6 december 2018


Minst arton palestinier skadades av israeliska styrkor den trettiosjätte fredagen av ”den stora marschen för återvändande”. Israeliska ockupationssoldater använde skarp ammunition och tårgas mot de som protesterar vid Gazas gräns.

Herre, vi ber för alla de som skadats denna vecka, bland dem som protesterar i Gaza. Vi fortsätter att be att de som protesterar ska hålla fast vid sitt användande av ickevåld för att nå sina mål.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Den palestinske guvernören för Jerusalem, Adnan Ghaith, fängslades när israeliska styrkor gjorde en räd i hans hem i Silwan. Hans fängslande, tillsammans med fängslandet av ett antal andra palestinier verkar vara en kampanj riktad mot medlemmar av det palestinska ledarskapet.

Herre, vi ber för alla politiska fångar. Vi ber att den här kampanjen, för att underminera dem som tillhör myndigheten i Palestina, ska avta.
Herre, i din nåd…

Den 29 november markeras som den internationella solidaritetsdagen med det palestinska folket. På den dagen 1947, antog FN delningsplanen för Palestina. Den dagen har sedan dess kommit att bli en dag av solidaritet med det palestinska folket och har högtidlighållits i FN sedan 1978. Trots det fortsätter den israeliska ockupationen och det internationella samfundet fortsätter att vara tyst.

Herre, du är rättfärdighetens Gud och säger till oss: ”Höj din röst för den stumme, till försvar för alla som sviktar”. Ords 31:8. Vi ber att det internationella samfundet ska höja sin röst mot ockupationens brott och vidta åtgärder för att försvara rättigheterna för dem som fördrivits i Palestina. Herre, i din nåd…

Två kvinnor föll offer i brutala mord förra veckan. Den 26 november, hittades kroppen av sextonåriga Yara Ayobe i hennes hemstad Jish i Galliléen. Samma dag upptäcktes kroppen av den trettonåriga dottern till en eritreansk asylsökande, Sylvana Tsegai, i hennes hem. Misstänkta för båda brotten har arresterats och anklagas för våldtäkt och mord.

Herre, vi är djupt chockade av dessa brutala mord och ber att förövarna av dessa våldshandlingar ska ställas inför rätta. Vi sörjer tillsammans med Yaras och Sylvanas familjer. Herre Jesus, du lär oss att vända oss bort från våld, att bekänna våra syndiga begär och att vandra tillsammans med din Ande och behandla andra med godhet och respekt. Herre, i din nåd…

Den nionde årliga konferensen för ”Kairos” kommer att äga rum den 6-7 december på kulturcentret, Dar Annadwa, i Betlehem. Ämnet för konferensen är: ”Hopp där inget hopp finns”.

Herre, vi ber för Kairoskonferensen i Betlehem, att det ska bli en reflekterande och motiverande tid för de lokala och de internationella deltagarna. Herre, i din nåd…

Ickevåldsinitiativet ”Kumi now” fortsätter den här veckan med arbetet som ”Christian Peacemaker Team” utför och ämnet är de israeliska vägspärrarna som används för att övervaka ockupationen. Palestinier i staden Hebron på Västbanken lider av närvaron av israeliska bosättare och militär i centrum av Gamla Stan. Christian Peacemaker Team har övervakat brott mot mänskliga rättigheter i detta område sedan 1955. I denna Kumiaktion uppmanas vi att skicka ett brev till vårt lands polis och militär och fråga: ”Köper ni utrustning från ”Combined Systems” eller något annat företag som tjänar på den israeliska ockupationen? www.kuminow.com

Herre, vi ber för palestinier som utsätts för förseningar, kroppsvisiteringar och även fängslanden när de tvingas passera vägspärrar på väg till skolan eller arbete i sina hemstäder. Vi ber för arbetet som Christian Peacemaker Team gör, när de rapporterar brott mot mänskliga rättigheter som orsakas av ockupationen, till internationella myndigheter. Herre, i din nåd…

Sabeel vill ge flera lokala program under advent: a) Julaktiviteter för barn i Nasaret, b) Lokala bibelstudier, c) Ekumenisk middag i Jerusalem, för att samla den kristna gemenskapen i ett julfirande.

Herre, vi tackar dig för början av advent den här helgen – för att du värderade människorna så att du blev en av oss, att födas som människa och lära oss hur vi ska älska. Gud vi ber om din ledning så att vi, under den här tiden, inte bara tänker på hopp, glädje, frid och kärlek, utan också handlar så.
Herre, i din nåd…

Vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd för Myanmar och Thailand. Herre, i din nåd…

Om Sabeels Wave of prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeels nattvardsgudstjänst varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejl? Skriv till sabeelsverige@gmail.com