4 april 2019


Efter raketanfall från Gaza och tungt bombardemang från israeliska styrkor, blev ”den stora marschen för återvändande” mycket mindre än normalt under fredagen.
Lördagen den 30 mars marscherade hundratusentals, i huvudsak fredliga, demonstranter vid stängslet för att högtidlighålla ”Land Day” och för att åberopa rätten att återvända till sin mark. 207 demonstranter skadades av israelisk beskjutning och tårgas. Och fyra unga män dödades.

Herre vi ber för dem som demonstrerar fredligt för sina rättigheter. Vi sörjer dem som förlorat sina liv och ber för dem som skadats. Ge de israeliska styrkorna och administrationen vishet att stå fast vid internationell lag och avlägsna de förtryckande restriktioner som lagts på människorna i Gaza.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Kumi Now-initiativet fokuserar denna vecka på arbetet som görs av MA’AN Development Centre. Centret dokumenterar Israels kränkningar av FN:s barnkonvention, arrestering av barn, utnyttjande, tortyr och att man förnekar barn rätten till lek och utbildning.

Herre, vi ber för MA’AN Development Centre när de arbetar för att skydda barn, som är så sårbara och försvarslösa i ett ockuperat land.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Palestinier i hemlandet och i diasporan uppmärksammade den 43:e årsdagen av ”Land Day”, den 30 mars. Den dagen 1976, demonstrerade palestinier mot den israeliska regeringens konfiskerande av 21.000 dunum (5.189 acre) av sin mark.

Herre, så många palestinier har förlorat sina hem och sin mark. De har tvingats att överleva på ett allt mera krympande område, medan israeliska bosättningar snabbt växer omkring dem. Vi ber att internationella aktörer ska agera mot den illegala konfiskeringen av mark och brotten mot internationell lag.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Världshälsoorganisationen (WHO) har i starka ordalag fördömt de israeliska styrkorna för att ha dödat den frivillige sjukvårdaren, Sajed Mizher. Han arbetade den 27 mars i flyktinglägret Deheishe i Betlehem.

Herre, vi ber för Sajeds familj när de sörjer. Vi ber om beskydd för sjukvårdsarbetare när de utsätter sig för livsfarliga risker i arbetet för att ta hand om behövande.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Sabeel i Jerusalem arrangerade en ”äggjakt” i Betlehem för 120 barn, som olika välgörenhetsorganisationer anser är marginaliserade i samhället.

Herre, vi tackar dig för denna möjlighet att dela glädje och skratt med barn som upplevt så mycket sorg så tidigt i sina liv.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Fullt beväpnade soldater tvingade sig in i Haj Ziad-skolan i Hebron och tog med sig en 10-årig pojke, som de påstod hade kastat sten. Elever i två lågstadiegrupper i Tuqu, sydöst om Betlehem, skrämdes och måste avsluta sin skoldag tidigare när bosättare som följdes av soldater, försökte tvinga sig in i skolans lokaler.

Herre, du bad oss: ”Led den unge in på den väg han bör gå, så följer han den även som gammal.” Ords 22:6. Vi ber att barn i Palestina ska få gå i skolan och slutföra sin utbildning utan dessa konstanta attacker och avbrott av israeliska ockupationsstyrkor.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

De israeliska myndigheterna har tillkännagett att alla familjebesök från Gaza till palestinska fångar i israeliska fängelser, stoppas, från den 25 mars tills ny information kommer. Enligt fjärde Genevekonventionen från 1949, är palestinier berättigade till familjebesök, som ”endast begränsas av säkerhetsskäl, bedömt från fall till fall, men aldrig för strikt bestraffande eller disciplinära åtgärder”.

Herre, vi ber för tusentals palestinska fångar och deras familjer. Familjerna väntar så länge på att få tillstånd för besök, de gör så långa resor för att möta sina släktingar och de utstår kontroller och förseningar när de korsar israeliska vägspärrar och vid fängelserna. Nu har familjer i Gaza inget hopp om att få möta sina kära. Vi ber att detta beslut snart ska återkallas.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Måndagen den 8 april kommer Sabeel att erbjuda den årliga ”nutida Via Dolorosa” för den palestinska befolkningen, som förberedelse för den heliga påsken. Denna vandring sammanför Kristi lidande på korset med det nuvarande palestinska lidandet och binder samman stationerna på Via Dolorosa med dagens nutida företeelser av orättvisa i Israel och Palestina.

Gud, vi ber att du ska vara med dem som deltar i detta års vandring. Sänd din helige Ande att leda dem när de minns det lidande Kristus utstod när han fördes till korset, och när de länkar ihop det med den palestinska befolkningens lidande. Påminn dem också, Gud, att påskdagens glädje följer efter långfredagens smärta, och att också dagens orättvisor i världen kommer att få ett slut och att du kommer att ha den slutliga segern.
Herre i din nåd… Hör våra böner.

Vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd för länderna på Balkan, Albanien, Bosnien och Herzegovina, Kroatien, Kosovo, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien och Slovenien.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Om Sabeels Wave of prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeels nattvardsgudstjänst varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejl? Skriv till sabeelsverige@gmail.com