Sabeelsverige


Onlinemötet med Kumi Now i tisdags handlade om Israel som kärnvapenmakt. Den 1 juli 1968 undertecknades ickespridningsavtalet för kärnvapen av 190 länder runt hela världen, men inte av Israel. Landet vägrar fortfarande att erkänna sitt kärnvapeninnehav och har aldrig tillåtit Internationella Atomenergiorganet att undersöka sin produktion av radioaktivt material vid Dimonareaktorn i Negevöknen. Nästa tisdag återlanseras Kumi Now eftersom vi nått halvvägs in på det nya året.  Herre, vi ber att alla länder ska ta sitt ansvar för att begränsa spridningen av kärnvapen och redovisa för denna internationella övervakning hur de hanterar dessa farliga ämnen. Herre, i din nåd… hör våra böner.  […]

1 juli 2021


FN:s Världsflyktingdag firades i söndags. Kumi Now Online beskrev den svåra situationen för de palestinska flyktingar som tvingades lämna sina hem 1948 och 1967. De väntar fortfarande, tillsammans med sina efterkommande, på att få återvända till sina hem. Under 2019 rapporterade UNRWA att 5,4 miljoner palestinska flyktingar var registrerade i Jordanien, Syrien, Västbanken och Gaza.  Nästa veckas Kumi Now Online tar upp Israel som kärnvapenmakt. Barmhärtige Gud, vi ropar till dig om uppfyllelse av rätten för palestinska flyktingar att återvända. Den förefaller vara längre bort än någonsin. Det internationella samfundet har svikit oss. Herre, låt din ande tända vår tillförsikt […]

24 juni 2021


Veckans Kumi Now Online fokuserade på etiska frågor kring turism och pilgrimsresor i det Heliga Landet. När pandemin är under kontroll hoppas vi att turister kan tänka sig återvända till det Heliga Landet. För att där med egna ögon se hur palestinier tvingas leva under ockupationen. Söndagen den 20 juni infaller Världsflyktingdagen och palestinska flyktingar blir ämnet för Kumi Now Online den 22 juni. Herre, vi ber att människor från hela världen ska komma och se effekterna av den israeliska ockupationen med egna ögon. Vi ber att de ska förmedla hur palestinier lider och att detta ska leda till ytterligare […]

17 juni 2021


Veckas Kumi Now-Online tog upp om miljöskador som orsakas av ockupationen i Palestina/Israel. Miljön skadas på många sätt – träd tas upp med rötterna, bosättningar byggs, liksom separationsmuren, militära aktiviteter och vattenprojekten tar upp vatten från Jordandalen och underjordiska källor. Temat för nästa veckas Kumi Now Online rör etiska frågor kring turism och pilgrimsresor. Herre, vi ber att den fulla omfattningen av Israels framfart med ockupation och annekteringar uppmärksammas innan skadorna blir irreversibla. Herre, i din nåd… hör våra böner. Yousef Issa är en 23-årig palestinier från Lydda, öster om Tel Aviv. Han höll på att arbete på sitt hus […]

10 juni 2021Kumi Now-Online i tisdags granskade dödligheten bland barn i Palestina. FN kallar dagen den Globala Föräldradagen, men många palestinska föräldrar har lärt sig att den israeliska ockupationen har större påverkan på deras barns liv än de själva har. Många ser sina barn blir arresterade, dragna inför militärdomstolar och sättas i fängelse i Israel, medan andra får bevittna att de dödas av israelisk militär. Tisdagen den 8 juni kommer Kumi Now att visa beräkningar på kostnaden för miljöskador som orsakas av den israeliska ockupationen. Herre Gud, evige Fader och skapare av alla jordens hörn, du mattas inte och blir inte trött. […]

3 juni 2021


Veckans Kumi Now Online-samling fokuserade på hur palestinier bevarar sin historia och kultur. Israel fortsätter att bygga och plantera över Palestinas historia och envist utradera historien från gatunamn, historiska markörer och historisk litteratur. Nästa tisdag, den 25 maj, kommer ämnet att vara internationella Rädda Barnens arbete i Palestina. Denna grupp undersöker dödsfall bland barn i Palestina och registrerar omfattande militära kränkningar av palestinska barns mänskliga rättigheter under ockupationen.  Herre, vi ber för alla barn som lever i det Heliga landet. Så många har påverkats av de senaste attackerna, så många har dödats, skadats och traumatiserats. Dessutom har andra angripits, arresterats […]

27 maj 2021


Kumi Now Online fokuserar i tisdags på “den pågående Nakban” som palestinier får genomlida när de tvingas från sina hem på grund av den israeliska annekteringen. FN firar Internationella mångfaldsdagen den 21 maj och veckan därpå kommer Kumi Now Online att handla om hur tolerans och mångfald kan vara en nyckel till att utveckla den nödvändiga dialogen för att nå fred och varaktig utveckling i det Heliga landet. Herre, du gläder dig åt mångfald och kreativitet. Hjälp oss att finna vägar att nå ut till människor med annan etnisk och kulturell bakgrund med tolerans, tillit och respekt. Herre, i din […]

20 maj 2021


Denna veckas Kumi Now-möte online tog upp USA:s stöd till Israel. USA ger enorma mängder av militärt och ekonomiskt stöd till Israel (3,8 mrd $/år). Israel använder detta stöd till att ostraffat förtrycka palestinier. Nästa veckas Online-möte (18 maj) behandlar “pågående Nakba”. Söndag den 15 maj minns katastrofen 1948, “Nakba”, när hundratusentals palestinier tvingades att fly från sina hem. Dagens israeliska politik upprätthåller tvång som gör att palestinier inte har något val utan måste lämna sina hem och samhällen. Herre, vi ber om ett slut på förtrycket och den diskriminerande politik som tvingas på palestinierna av de israeliska myndigheterna.  Herre, […]

13 maj 2021Denna veckas Kumi Now Onine behandlade censur och våld som drabbar palestinska journalister när Världsdagen för pressfrihet uppmärksammades Nästa veckas Kumi Now-föreläsning kommer att fokusera på USA:s bistånd till Israel. Det enorma militära stödet från USA till Israel används för att skada palestinier i det Heliga Landet. Herre, vi ber att ledare runtom i världen ska omvärdera sin vapenförsäljning och det kaos och förtryck som användningen av dessa vapen orsakar. Herre, i din nåd… hör våra böner. Efter en av Israels värsta civila katastrofer rapporteras minst 45 människor ha dött och mer än 150 skadades i en paniksituation på en […]

6 maj 2021


Kumi Now Online fokuserar denna vecka på nationalstatslagen (Nation-State Law) som antogs i Knesset den 1 maj 2018. Nästa veckas Kumi Now lyfter fram hoten om censur och våld som palestinska journalister utsätts för, då vi har Världsdagen för pressfrihet måndagen den 3 maj.   Herre, vi ber för de palestina-arabiska och andra icke-judiska medborgarna i Israel, som utgör en femtedel av befolkningen men berövade samma medborgerliga rättigheter som judiska medborgare. Herre, i din nåd… hör våra böner.  Den 15 april vandaliserade israeler från den illegala bosättningen Ahla, mark som ägs av en palestinier från byn Jaloud, nära Nablus. Bosättarna bröt […]

29 april 2021