30 april 2020


Denna vecka uppmärksammar Kumi Now-initiativet arbetet som utförs av Palestinian Center for Development and Freedoms, MADA (www.madacenter.org ). Den bildades som en ideell organisation 2006 och har sitt huvudkontor i Ramallah. De arbetar med att stötta och skydda journalister i det palestinska territoriet. Just nu möter journalister ökande restriktioner och utsätts för frekventa angrepp från israeliska myndigheter när de försöker utföra sitt arbete.

Herre, vi tackar dig för MADA:s center när de hjälper journalister att fortsätta ge sina vittnesbörd. Vi tackar dig också för journalisternas mod när de belyser de mörkaste aspekterna av ockupationen av Palestina, även när det kostar dem deras egen frihet. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den drastiska nedskärningen av USA:s bistånd under Trump-administrationen har lämnat sjukhus i östra Jerusalem mycket dåligt utrustade och oförberedda för att hantera COVID-19 viruset. Den israeliska regeringen var långsam med att besvara begäran om hjälp och har underlåtit att registrera antalet fall i östra Jerusalem och i de största arabiska städerna i Israel. När Israel nu börjar ta bort restriktioner blir det än mer viktigt att identifiera och behandla dem som är infekterade med viruset.

Herre, vi ropar till dig, när vi tänker på dem som lever på trånga och fattiga platser som östra Jerusalem. Vi ber att detta virus inte ska spridas som en eldsvåda över dessa platser. Vi ber också att den israeliska regeringen ska börja dela med sig av sina resurser mera rättvist för att begränsa spridningen av viruset över landet Herre, i din nåd.. hör våra böner.

Sedan början av nedstängningen på grund av COVID-19 har antalet attacker ökat mot palestinier från judiska bosättare som understöds av den israeliska armén. BTselem rapporterar tjugotre attacker i april, trots rörelserestriktioner över hela landet.

Herre, vi ber om ett slut på dessa våldsattacker och den israeliska regeringens tysta stöd för dem, genom att ge militärt stöd. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Virtuella vandaler störde minneshögtiden för förintelsen, Holocaust Remembrance, som organiserades av den israeliska ambassaden i Tyskland i form av ett Zoom-möte. Vandalerna sände antisemitiska videor och bilder när de var inloggade. Minneshögtiden, där förintelseöverlevaren Zvi Herschel deltog, avslutades och återsändes kort därefter med enbart inbjudna gäster. Denna Zoom-bombning gör att säkerheten nu stärks för att skydda virtuella möten.

Herre, vi är djupt bedrövade över alla utbrott av förtal och hat och ber om ett slut på dem och på missbruk via nätet. Vi måste komma ihåg orden: “Bevara då din tunga från ont och dina läppar från falska ord.” Ps 34:14. Herre, i din nåd.. hör våra böner

Benjamin Netanyahu har säkrat sin plats som den israeliske premiärminister som suttit längst på sin post, efter ett avtal med sin huvudmotståndare Benny Ganz. Den första planen var att skapa en sexmånaders regering för att hantera det nödläge som uppstått på grund av Covid19-viruset. Istället signerades en överenskommelse för hela regeringsperioden, med Nethanyahu som premiärminister för de första arton månaderna och Ganz för resterande tid. Annekteringen av stora remsor av Västbanken tas upp till omröstning i kabinettet och Knesset redan den 1 juli.

Herre, vi ber att lagstiftare och regeringar i hela världen ska höja sina röster mot detta illegala övertagande av land, stött av Israel och USA. Vi ber att palestinskt land inte ska stjälas, när världen är upptagen av virusutbrottet. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Vattennivån i Galileiska sjön beräknas att snart nå ett sextonårigt rekord efter en ovanligt våt vinter. Nivån i sötvattensjön ligger nu bara cirka 12 cm under sin kapacitet. Om det sker kommer Deganiadammen, som reglerar flödet till Jordanfloden, att öppnas.

Herre, vi ser denna vår vackra bilder från Galileiska sjön, överfylld och med träd som synes växa i vattnet. Trots det är scenen overkligt tom efter nedstängningen på grund av viruset och tänker på dem som är instängda hemma och på dem som lider av brist på vatten och mat. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Afghanistan, Kazakstan, Kirgizistan, Mongoliet, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Bön Joh 10:1-10

Gud, du är tålmodig och kärleksfull, nu står vi vid portarna till nedstängningen och kikar ut genom dem. Vi fortsätter att skapa våra egna vägar och tror att vi vet vad som är bäst för oss: Vi lyssnar inte till rösten av den ende herde, som vill leda oss till fred och hopp.

Vi vandrar utan att ha ett mål och undrar sedan varför vi gick vilse. Hjälp oss att stanna upp och lyssna till herdens röst. Låt oss ha vår tillit till den herde som aldrig svikit oss, som älskar och leder våra liv.

Förlåt vår envishet och dårskap. Vi ber i Jesus namn Amen

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejl? Skriv till sabeelsverige@gmail.com