29 augusti 2019


Under den sjuttioförsta “stora marschen för återvändande” skadades 149 civila på grund av den israeliska militärens fortsatta användning av överdrivet våld mot i huvudsak fredliga protesterande längs Gazaremsans östra gräns. Särskilt utsatta blev barn (66) och medicinsk personal (7). Protesten markerar en topp i antalet civila som skadats av skarp ammunition och splitter. Antalet deltagare var högre denna gång, trots varningar från arrangörerna att inte gå till områden öppna för soldater och prickskyttar. Deltagarna uppmanades att undvika friktion och bibehålla marschens fredliga karaktär.

Du lidandets Herre, vi ber om alla parters engagemang för mänskliga rättigheter och skydd för allt levande. Vi ber om ett effektiv internationellt ingripande för att skapa varaktig fred . Vi ber för humanitär hjälpverksamhet och återuppbyggnad där det skett förstörelse. Vi ber om fred och rättvisa i våra hem och på gatorna i våra städer. Omfamna var och en av dessa dina egna i din kärlek. Låt dem höra: “Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag ska skänka er vila.” (Matt 11:28). Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Denna vecka fokuserar Kumi Now-initiativet på Dar al-Kalima University college of Arts and Culture i Betlehem. Där erbjuds utbildning i visuell konst och scenkonst, såväl som studier i palestinskt kulturarv, design och turism. I en stad dominerad av separationsmuren, vägspärrar och omgivande illegala bosättningar har universitetet blivit en fyr av ljus och kreativitet för unga palestinier. Universitetet startades av Christmas Lutheran Church och dess dörrar är öppna för både kristna och muslimska studenter.

Käre Herre Jesus, vi tackar dig för arbetet som utförs av Dar al-Kalima University i Betlehem som ger näring åt själarna hos unga palestinier som försöker överleva under ockupation. Vi ber att många av dem ska bli kreativa ledare i sina samhällen under kommande år. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

World Humanitarian Day firades i Gaza den 19 augusti. Jamie McGoldrick, som koordinerar FN:s humanitära arbete, hedrade det kvinnliga biståndsarbetare som t.ex. Hanaa Rajesh Al Farajeen utför. Hanaa driver en förskola i en beduinkommunitet i Hebron och får stöd för hälsovård genom Bedouin Women´s Protection Committee.

Herre, “Du de faderlösas och änkornas beskyddare”, vi ber dig att välsigna arbetet som utförs av dem vars hjärtan är öppna för föräldralösa, änkor och andra behövande. Vi tackar dig för de tusentals kvinnliga hjälparbetare som når ut till de fattiga, behövande och fördrivna. Herre, i din nåd… Hör våra böner

Avner Gvaryahu, Executive Director för den israeliska humanitära gruppen “Breaking the Silence” förväntades ge kvinnorna från den amerikanska kongressen, Rashida Tliab och Iilhan Omar, en tur i Hebron, när de fortfarande planerade ett besök på Västbanken. I en intervju i MSNBC den 16 augusti, talade den förre israeliske fallskärmsjägaren Gvaryahu om de guidningar gruppen gör för att visa den största marknaden i Hebron. En marknad som nu har tömts på palestinska familjer för att skydda en ny, stor illegal israelisk bosättning.

Herre, vi tackar dig för israeler som älskar sitt land men har mod nog att uttala sig mot den militära ockupation som orsakar en sådan misär för miljoner palestinier. Vi ber att denna illegala ockupation till fullo synliggörs för världen, monteras ned och får ett fredligt slut.
Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Söndagen den 18 augusti stoppade israelisk polis den årliga fotbollsturnering som organiseras av nästan två hundra familjer i östra Jerusalem. Polisen hade fått tillstånd av Public Security Minister Gilad Erdan, som hävdade att turneringen var sponsrad av Palestinska myndigheten. Detta påstående förnekas av föreningen som organiserat turneringen.

Herre, vi ber för palestinier som lever i östra Jerusalem. I alla avseende möter de hinder och fientlighet. Vi ber att de ska hålla ut i sina ansträngningar att bevara sitt samhälle och att stötta varandra. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Vi ber tillsammans med Kyrkornas Världsråd för:
Cap Verde, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau och Senegal. Herre, i din nåd… Hör våra böner

Om Sabeels Wave of prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeels nattvardsgudstjänst varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejl? Skriv till sabeelsverige@gmail.com