26 mars 2020


Veckans Kumi Now-initiativ fokuserar arbetet som utförs av Aid Watch Palestine (AWP), en oberoende palestinsk organisation som försöker stimulera och kanalisera internationellt biståndsarbete så att det blir effektivt. AWP stödde nyligen odlare i Gaza efter att 29 % av jordbruksmarken i Gaza förstördes 2014 av israeliska bombningar.

Herre, vi ber för arbete av den typ som AWP utför för att hjälpa dem som lever utsatt och samtidigt stöder organisationer i att använda värdefulla resurser på ett bra sätt. Herre, i din nåd… hör våra böner

COVID-19 fortsätter att spridas runt hela världen – mer än 250 000 bekräftade fall och 11 000 dödsfall globalt sett. Livet begränsas världen över i regeringars försök att bromsa spridning av viruset och med medicinsk personal vårda människor i en omfattning som saknar motstycke.

Helandets Gud, stärk oss alla att finna sätt att leva när vi söker skydd för den pandemi vi upplever nu. Skänk din rehabiliterande nåd till alla som arbetar med sjukvård och därmed riskerar sin och sin familjs hälsa för att hjälpa de sjukaste bland oss. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Palestinier från Västbanken, som arbetar i Israel, måste finna bostad där i upp till två månader annars tvingas de lämna sina arbeten och stanna kvar på Västbanken. Under pågående pandemi tvingas de inrätta sitt liv efter olika och komplicerade israeliska och palestinska regelverk som tillkommit för att bekämpa viruset.

O Gud, i denna tid av osäkerhet och utmaningar, var med alla arbetare som tvingas följa två olika regelsystem för att klara uppehället för sina familjer. Var med dem som måste leva åtskilda från sina familjer och låt alla få uppleva din beskyddande närvaro. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Trots restriktioner för förflyttningar och samlingar för både israeler och palestinier fortsätter israeliska ockupationsstyrkor att riva hem, att arrestera barn och unga män vid nattliga räder och att plåga samhällen. Det sker inte minst i östra Jerusalem, varifrån den israeliska organisationen B´Tselem rapporterar om dagliga invaderingar utan synbara skäl. Samtidigt gräver israeliska bosättare upp olivträd och bygger nya utposter i Jordandalen.  

Du som är de förtrycktas och sårbaras Gud, var med alla som är hotade av både pågående pandemi och av trakasserier och orättvisa aktioner från israeliska ockupationsstyrkor och illegala bosättare. Ge det internationella samfundet mod och övertygelse att stå upp och agerar mot den pågående orättvisan. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Palestinska fångar som avtjänar straff efter säkerhetsrelaterade anklagelser hotar med hungerstrejk som protest mot de åtgärder Israel Prison Service vidtar för att hindra spridningen av Coronaviruset. Fångarna motsätter sig dels att vakter undersöker dem utan skyddshandskar och ansiktsmasker, dels att de inte får lämna cellerna för möten med advokater och familjemedlemmar (som befaras infektera fångar och vakter).

Du alltets Herre, var med alla fångar nu när de oroar sig över risken att smittas av coronaviruset. Var med alla som fängslats utan rättegång eller skäl – ge dem del av din tröst och närvaro. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Bön – Joh. 11:1-45

Helige Gud, Skapare av liv. Du kallar oss ut från våra mörka platser under ockupation och pandemi och erbjuder oss nåden av nytt liv. När vi inte ser något annat än hopplöshet, överraskar du oss med andetaget av din Ande. Ta oss ur vår självbelåtenhet och befria oss från våra självpåtagna band. Fyll oss med din ande av liv, medkänsla och fred. Vi ber i Jesus namn, den du har smort. Amen.

 

Om Sabeels Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeels nattvardsgudstjänst varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejl? Skriv till sabeelsverige@gmail.com