2 april 2020


Denna veckas Kumi Now-initiativ lyfter fram MA’AN Development Centre. Utvecklingscentret dokumenterar Israels kränkningar av FN-konventionen om barns rättigheter, bland annat barnarresteringar, utnyttjanden, tortyr, att bli förnekad rätten att leka och tillgången till utbildning.

Herre, vi ber för arbetet som utförs av MA’AN Development Centre för att skydda barn, som är så sårbara och försvarslösa i ett ockuperat land. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Covid-19, Coronaviruset, fortsätter att spridas över världen och påverkar hundratusentals människor. Nu är det endast mycket få länder som inte har rapporterat några fall.

Herre, nu när virus-pandemin fortsätter att spridas över världen, ber vi att du ska ge styrka och uppmuntran till alla som lever under stränga restriktioner och social distans. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Antalet fall av Corona-smittade i Palestina har stigit till över hundra, de allra flesta på Västbanken och nio i Gaza. På grund av bristen på test-kit i Gaza, är det verkliga antalet smittade okänt.

Herre, du som känner allas behov, vi ber för dem i Palestina som smittats av coronavirus. Vi ber att de israeliska myndigheterna ska använda denna tid av global enighet till att permanent lyfta blockaden av Gaza och låta medicinsk utrustning och bistånd komma in fritt. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Sjukvårdsarbetare i hela världen riskerar sina och sina familjers liv för att vårda dem som drabbats allra hårdast av coronaviruset.

Helandets Gud, var med dem som varje dag vårdar de sjuka med din skyddande och styrkande närvaro. Skänk dem frid när de sitter med döende och uppmuntra dem så att de upplever att de gör skillnad. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Söndagen den 29 mars tillkännagavs att fader Hans Putman S.J. dött. Fader Hans gav sitt liv för att hjälpa nödlidande – i Sudan, i Syrien och i Betlehem. Han var känd för sina uppskattade retreater, bl.a. som ledare för Sabeels retreater för präster, och för andra aktiviteter.

Herre, vi tackar dig för fader Hans, hans liv och tjänst och speciellt för hans hängivenhet för de nödlidande. Ge frid och tröst till hans familj i denna svåra tid. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Samma söndag, den fyrtiofjärde årsdagen av Land Day i Palestina, uppmanade Arab League internationella organisationer att belysa Israels rasistiska politik och fördöma Israels kränkande av palestiniernas grundläggande rättigheter enligt internationell lag och internationella konventioner.

O Gud, vi ber att det internationella samfundet hörsammar uppmaningarna från Arab League – och från alla palestinier – att agera mot den orättvisa och illegala politik som under så lång tid förts av israeliska regeringar.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för  länderna på Balkan – Albanien, Bosnien Hercegovina, Kroatien, Kosovo, Montenegro. Nord Makedonien, Serbien och Slovenien. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Bön för palmsöndagen – Matt 26:14 – 27:66

Herre, vänd ditt ansikte mot Jerusalem, vandra tillsammans med dem som lider.
Lär oss att också vi kan vandra korsets väg och sträcka ut våra händer till dem vi möter.

Du helade de sjuka, botade den lame och gav den blinde sin syn.
Lär oss att också vi kan ge tid till andra och svara upp mot deras behov.

Herre, du sa, “de första ska bli de sista”.
Lär oss att också vi kan arbeta för ditt rike där de upphöjda ska förödmjukas och de ödmjuka ska upphöjas.

Herre, du åt med skattemas och syndare och lyssnade till deras berättelser.
Lär oss att också vi ska lyssna till de föraktade och bortstötta och värdesätta deras liv.

Herre, du tog dig tid att be och att leva i tystnad.
Lär oss att genom bön, fasta och att ge till nödlidande kan också vi dras närmre till dig och finna din väg.

Herre, du kom till Jerusalem med fred i ditt hjärta.
Kom till denna skadade plats och lär oss att också vi kan söka fred där andra söker krig och arbeta för rättvisa där orättvisa råder. Amen

 

Om Sabeels Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeels nattvardsgudstjänst varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejl? Skriv till sabeelsverige@gmail.com