Kumi now – tillsammans för rättvisa


Kumi Now är ett initiativ som Sabeel Jerusalem startade år 2018. Det är en följd av att de fortsätter att hålla fast vid principerna för rättvisa, integration och icke-våld som ett svar på den allt svårare situationen i det heliga landet. Så här beskriver Sabeel projektet:

Kumi är ett arameiskt ord som Jesus Kristus använde när han uppväckte den 12-åriga flickan från döden. (Mark 5:21 – 43). Kumi betyder “Res dig upp”. “Kumi Now” speglar att det är viktigt att stå upp och agera när situationen har blivit förfärlig, akut och farlig. Det verkar som om vi nått botten när det gäller det som händer i vårt land. Kumi Now är mer än ett rop. Det är gråten från miljontals människor som söker ett liv med verklig fred och säkerhet.

Vi önskar bjuda in enskilda människor och organisationer både lokalt och internationellt att delta i Kumi Now-projektet så att vi kan arbeta tillsammans och bli en stark bidragande kraft för att uppnå en rättvis fred.
Tillsammans och med stöd av detta breda nätverk, baserar sig Kumi Now-projektet på tre viktiga principer (värderingar):

  1. Inkluderande: alla är välkomna att delta i Kumi Now-projektet.
  2. Rättvisa: Kumi Now betoner internationell lag som grunden för att avsluta ockupationen av Västbanken, inklusive östra Jerusalem och Gazaremsan; en rättvis lösning för de palestinska flyktingarna; och fulla och lika rättigheter för alla israeliska medborgare.
  3. Ickevålds-motstånd: Kumi Now är ett åtagande som består i att använda ickevåld som den enda formen av motstånd.

Varje vecka lyfter Kumi Now en organisation eller ett initiativ som arbetar mot ockupationen, under så kallade Kumi Now Weeks. Där kan du få en djupare inblick i ockupationen och icke-våldsarbetet emot den.