25 november 2021


Tisdagens Kumi Now Online fokuserade på gender-baserat våld. Presentationen leddes av Areej Diabas, programansvarig i Women´s study Centre. Kumi Now-sändningen nästa tisdag tar upp Kairos Palestina -dokumentet.

Herre, vi höjer våra röster tillsammans med rösterna ur Kairos Palestina. Vi ber om ett slut på ockupationen av Palestina och att internationella parlament och regeringar i hela världen aktivt fördömer Israel för sina planer att annektera mer palestinsk mark. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Skolor, kyrkor och scoutgrupper i Palestina och runt om i världen har börjat planera för advent och jul. I Palestina arbetar dessa grupper på många olika sätt för att fira denna speciella period med basarer, insamlingar för fattiga familjer eller övningar med julsånger och andra arrangemang.

Herre, vi tackar dig för adventstidens början den här helgen – för att du älskade mänskligheten så att du blev en av oss, en människa och lärde oss kärlek. Gud, vi ber om din ledning så att vi inte bara tänker på hopp, glädje, fred och kärlek utan också agerar för detta. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Sabeel Jerusalem ser med glädje fram emot att bjuda in till den mycket populära ekumeniska julmiddagen den 17 december. Middagen är alltid en mycket speciell händelse när människor från många kyrkor och grupper möts för att njuta av en afton med mat, musik och det kristna budskapen från en av stadens präster.

Vi ber för Sabeels ekumeniska julmiddag på fredag. Präster från olika lokala församlingar, internationella och medlemmar i det lokala samhället med olika bakgrund samlas för gemenskap, mat och musik. Vi ber att Gud ska äras genom vårt firande. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den katolska ungdomsgruppen “Ungdom i Jesu hemland” har arrangerat aktiviteter i Betlehem för att presentera “Kristus som Kung”. Hundratals unga kristna har samlats för bön och föreläsningar i en serie event som kallas “Jesus ombord”.

Herre, vi tackar dig för ledarskapet i “Ungdom i Jesu hemland” och det arbete de utför under bön och studier i ditt namn. Välsigna dem och alla ungdomsgrupper när de fortsätter att föra vittnesbördet vidare under advent- och jultid. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Varje dag samlas kvinnor i Gamla Stan för att sälja frukt och grönsaker till dem som passerar. Kvinnorna odlar ofta sina egna produkter och använder det de tjänar till att stötta sina familjer. Nu har Jerusalems kommun genomfört kampanjer i staden för att konfiskera deras produkter, med hänvisning till att de säljs illegalt.  

“Hon väljer ut en vingård och köper den, planterar en vingård för det hon själv har tjänat.” (Ords 31:16) Herre, vi ber för de hårt arbetande kvinnor som bär sina produkter till staden varje dag och sitter på marken medan de säljer till dem som passerar. Välsigna kvinnorna när de arbetar med att plantera vingårdar till stöd för sina familjer och stoppa dem som försöker förstöra deras arbete genom att konfiskera det de säljer. Herre, i din nåd… hör våra böner.

I Hebron, natten den 16 november, tvingade israeliska ockupationsstyrkor upp 13 palestinska barn ur sina sängar och fotograferade dem. Detta skedde i familjen Danas hem i Hebron. Enligt den israeliska mänskorättsorganisationen B´Tselem är detta inte tillåtet: “Det verkar som alla, inklusive pojkar och flickor i grundskoleåldern, är potentiella kriminella för den israeliska armén – de är tillåtna att väcka dem vilken tid på dygnet som helst, gå in i deras hem och ge dem order att ställa upp sig”. En sådan “säkerhetskartläggning” är förbjuden enligt internationell lag.

Du medlidandets Gud, “Barn är en gåva från Herren, livsfrukt en lön” säger psalmisten (Ps 127:3). Vi ber för alla barn, att de ska få leva i säkerhet, fria från förtryck och hot. Vi ber, återigen, att det internationella samfundet ska se det som händer och agera mot orättvisor, som även riktas mot de minsta barnen. Herre, i din nåd… hör våra böner.  

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Östtimor (Timor Leste), Indonesien och Filippinerna.

Herre, i din nåd…  hör våra böner.

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com