök görs i västmedia att koppla ihop alla muslimer med våldsextremism. Alla palestinier är inte muslimer och de flesta muslimer deltar aldrig i någon form av våld; ändå används propaganda i press för att benämna palestinier och muslimer som terrorister.   Herre, vi ber att alla ska visa medmänsklighet mot dem som lever i våra samhällen, har olika etnisk bakgrund och praktiserar olika religioner. Ge oss mod att utmana fördomar och rasism, varhelst vi hör det uttryckas. Herre, i […]

27 oktober 2022


Veckans Kumi Now Online granskade hur hundratals globala företag tjänar på sitt stöd till den israeliska ockupationen av de palestinska territorierna. Nästa veckas Kumi Now tar upp hur konflikten påverkar kvinnor i Palestina. Vi kommer också att påminna om att den första FN-resolutionen om att involvera kvinnor fullt ut i konfliktlösning infördes i oktober 2000. Barmhärtige Gud, vi lyfter fram kvinnor i Palestina inför dig. Några har varit fångade i ockupation under mer än sjuttio år. Vi ber för dem som sörjer och känner smärta när de försöker hålla samman sina familjer under tider av våld och förtryck. Vi ber […]

20 oktober 2022


Tisdagens Kumi Now Online behandlade ämnet icke-våld i Palestina.  Herre, vi tackar dig för motståndskraften och uthålligheten hos vårt palestinska folk. Vi ber att människorna i Palestina ska fortsätta ge bevis på att rättvisan är mäktigare än svärdet och att de ska förnya sitt engagemang för icke-våld. Herre, i din nåd… hör våra böner.   Den 29 september dog sjuåringen Rayyan Yaser Suleiman från Teqoa, nära Betlehem, när han förföljdes av en israelisk ockupationsstyrka i närheten av sitt hem. Rayyan var en av de mer än 100 palestinier som dött på grund av de israeliska ockupationsstyrkornas aktiviteter hittills i år.  Käre […]

6 oktober 2022


This week’s Kumi Now focussed on Bedouin Rights.  We were joined by www.sidreh.org who spoke about the topic and highlighted the plight of the Bedouin. Gracious God, we are thankful for all those who are willing to stand up for the rights of the Bedouin communities. These communities work hard to protect their way of life, care for the land around them, and maintain their traditions in the face of imminent expulsion from their lands. Lord, in your mercy…hear our prayers. 23rd September, Sabeel and the local churches held a special event.  Christians came together in the Old City of Jerusalem to highlight the existence […]

29th SeptemberVeckans Kumi Now Online fokuserade blockaden av Gaza. George Antone berättade om Caritas Gaza arbete att svara upp mot den rådande hälsovårdskrisen i det blockerade området.  Käre Herre, vi tackar dig för arbetet som utförs av Caritas, när de arbetar för att skydda hälsa och mänskliga rättigheter för dem som lever i Gaza. Vi ber att blockaden ska få ett slut och att patiente ska få de behandlingar de har behov av. Herre, i din nåd… hör våra böner.  Den anglikanske prästen och sångförfattaren Garth Hewitt har släppt två nya sånger ”Cry for Hope” (https://www.youtube.com/watch?v=ogwDr-orP5k) och ”Standing Against Apartheid” (https://www.youtube.com/watch?v=nfmm7u2Arg0).  […]

22 september 2022


Tre nya teologiska reflektioner i samband med World Week of Peace for Palestine and Israel 15 – 22 September “Faith, Hope and Love in Action” World Week for Peace in Palestine and Israel: Reflection on Hebrews 11:1-16, Rev. Meghan Johnston Aelabouni World Week for Peace in Palestine and Israel: Reflection on 1 Corinthians 13:13, Father Jamil Monir Khadir World Week for Peace in Palestine and Israel: Reflection on Romans 15:13, Father Bashar Fawadleh World Week for Peace in Palestine and Israel

15 september 2022