25 oktober 2018


Den ”stora marschen för återvändande” fortsätter längs Gazas gräns. Bland de tusentals, som med all rätt, protesterar skadades etthundratrettio personer. Bland dem fanns Fady Thabet, en journalist. Israel har tillkännagivit att man planerar att börja en ”nolltolerans”-metod genom att använda skarp ammunition mot demonstranter längre bort från stängslet.

Herre, vi ber för dem som tar ställning för rättvisa och höjer sina röster i rättmätig protest mot förtryck. Skydda dessa som tar ställning för att låta världen få veta vad som händer i Gaza
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Israel har skjutit upp planerna på rivningen av beduinbyn Khan al-Ahmar i ”några veckor”. Detta besked kommer mitt i det ökande våldet från de israeliska ockupationsstyrkorna som använder tårgas, peppargas och ljudgranater mot invånare i byn, israeler och internationella stödjare på plats, under denna veckan.

Herre, se till att de israeliska myndigheterna tar sig tid att inse att denna plats är ett hem ”byggt med vishet, skapat med insikt och rummen fyllda av kunskap”. Ords 24:3. Ge familjerna i Khan al-Ahmar fred och styrk dem som står upp till deras försvar.
Herre, i din nåd…

Kumi-initiativet lanseras den här veckan. Denna satsning av över sextio organisationer uppmuntrar alla att resa sig upp tillsammans för rättvisa genom korta, enkla, ickevåldsaktioner.

Herre, du som visar nåd, ge oss styrkan att resa oss med andra runt om världen i en ickevålds-aktion, tillsammans med Palestinas folk.
Herre, i din nåd…

Sabeel håller en bibelstudiekurs för kvinnor i Ein Kerem denna veckan.

Herre, vi är tacksamma för Sabeels pågående kontextuella bibelstudietillfällen i det palestinska samhället. Vi lyfter specifikt engagemanget hos de kvinnor som kommer att mötas i Ein Kerem.
Herre. i din nåd…

Palestinska myndigheten planerar att den 1 november börja driva igenom det första omfattande sociala säkerhetssystemet som ska täcka arbetstagarna i hela den privata sektorn. Den Palestinska myndigheten anger att syftet med detta sociala säkerhetssystem är att ge skydd åt arbetarna i den privata sektorn i Palestina när det gäller åldrande, funktionsnedsättning eller död, arbetsskada eller graviditet. Tiotusentals palestinska arbetare har gått ut på gatorna i strejk för att demonstrera mot delar av lagen som de ser som orättvis, många av dem som protesterar har uttryckt sitt misstroende med Palestinska myndigheten och dess avsikter. (Förslaget innebär att löntagarna satsar 5%, medan arbetsgivarna lägger 7% i försäkringen. Arbetstagarna anser att fördelningen är orättvis och att man med redan låga löner borde bidra med en lägre andel. Översättarens anmärkning.)

Herre, vi ber för alla palestinska arbetare som lever på marginalen. Vi tackar för alla demonstranter som står upp för folkets rättigheter och uttrycker sin oro med ickevåld och ett kreativt rop om rättvisa. Ge Palestinska myndigheten öppna öron så att de uppfattar människornas oro och ödmjuka hjärtan så att de kan tjäna det palestinska folket på ett ärligt och transparent sätt.
Herre, i din nåd…

Vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd för länderna i Karibien: Antigua och Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Cuba, Curacao. Dominica, Dominikanska republiken, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Puerto Rico, Sint Maarten, St Kitts-Nevis, St Lucia, St Vincent och Grenadinerna, Surinam, Trinidad och Tobago.
Herre, i din nåd…

Om Sabeels Wave of prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeels nattvardsgudstjänst varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejl? Skriv till sabeelsverige@gmail.com