3 juni 2021


Kumi Now-Online i tisdags granskade dödligheten bland barn i Palestina. FN kallar dagen den Globala Föräldradagen, men många palestinska föräldrar har lärt sig att den israeliska ockupationen har större påverkan på deras barns liv än de själva har. Många ser sina barn blir arresterade, dragna inför militärdomstolar och sättas i fängelse i Israel, medan andra får bevittna att de dödas av israelisk militär. Tisdagen den 8 juni kommer Kumi Now att visa beräkningar på kostnaden för miljöskador som orsakas av den israeliska ockupationen.

Herre Gud, evige Fader och skapare av alla jordens hörn, du mattas inte och blir inte trött. Fyll oss med din styrka och förnya vårt hopp att se ett slut på förtryck i det Heliga Landet och att människor ska finna vägar att leva i fred och rättfärdighet. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Muhammed Kiwan, en lovande 17-årig israel-palestinsk student från Umm al-Fahm, sköts ihjäl vid oroligheter för två veckor sedan, när han tillsammans med vänner färdades i en bil. Hans död utreds nu eftersom han troligen sköts av en civilklädd polis. Trots omständigheterna kring hans död, beslöt hans familj att donera hans organ. Fem judiska patienter och en arabisk har fått ta emot dem.

Herre, vi ber för Muhammeds familj i deras sorg över sin sons våldsamma död. Vi är tacksamma över deras altruism mitt i deras lidande. Vi ber att omständigheterna kring sonens död ska bli fullständigt utredda. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Demonstrationer hölls den 26 maj utanför en distriktsdomstol i Jerusalem, där ett överklagande hade lämnats in av palestinska familjer som hotas av vräkning från sina hem i Silwan. Beslutet blev uppskjutet. Bosättarorganisation Ateret Cohanim fortsätter att göra anspråk på palestinska hem i israeliska domstolar.

Herre, vi ber att det internationella samfundet ska utmana de diskriminerande lagar som medför annektering av bosättare och fördrivning av palestinska familjer i de ockuperade territorierna. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Förra veckan dog Hani Amer från byn Mas´ha, väster om Salfit på Västbanken. Under många år vägrade han att lämna sitt hem, trots hot och våld från de israeliska myndigheterna och israeliska bosättare som bosatte sig nära hemmet. Det är nu omgivet av separationsbarriären, i ett område av illegalt inmutad mark 5 km från Gröna linjen.

Herre, vi ber för familjen Amer, när de sörjer Hani och minns hans ståndaktiga beslutsamhet i att stanna i sitt hem, trots de hotelser han fick utstå. Vi ber för alla som måste leva med hoten om annektering och bosättarvåld. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Kommunen i Gaza sökte efter volontärer för att röja upp efter förödelsen efter elva dagar av bombning från israeliska styrkor. Hundratals volontärer kom för att rensa upp handelsplatsen Rimal och dess bostadsområde. Kampanjen kommer att fortsätta hela veckan och röjningen börjar varje dag på en ny plats.

Herre, vi ber för alla dem som har påverkats av den senaste perioden av våld i Gaza och Israel. Vi ber att vapenvilan ska bestå och att det internationella samfundet ska stiga fram genom att hjälpa till att etablera en rättvis och bestående fred i Palestina och Israel. Herre i din nåd… hör våra böner.

“Livet och döden för ett palestinskt barn” är en rörande podcast på Aljazeeras website. Farah Bayadsi, en advokat från Rädda Barnen International, berättar om livet för ett barn hon representerat, Obaida Jawabra. Obaida var en sjuttonårig palestinsk pojke från Hebron som sköts ihjäl av den israeliska militären. Han var bara ett av de 66 palestinska barn som dödades av israeliska styrkor under maj månad.

Herre, vi ber om ett slut på Israels kränkningar av FN:s barnrättskonvention. Vi ber att resten av världen ska hålla de israeliska myndigheterna ansvariga för kriminalisering, tortyr och dödandet av palestinska barn på de ockuperade områdena. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Palestinier som bor i det ockuperade östra Jerusalem, i området Sheikh Jarrah, hävdar att de hålls i belägring av de israeliska myndigheterna. Deras rörelsefrihet har begränsats. De måste stanna nära sina hem och säkerhetskontrolleras ofta. Israeliska bosättare får röra sig fritt, ofta i beväpnade grupper med tjugo personer eller fler.

Herre, vi ber om ett slut på de fientliga handlingarna som orsakar problem i området Sheikh Jarrah. Vi fortsätter att be om fred i Jerusalem och ett slut på tvångsövertagandet av hus och husrivningar. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Herre Jesus, vi tackar dig för den ekumeniska gudstjänsten som hölls av Sabeel i Dominican Church i Jerusalem den 20 maj. Vi är tacksamma över att den lokala gemenskapen och prästerna deltog i bönen och lyssnade till predikan av den förre latinska patriarken Michel Sabbah. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Angola och Moçambique.  Herre i din nåd… hör våra böner. 

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com