Young Friends of Sabeel – Sweden


Young Friends of Sabeel – Sweden (YFOSS) är ett nätverk som vill samla unga människor som kommit i kontakt med eller vill veta mer om Sabeel. Vi finns till för att kunna dela idéer och engagemang, sprida kunskap och information, och tillsammans stödja Sabeel i deras arbete för en rättvis fred och ett slut på ockupationen av Palestina.

YFOSS är också knutet till Sabeels vänner i Sverige (Friends of Sabeel – Sweden). Genom att bli medlem i Sabeels vänner i Sverige är du med och stödjer vänföreningen och YFOSS arbete. För mer information, följ oss på Facebook: @youngfriendsofsabeelsweden eller mejla Olivia Hugoo, olivia.m.hugoo@gmail.com.