Sabeelsverige


På tisdag uppmärksammar Kumi Now Online diskrimineringen av palestinska invånare i Israel, där de utgör mer än 20 % av befolkningen. Nästan varje aspekt av deras vardagsliv påverkas av diskriminering och mer än hälften av de arabiska familjerna i Israel lever under fattigdomsgränsen.  Herre, vi söker din ledning och närvaro när vi fortsätter att vittna om den diskriminering som drabbar palestinier som lever i Israel. Herre, i din nåd… hör våra böner.  I veckan störde palestinier de israeliska myndigheternas plan att riva deras hem i Jabel Al-Mukkaber i östra Jerusalem genom att sprida ut olja på gatorna. Myndigheterna tvingades bogsera […]

26 januari 2023


KumiNow.com fokuserar på tisdag kl 17 staden Jerusalem. FN:s delningsplan 1947 beslutade att Jerusalem skulle bli en internationellt administrerad stad. Trots det har israeliska regeringarna tagit flera steg mot full suveränitet över staden, speciellt sedan annekteringen av östra Jerusalem 1967.  Herre Jesus, du grät över Jerusalem och beklagade att de som levde i staden inte kunde erkänna ”det som skapar fred”. Vi ber om styrka och ledning för alla dem som i vår tid söker fred och rättfärdighet i denna lidande stad. Herre, i din nåd… hör våra böner.  Den 12 januari sköts tre palestinier till döds av israeliska soldater. […]

19 januari 2023


På tisdag kl 17 granskar Kumi Now Online Israels politik att neka byggnadstillstånd för palestinier som bor i östra Jerusalem och på Västbanken. På grund av detta tvingas palestinier bygga eller utöka bostäder och lokaler med ständig risk för rivningshot eller konfiskering.  Herre, vi ber att internationella organisationer och regeringar ska utmana Israel för dess politik att neka palestinier byggnadstillstånd, beslagta deras byggnader och uppmuntra illegala israeliska bosättare att ta deras mark och naturresurser. Herre, i din nåd… hör våra böner.  Vid begravningen av påve Benedict XVI den 5 januari hyllade påve Fransiskus sin företrädare. Begravningen samlade cirka femtio tusen […]

12 januari 2023


Kumi Now Online på tisdag uppmärksammar de svårigheter palestinier upplever när de försöker driva företag eller hitta arbete samtidigt som de lever under israelisk ockupation. Många restriktioner och barriärer hindrar palestinska affärsmän, entreprenörer och odlare att få tillgång till den globala marknaden.  Herre, vi ber om mod för palestinier för att fortsätta att leta efter avsättning för sina produkter trots den diskriminering de möter när de lever under den israeliska ockupationen. Vi ber att länder över hela världen ska stödja dem i deras ansträngningar att fortsätta sin handel. Herre, i din nåd… hör våra böner.  Sabeel Jerusalem sänder sina varmaste […]

5 januari 2023Veckans Kumi  Now Online fokuserade på Xavier Abu Eids bok med titeln ”Rooted in Palestine: Palestinian Christians and the Struggle for National Liberation 1917-2004”. Boken kartlägger den avgörande roll som de palestinska kristna spelade under det Brittiska mandatet, Nakba och nu under israelisk ockupation. Den uppmärksammar även det krympande antalet kristna som nu lever i Palestina.  Barmhärtige Gud, vi ber för våra bröder och systrar och deras viktiga vittnesbörd i Palestina. Vi ber att du ska fortsätta att uppenbara ljuset av din närvaro i det Heliga Landet. Som kristna i Palestina, i Mellanöstern och runt hela världen ger vi dig […]

29 december 2022


Fokus för Kumi Now Online i tisdags var lanseringen av Rev Naim Ateeks skrift om religiös extremism. Skriften är en relevant resurs och hjälp i en tid när politiker med extrema religiösa synpunkter håller på att ta makten i den nyligen bildade israeliska regeringen.  Herre Jesus, Immanuel, när vi känner fruktan för mörkret runt omkring oss, hjälp oss att vända oss mot ditt ljus. Vår förlossare, vi ber om din hjälp i oroliga tider och förtröstar på din omsorg. Herre, i din nåd… hör våra böner.  Den 15 december antog FN en resolution till förmån för det palestinska folkets suveränitet […]

22 december 2022


Sabeel Jerusalem var värd vid lanseringen av Don Wagners nya bok under Kumi Now Online i tisdags. Hans bok har titeln: ”Ära till Gud i djupet. Resa till ett oheligt land.”  Herre, vi tackar för Don Wagners livslånga engagemang i arbetet för rättvisa och fred för palestinier. Vi ber att denna memoarbok ska inspirera många att komma och se hur palestinier tvingas leva under israelisk ockupation. Herre, i din nåd… hör våra böner.  En tidig morgon i förra veckan bröt sig israeliska soldater in i grundskolan för flickor, Al Lubban. De rev ned den palestinska flaggan och ersatte den med […]

15 december 2022


Nästa tisdags Kumi Now Online tar upp rätten till återvändande för palestinier. FN-resolution nr 194 ratificerades den 11 december 1948. Den fastställer ”flyktingar som vill återvända till sina hem och leva i fred med sina grannar, ska få göra detta vid det första möjliga tillfället”. Efter mer än sjuttio år väntar palestinier fortfarande på det första möjliga tillfället.  Herre, vi ber om ett slut på den israeliska ockupationen. Vi ber om en delad framtid för att uppfylla den palestinska rätten att återvända och en rättvis och fredlig samexistens med alla de människor som lever i det Heliga Landet. Herre, i […]

8 december 2022Nästa veckas Kumi Now Online uppmärksammar dagen för mänskliga rättigheter, som firas runt om i hela världen den 10 december. Den dagen 1948 antogs deklarationen om mänskliga rättigheter. Under årtionden har kränkningar av mänskliga rättigheter i Israel/Palestina rapporterats av FN, Human Rights Watch och Amnesty International. Trots det ökar dessa kränkningar. Herre, vi ber att mänskliga rättigheter för alla ska respekteras i det Heliga Landet. Vi ber om ett slut på apartheid-regimens separation och diskriminering mellan israeler och palestinier. Herre, i din nåd… hör våra böner. Shadi Khoury hördes i domstol den 23 november. Hans familj hoppades att han skulle […]

1 december 2022


Nästa veckas Kumi Now Online kommer att behandla ämnet könsbaserat våld. Kvinnorna på det ockuperade palestinska territoriet möter ständigt våld genom nattliga räder, bosättarvåld, kollektivt våld mot sina familjer, förnedring och trakasserier från ockupationsstyrkor och begränsningar i det patriarkala samhället. FN uppmärksammar den Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor  den 25 november.  Herre, vi lyfter fram inför dig de palestinska kvinnor som utsätts för våld och terror. Vi ber för dem att de fortsatt ska få styrkan att stötta sina familjer även när de fruktar nästa nattliga räd och plågas över att män och barn är fängslade. Herre, […]

17 november 2022