12 september 2019


Fredagen den 6 september deltog 6 000 demonstranter i veckans “stora marsch för återvändande” längs gränsen mellan Israel och Gaza. Flera bröt igenom stängslet och det kastades föremål, som kan orsaka brand, mot israeliska soldater. De israeliska styrkorna svarade med beskjutning med skarp ammunition, som dödade två palestinska tonåringar, Khaled Al Raba’i, 14 år, och Ali Al Ashqar, 17 år. 70 andra protesterande skadades, bland dem 38 av skarp ammunition.

Herre, vi ber för Kahleds och Alis familjer, när de sörjer över de unga liv som gått förlorade. Vi fortsätter att be om ett fredligt och rättvist slut på belägringen av Gaza och ett slut på förlusterna som drabbar Gazas befolkning. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Kumi Now-initiativet fokuserar på arbetet som utförs av Arab Educational Institute (AEI), baserat i Betlehem. Denna palestinska organisation fokuserar på utbildning, fredsbyggande och dialog på den ockuperade Västbanken. Bland andra utåtriktade projekt monterade AEI 270 väderbeständiga affischer på separationsmuren som omger Rakels grav i Betlehem. Denna heliga plats kan bara nås från den israeliska sidan av den 9 meter höga muren.

Käre Herre Jesus, vi är så tacksamma för ditt offer på korset, som har gett oss möjlighet att komma nära Gud genom tron. Vi ber om styrkan och övertygelsen som gör att vi kan besegra fysiska murar och murar i våra hjärtan för att arbeta för fred och förståelse. Tack för AEI och deras arbete för att bygga fred tvärs igenom all separation i det Heliga Landet. Herre, i din nåd… Hör våra böner

Palestiniern Bassam al-Sayyeh från Nablusdistriktet på Västbanken, avled i söndags i israeliskt fängelse på grund av cancer. Enligt palestinska fångar och organisationen för tidigare fångar dog han därför att man underlät att behandla hans sjukdom

Herre, författaren till Hebreerbrevet ber oss att ”komma ihåg dem som sitter i fängelse som om ni var fångar tillsammans med dem. Tänk på dem som blir misshandlade, som om det gällde er egen kropp.” (Hebr. 13:3) Vi tänker på Bassams familj när de sörjer den de förlorat. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Sheffield, har som den första staden i Storbritannien beslutat att erkänna den Palestinska staten. Husam Zomlot, den palestinske ambassadören, hissade den palestinska flaggan utanför stadshuset innan motionen hade godkänts.

Herre, vi ber att andra städer och länder ska ansluta sig till Sheffield och erkänna det palestinska folket rätt till självbestämmande och befrielse från den israeliska ockupationen. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

De mystiska omständigheterna kring Isra Gharibs död i Beit Sahour har dragit uppmärksamhet till praktiserandet av hedersmord. Hon togs till Arab Society Hospital i Betlehem med svåra ryggradsskador. Det påstås att hon kan ha hoppat från ett fönster i sitt hem, efter att ha slagits av sin familj, trots att de avvisar anklagelserna. Inslag på sociala medier påstår att hon dog i sitt hem efter det att hon överfallits på sjukhuset. Om hennes död rubriceras som ett hedersmord kommer det att bli det nittonde fallet under 2019.

Herre, vi ber om klarhet efter Isras mystiska död nyligen. Vi ber att varje orättvisa ska följas upp av myndigheterna och att både lagliga och etiska aspekter av hedersmord ska debatteras öppet. Vi ber att kvinnor i Palestina ska få en högre grad av skydd från våld genom lagen. Herre i din nåd… Hör våra böner.

I början av september tillkännagav palestinska myndigheten att man hade beslutat upphäva uppdelningen av Västbanken i område A, B, C enligt Osloavtalet som PLO slöt med Israel 1993/95. Hela territoriet kommer därmed att anses ligga under palestinsk suveränitet och det är inte klart hur PA kan implementera detta beslut.

Käre Herre, vi ber för de miljoner palestinier vars liv har blivit uppdelat och sönderryckt genom uppdelningen av Västbanken i område A, B, C. Herre, I din nåd,,, Hör våra böner.

Ismail Ajjawi, är en ung palestinier, antagen till Harvard University för studier i kemi och fysikalisk biologi. Han övervann stora utmaningar som flykting när han studerade på UNWRA-skolor i Libanon och lyckades få fullt stipendium för studier i USA. När han förra månaden anlände med ett giltigt visum nekades han inträde av amerikanska gränskontrollen och sändes tillbaka till Libanon. Men han beviljades senare ny intervju och fick återvända för att starta sina studier.

Herre, vi tackar dig för att Ismael har tillåtits att ta upp sina studier vid Harvard. Vi ber att detta ökande fokus på nationell säkerhet i USA inte ska beröva andra unga studenter möjligheterna att studera utomlands. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Ghana och Nigeria. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Om Sabeels Wave of prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeels nattvardsgudstjänst varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejl? Skriv till sabeelsverige@gmail.com