Dagsarkiv: 2 december, 2020


Kumi Now-initiativet fokuserar på arbetet som görs av Women’s Centre for Legal Aid and Counselling, (WCLAC). Gruppen ger råd via nätet och skydd för misshandelsoffer samt dokumenterar kränkningar av mänskliga rättigheter. De rapporterar att palestinska kvinnor som redan utsätts för utmaningar i ett patriarkalt samhälle också tvingas stå ut med mer våld i hemmet under nedstängningar på grund av Covid-19. Herre, vi tackar dig för WCLAC:s arbete när de försöker ge skydd och stöd för utsatta palestinska kvinnor. Vi tackar dig för deras mod att vittna om hur palestinska kvinnor utsätts för kränkningar av sina mänskliga rättigheter. Herre, i din […]

3 december 2020