6 februari 2020


Spänningarna mellan Israel och Gaza har stadigt ökat under de senaste veckorna efter en period av relativt lugn. Tillkännagivandet av president Trumps fredsförslag, som kraftigt favoriserar Israel, gav eld åt rädslan för en ökning av antalet raketer och explosiva ballonger som sänds mot Israel. Sent på torsdagen i förra veckan avlossades tre raketer från Gaza in i södra Israel. Som svar genomförde Israel flyganfall i Gaza under torsdagen och fredagen.

Käre Herre, vi ber om en lättnad i spänningarna mellan Israel och Gaza och om ett rättvist och fredligt slut på blockaden av Gaza. Vi ber att uppriktiga medlare ska komma fram med planer för fredssamtal som respekterar internationell lag och palestiniernas mänskliga rättigheter i Gaza och på de ockuperade territorierna. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Denna vecka är avsatt för vila i Kumi Now-initiativet. Aktivister uppmuntras att koppla av och ta en paus innan de tar upp engagemanget igen nästa vecka. Vi uppmuntrar er också att ta detta som en möjlighet att läsa om de senaste händelserna.

Käre Herre Jesus, vi tackar dig för dina ord till uppmuntran i din predikan på berget: ”Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de ska bli mättade.” Matt 5:6. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Det nya förslaget från USA som tillkännagavs av president Trump tisdagen den 28 januari, har utdömts som “icke-fungerande” av “the Elders” (en NGO bestående av aktade, välkända personer från hela världen). Ban Kii-moon, ordförande för “the Elders” och tidigare generalsekreterare för FN, konstaterar att det internationella samfundet ska fördöma förslaget som tillåter Israel att annektera remsor av de ockuperade palestinska områdena. Han säger att rörelsen mot att bekräfta Jerusalem som Israels “odelade” huvudstad var “farlig och provocerande” och noterar “frånvaron av en trovärdig plan för Gaza”.

Herre, vi vänder oss till dig och ber om hjälp för det palestinska folket. Kommer världens regeringar att tyst se på när mer land illegalt annekteras från det palestinska folket? Kommer resten av världen att tillåta maktfullkomliga regeringar att ’rida skodda med broddar’ över internationell lag? Kommer någon att höja sin röst och fördöma införandet av apartheid i det Heliga Landet? Herre, i din nåd… hör våra böner.

Albert Aghazarian, en palestinsk-armenisk patriot och framstående historiker, har avlidit. Han studerade och arbetade vid Birzeit-universitetet och gav simultana översättningar vid konferenser. Under 1991 arbetade han nära Dr Hanan Ashrawi vid Madridkonferensen som en medlem av den palestinska delegationen. Dr Ashrawi kallade honom “en Jerusalemson och gatorna i Gamla Stan kommer att fortsätta att eka av hans röst och spränglärda personlighet.” Hans dotter Elise skriver den arabiska versionen av “Sabeel Wave of Prayers” varje vecka och vi ger våra kondoleanser till henne och familjen.

Herre, vi tackar dig för Albert Aghazarians liv och tjänst och speciellt för hans enastående språkkunskaper och hans arbete som historiker, fokuserat på staden Jerusalem. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Ett par från Gaza, Mohammad och Wafa Ralaban, fångades i byråkratin kring ockupationens resetillstånd när de sökte vård för sina för tidigt födda barn. Wafa togs snabbt till Makkasedsjukhuset i östra Jerusalem, där hennes fyrlingar föddes för tidigt. Sorgligt nog dog tre av barnen innan Mohammad fick tillstånd att besöka sin fru och den dotter som överlevde. Physicians for Human Rights Israel och sjukhusledningen ingrep för att förhindra att föräldrarna skulle förvisas till Gaza och krävde ett förlängt tillstånd för föräldrarna att få stanna, av humanitära skäl.

Käre Herre, vi ber att flickan Selin, ska växa till i styrka och att hennes föräldrar kan vara vid hennes sida för att ge omsorg och stöd till henne. Vi ber att de israeliska myndigheterna ska ta bort de inhumana avslagen för resetillstånd för palestinska föräldrar med sjuka barn som behöver sjukhusvård i Jerusalem. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Fredagen den 31 januari höll Sabeel Jerusalem ett möte för samtalsledare i Ramallah. Tjugosju bibelstudieledare samlades från hela Palestina för att lära och uppmuntra varandra genom att dela erfarenheter.

Herre, vi tackar dig för bibelstudieledarna som möttes tillsammans i Ramallah och vi ber att de kommer att hämta styrka ur ditt ord. Låt dem finna en tillflykt i dig i denna tid av kris. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Andorra, Italien, Malta, Portugal, San Marino, Spanien och Vatikanstaten. Herre, i din nåd… hör våra böner.

 

Om Sabeels Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeels nattvardsgudstjänst varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejl? Skriv till sabeelsverige@gmail.com