Wave of prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeels nattvardsgudstjänst varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.


Veckans Kumi Now Onlinesamling fokuserade på hur den psykiska hälsan och välmåendet hos det palestinska folket har påverkats av sjuttio år av israelisk ockupation. Nästa vecka granskar Kumi Now vem som tjänar på ockupationen. Regeringar, kyrkor och enskilda utmanas att tänka över om deras affärskontakter med företag som har inkomster från ockupationen eller handlar med bosättningar hjälper till att vidmakthålla ett illegalt och uppsplittrande system.   Herre, våra hjärtan gråter inför dig över det sätt som israeliska myndigheter söker att underkuva det palestinska folket. Vi ber att samvetsröster från det internationella samfundet ska uttala sig med kraft för att utmana […]

14 oktober 2021


Veckans Kumi Now Online markerade den internationella dagen för Icke-våld genom att presentera organisationer som verkar genom icke-våld för att åstadkomma en rättvis fred i Palestina/Israel. Ett annat viktigt datum är den 10 oktober – Världsdagen för mental hälsa. Den lyfts fram vid nästa tisdagsmöte med uttalandet: “Palestinas folk möter chockerande problem på grund av den israeliska ockupationen … dessutom uppkommer ytterligare problem genom den ofattbara bördan av psykologisk skada som fysiska kränkningar lägger på familjer och vittnen”. Trofaste Herre Jesus, hjälp oss att kasta våra bördor på dig. Vi ber att ditt ljus ska lysa över dem som lider […]

7 oktober 2021


Veckans Kumi Now Online behandlade den svåra situationen för beduingrupper i Palestina och Israel. De har lidit av de israeliska myndigheternas trakasserier under tiotals år, genom många husrivningar och fördrivningar. Den internationella dagen för icke-våld uppmärksammas på lördag, den 2 oktober, som också är Mahatma Gandhis födelsedag. Nästa tisdag fokuserar www.kuminow.com organisationer som strävar efter att “säkra en kultur av fred, tolerans, förståelse och icke-våld”.  Herre, vi ber för de många individer och grupper som arbetar på alla sidor av konflikten i Palestina och Israel för att nå en rättvis lösning genom icke-våld. Herre, i din nåd… hör våra böner  Den […]

30 september 2021


Veckans Kumi Now Online fokuserade på blockaden av Gaza. Den infördes 2006 och har resulterat i en mycket stor försämring av levnadsvillkoren i Gaza. Kombinationen av blockad och Israels flyganfall mot Gaza har lett till brist på nödvändigt material för att återuppbygga bostäder och kliniker, sjukhus och skolor. Hälsovårdssystemet har också blivit kraftigt ansträngt under Covid-19, eftersom endast 16 % av Gazas befolkning har fått två vaccindoser. Du rättvisans Gud, vi ber om ett slut på de många orättvisor som människor i Gaza utsätts för och ber att du ska beröra medmänniskor i hela världen så att de visar sin […]

23 september 2021Kumi Now Online i tisdags fokuserade på Betlehem. Nästa tisdag, den 21 september, firar Kumi Now-gemenskapen internationella fredsdagen genom att stödja palestinierna som lever i Gaza. Den israeliska blockaden av Gaza startade 2006 och var avsedd att straffa Hamas för segern i valet. I realiteten straffas barn, familjer och vanliga medborgare av blockaden.  Herre, vi ber om ett slut på den femton år långa israeliska blockaden av Gaza. Vi ber att Gazas folk ska befrias från pågående förtryck med förluster, våld och förtvivlan och tillåtas att röra sig fritt utanför enklaven. Herre, i din nåd… hör våra böner.  Israeliska fängelsemyndigheter började […]

16 september 2021


Denna veckas Kumi Now Onlinebehandlade finansiering och politik kring utbildning i Israel/Palestina. Nästa veckas sändning, tisdagen den 14 september, fokuserar på staden Betlehem på Västbanken. Den israeliska ockupationen hämmar tillväxten av Betlehem. Staden är omringad av tjugo israeliska bosättningar, uppdelad av bosättarvägar, överskuggad av separationsmuren, vanställd av vakttorn, taggtråd och vägspärrar. Mycket av marken har konfiskerats och rörelserestriktioner begränsar turistindustrin. Herre Jesus, din enkla födelse i Betlehem påminner oss om behovet av skydd och omsorg för unga familjer. Vi ber för barn och familjer som kämpar för att överleva i Betlehem under den israeliska ockupationens tunga hand. Herre, i din […]

9 september 2021


Veckans Kumi Now Online fokuserade olika palestinska artister/konstnärers uttryck för icke-våldsmotstånd mot den israeliska ockupationen. Nästa veckas samling, den 7 september, handlar om finansiering och politik för utbildning i Palestina/Israel. Israel driver ett skolsystem för judiska israeliska elever och ett annat för palestinska. De statliga skolorna för Israels kristna, muslimer och druser får lägre ekonomiskt stöd än de judiska skolorna. Under den senaste tioårsperioden har israeliska regeringar även gjort drastiska nedskärningar i stödet till icke-judiska privata skolor. Herre, vi ber att den israeliska regeringen ska konfronteras med ojämlikheten i finansieringen av skolor. Vi ber att varje skolelev i Palestina/Israel ska […]

2 september 2021


Veckans Kumi Now Online fokuserade på hur kristen sionism påverkar vardagslivet i Palestina. Nästa veckas Kumi Now, den 31 augusti, kommer att behandla hur palestinska artister uttrycker sitt icke-vålds motstånd mot den israeliska ockupationen. Herre, vi ber att palestinska artister ska fortsätta att använda sina kreativa talanger för att finna vägar att väcka medmänsklighet hos dem som förtrycker dem. Herre, i din nåd… hör våra böner. Mer än 2000 människor måste evakueras från sina hem den 15 augusti, när brand drabbade de skogsklädda kullarna nära Jerusalem. Den israeliska brandkåren fick hjälp av palestinska brandbekämpare och det israeliska flygvapnet bekämpade lågorna […]

26 augusti 2021Veckans Kumi Now-onlinesamling tog upp USA:s roll i Palestina.  Nästa veckas program kommer att handla om hur palestinier hanterar hotet från kristen sionism. Kristna sionister stöder sionism som en nationell rörelse för återvändandet av det judiska folket till Palestina och judarnas suveränitet över hela landet. Herre Jesus, vår klippa och vår förlossare, vi ber för vårt palestinska folk som möter förakt och övergrepp från dem som vill fördriva dem från sitt Land. Vi ber att du inte ska glömma den palestinska ursprungsbefolkningen i landet. Herre, i din nåd… hör våra böner. Den 11 augusti gav försvarsministern, Benny Ganz, bygglov till […]

19 augusti 2021


Den 9 augusti firades “Urfolkens dag”. Kumi  Now-samlingen dagen efter handlade om hur ursprungsbefolkningar, inklusive palestinier, kämpar för sina rättigheter. Samlingen kommer att granska USA:s humanitära hjälp till palestinier, som har skurits ned drastiskt.  “Herre, vi ber för palestinska flyktingar och folket i Gaza. Vi ber för de hungriga, de hemlösa, de arbetslösa och sjuka i Palestina. Låt de första bli de sista. Vi ber för våra ledare som har i sin makt att lindra lidande, att de ska ledas längs fredens väg. Öppna deras hjärtan och låt dem ledas av din nåd.” (Kyrkor för fred i Mellanöstern). Herre, i […]

12 augusti 2021