16 januari 2020


Denna veckas Kumi Now-initiativ fokuserar på arbetet som utförs av Machsom Watch, en israelisk frivilligorganisation bestående av kvinnor. Ordet “machsom” är hebreiska för “checkpoint”(vägspärr, kontrollstation), detta anspelar på de israeliska styrkornas vägspärrar som begränsar palestiniernas liv på Västbanken.

Käre Herre, vi tackar för modet och övertygelsen hos de israeliska kvinnor som frivilligt arbetar med Machsom Watch. Vi ber om ett slut på den israeliska ockupationen av Palestina och för att den förtryckande politik som skadar palestiniernas liv och äter upp den moraliska väven i det israeliska samhället. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Under de närmaste veckorna håller Sabeel lokala möten för att diskutera och planera sina aktiviteter under 2020. Medlemmarna kommer att be för och ge bidrag till en strategisk plan för 2021-25.

Käre Herre Jesus, vi kommer till dig med vår svaghet och vårt beroende av dig och din ledning och vishet. Vi ber att din Ande ska leda bönerna och arbetet för dem som söker att göra din vilja genom en översiktsplan för Sabeel aktiviteter under de närmast kommande åren. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Jerusalems israeliska kommunmyndigheter har nyligen lämnat tolv husrivningsbeslut till palestinska invånare i området Al Isaweyah i östra Jerusalem. Besluten gavs under förevändning att hemmen byggts utan tillstånd. Palestinier får nästan aldrig några byggnadslov, speciellt inte i östra Jerusalem.

Käre Herre, våra hjärtan sjunker när vi hör om att fler och fler familjer tvingas att lämna Jerusalem, många av dem möter en oviss framtid. Vi ber om ett slut på politiken att riva hus och expropriera palestinska hem i Jerusalem och ut över Västbanken. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Organisationen Palestinian Journalists Syndicate (PJS) släppte en rapport den 8 januari där det framgår att israeliska ockupationsstyrkor (IOF) under 2019 begick 760 kränkningar och brott mot palestinska journalister. Vid dessa brott skadades 12 allvarligt av skarp ammunition och ett flertal av gummitäckta stålkulor, tårgaskanistrar och ljudgranater. Under de gångna åren har palestinsk media varit under konstant attack från IOF, senast vid stängningen av det palestinska tv-kontoret i Jerusalem.

Käre Herre, vi tackar dig för modet hos palestinska journalister och deras arbete när de försöker rapportera om förtryck och orättvisor de bevittnar under den israeliska ockupationen. Vi ber att palestinska journalister ska få tillbaka rätten till yttrande- och rörelsefrihet. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Tisdagen den 7 januari fick palestinier sorgligt nog höra att ett artonmånaders barn, Bilal Rabah Abu Sneineh, dog när han kördes över av ett fordon som kördes av hans mor i Khirbet Qilqis, söder om Hebron. En undersökning av händelsen har öppnats.

Käre Herre, vi ber för alla dessa som sörjer över Balals död. Vi känner inte till omständigheterna, men vi ber att sanningen ska bli känd genom undersökningen. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Den israeliska dokumentären “Advocate”, regisserad av Rachel Leah Jones och Phillippe Bellaiche, är en av femton filmer som nominerats i kategorin dokumentärfilm vid årets Oscarsgala. Filmen skildrar den israeliska advokaten Lea Tsemel som försvarar palestinier. 

Herre, vi tackar dig för filmmakare som vill sätta ljuset på dem som söker efter rättvisa. Vi ber att de ska finna ett forum för sitt arbete. Herre, i din nåd… Hör våra böner.

Herre, vi lyfter fram inför dig de krigsdrabbade länderna i Mellanöstern. Vi ber för Syrien, Libyen, Afghanistan och Jemen. Vi ber om en lättnad i spänningarna mellan USA och Iran. Vi ber för de miljoner av människor i denna region som har ryckts upp från sina hem och tvingats att fly till säkerhet. Herre, så många upplever trauman, sorg och förskräckliga förhållanden i flyktingläger. Vi ber för hoppet om en framtid fri från lidande, där alla kan leva tillsammans med sina grannar fria från rädsla. Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi också för Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Jemen. ’

Herre, i din nåd… Hör våra böner.

 

Om Sabeels Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeels nattvardsgudstjänst varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejl? Skriv till sabeelsverige@gmail.com