17 juni 2021


Veckans Kumi Now Online fokuserade på etiska frågor kring turism och pilgrimsresor i det Heliga Landet. När pandemin är under kontroll hoppas vi att turister kan tänka sig återvända till det Heliga Landet. För att där med egna ögon se hur palestinier tvingas leva under ockupationen. Söndagen den 20 juni infaller Världsflyktingdagen och palestinska flyktingar blir ämnet för Kumi Now Online den 22 juni.

Herre, vi ber att människor från hela världen ska komma och se effekterna av den israeliska ockupationen med egna ögon. Vi ber att de ska förmedla hur palestinier lider och att detta ska leda till ytterligare internationella påtryckningar på den israeliska regeringen för en ändrad politik. Herre, i din nåd..  hör våra böner.

Den 15 juni höll Sabeel i samarbete med latinska patriarkatets “konfirmand-avdelning” en gudstjänst i Dominikanska kyrkan i Jerusalem. I den ekumeniska gudstjänsten deltog 150 elever från 7 kristna skolor. Gudstjänsten firades för att markera slutet på skolåret.

Herre Jesus, du uppmanande dina lärjungar att låta barnen komma till dig och att inte hindra dem. Medan du vandrade bland oss hade barnen en speciell plats i ditt hjärta. Vi tackar för de barn i Jerusalem som firade sin skolavslutning med en gudstjänst. Vi ber att din hand ska skydda och leda eleverna i det Heliga Landet under sommarlovet. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Söndagen den 13 juni organiserade Sabeel en studieresa för 48 kvinnor till de ockuperade Golanhöjderna. Resan var ett sätt för dem att lär känna verkligheten på marken och bygga vänskap med varandra.

Herre, vi tackar dig för möjligheten för denna grupp av kvinnor från Jerusalem att tillsammans uppleva hur livet ter sig för dem som lever på de ockuperade Golanhöjderna. Vi ber att de välsignats av denna gemensamma upplevelse. Herre, i din nåd…  hör våra böner.

Den uppskjutna flaggmarschen i Jerusalem genomfördes den 15 juni, två dagar efter att den nya koalitionsregeringen tog över. Under marschen firar israeler erövringen av östra Jerusalem 1967 genom att de passerar de palestinska kvarteren på väg mot Västra Muren. Marschen kräver ett stort polisuppbåd eftersom högergrupper vid tidigare tillfällen har försökt provocera de som bor i områdena de passerar.

Herre, “Be om välgång för Jerusalem…  Må välgång råda inom dina murar. Må de som älskar dig, leva i trygghet.” Ps 122. Herre, i din nåd… hör våra böner

Familjen Nassar, som bor på farmen Tent of Nations nära Betlehem, fick mer än 1 500 vinrankor, olivträd och mandelträd nedbrända i slutet av maj. Ytterligare skador tillfogades deras mark när israeliska arméns schaktmaskiner kördes in på deras ägor förra veckoslutet, för att rycka upp träd på deras och grannarnas mark.

Herre, styrk och stöd familjen Nassar när de med icke-våld försöker besvara den orättvisa de upplever. Hjälp dem att fortsätta vara uthålliga när de ställs inför provokationer och inte vackla i sitt beslut att fortsätta att bruka sin jord. Herre, i din nåd… hör våra böner.  

Tillsammans med Kyrkornas Världsrådber vi för Botswana och Zimbabwe. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com