Wave of prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeels nattvardsgudstjänst varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.


Nästa veckas Kumi Now Online kommer att lyfta fram hur blockaden har påverkat Gaza, som påtvingats av Israel och Egypten från 2007. Människorna har nekats tillgång till merparten av de flera naturresurser som är nödvändiga för uppehälle. Gaza har kallats det största fängelset på jorden.  Medkännande och barmhärtige Gud, vi för fram invånarna I Gaza inför dig nu när de försöker överleva mitt i fattigdom, arbetslöshet och återkommande militärattacker från Israel. Vi ber om ett slut på blockaden och återupprättandet av liv och hälsa till denna del av din skapelse. Herre, i din nåd… hör våra böner.  Herre Jesus, vi […]

23 mars 2023


Nästa tisdag kl.17 handlar Kumi Now om vattenbristen på Västbanken, i anknytning till Världsvattendagen 22 mars. Palestina har generellt sett rikliga vattenresurser, men dessa exploateras av israeliska intressen, samtidigt som palestinier i området nekas tillgång till vattnet.  Herre, vi ber om ett slut på den israeliska blockeringen av både tillgång och användning av de palestinska naturresurserna speciellt deras vattentillgångar. Herre, i din nåd… hör våra böner.  I tio veckor har stora protester hörts över hela Israel mot reformerna inom rättsväsendet som föreslås av den nya israeliska högerregeringen. Demonstranterna fokuserar på regeringens planer att politisera rättsväsendet, men det höjs färre israeliska […]

16 mars 2023


Kumi Now Online tar på tisdag kl. 17 upp hur möjligheter till fredsbyggande öppnas upp för palestinska och israeliska kvinnor, trots ockupationen. Världen har just firat Internationella Kvinnodagen och vi tänker på de kvinnliga aktivister som är involverade i icke-våldsmotståndet mot den israeliska ockupationen.  Herre, vi tackar dig för modet och engagemanget hos de palestinska och israeliska kvinnorna som arbetar för att nå en fredlig och varaktig förändring i sitt land; nu härjat av våld. Herre i din nåd… hör våra böner.  Israels finansminister, Smotrich, utlovade att den palestinska byn Huwara skulle “utplånas” av staten Israel. Byn ligger nära Nablus […]

9 mars 2023


På tisdag kl 17 berättar Kumi Now Online hur palestinier påverkas av de restriktioner som israeliska myndigheter lägger på deras möjligheter till rörelsefrihet. Mer än 70 000 palestinier upplever varje dag att de berövas sitt människovärde genom att varje gång tvingas passera en av de 500 permanenta vägspärrarna eller hindras av oräkneliga ”flygande” vägspärrar som sätts upp för att kontrollera deras resor till skolor, sjukhus och arbete.  Barmhärtige Gud, vi ber för det palestinska folket – fångade i sitt eget land genom militära vägspärrar, separationsmurar och krav på resetillstånd. Vi ber om en nedmontering av detta inhumana system av förtryck […]

23 februari 2023På tisdag kl 17 behandlar Kumi Now Online bosättningar och bosättarvåld. Enligt B’Tselem etablerades 1967-2017 fler än två hundra bosättningar på mark som annekterats på den ockuperade Västbanken.  Bosättningarna är beroende av vatten och resurser som stulits från palestinska byar. Bosättarna som nu lever där trakasserar och överfaller rutinmässigt invånarna i palestinska byar och förstör deras skördar och egendom. Detta sker med skydd av israeliska soldater och utan rädsla för att bli anklagade inför de israeliska myndigheterna. Barmhärtige Gud, vi ropar till dig när vi hör att den israeliska regeringen talar om ytterligare expansion av illegala bosättningar. Kan Israel fortsätta […]

16 februari 2023


På tisdag fokuserar Kumi Now Online på de sätt den israeliska regeringen nekar palestinier sina mänskliga rättigheter och sin grundläggande frihet. Världsdagen för social rättvisa den 20 februari uppmärksammas liksom FN:s påstående att ”social utveckling och social rättvisa är absolut nödvändiga för att nå fram till och bevara fred och säkerhet i och mellan nationer.” Vi kommer att reflektera kring hur fred kan nås för israeler och för palestinier som lever under ockupation. Herre, vi ber om ett slut på den israeliska ockupationen med dess begränsningar av mänskliga rättigheter för palestinier. Vi ber för palestinier som nekas medborgarskap och är […]

9 februari 2023


På tisdag beskriver Kumi Now Online hur den israeliska blockaden av Gaza påverkar dem som behöver resa till Västbanken för medicinsk behandling. Många patienter med kroniska sjukdomar nekas resetillstånd av de israeliska myndigheterna.  Barmhärtige Gud, vi ber för dessa som lider av allvarliga sjukdomar i Gaza, speciellt de som nekas tillstånd till resor. Vi ber om ett slut på den sexton år långa blockaden av Gaza. Herre, i din nåd… hör våra böner.  USA:s regering uttrycker oro över eskaleringen av våld från israelisk militär. Tio palestinier dödades förra veckan under en israelisk räd i flyktinglägret i Jenin. Det är den […]

2 februari 2023


På tisdag uppmärksammar Kumi Now Online diskrimineringen av palestinska invånare i Israel, där de utgör mer än 20 % av befolkningen. Nästan varje aspekt av deras vardagsliv påverkas av diskriminering och mer än hälften av de arabiska familjerna i Israel lever under fattigdomsgränsen.  Herre, vi söker din ledning och närvaro när vi fortsätter att vittna om den diskriminering som drabbar palestinier som lever i Israel. Herre, i din nåd… hör våra böner.  I veckan störde palestinier de israeliska myndigheternas plan att riva deras hem i Jabel Al-Mukkaber i östra Jerusalem genom att sprida ut olja på gatorna. Myndigheterna tvingades bogsera […]

26 januari 2023KumiNow.com fokuserar på tisdag kl 17 staden Jerusalem. FN:s delningsplan 1947 beslutade att Jerusalem skulle bli en internationellt administrerad stad. Trots det har israeliska regeringarna tagit flera steg mot full suveränitet över staden, speciellt sedan annekteringen av östra Jerusalem 1967.  Herre Jesus, du grät över Jerusalem och beklagade att de som levde i staden inte kunde erkänna ”det som skapar fred”. Vi ber om styrka och ledning för alla dem som i vår tid söker fred och rättfärdighet i denna lidande stad. Herre, i din nåd… hör våra böner.  Den 12 januari sköts tre palestinier till döds av israeliska soldater. […]

19 januari 2023


På tisdag kl 17 granskar Kumi Now Online Israels politik att neka byggnadstillstånd för palestinier som bor i östra Jerusalem och på Västbanken. På grund av detta tvingas palestinier bygga eller utöka bostäder och lokaler med ständig risk för rivningshot eller konfiskering.  Herre, vi ber att internationella organisationer och regeringar ska utmana Israel för dess politik att neka palestinier byggnadstillstånd, beslagta deras byggnader och uppmuntra illegala israeliska bosättare att ta deras mark och naturresurser. Herre, i din nåd… hör våra böner.  Vid begravningen av påve Benedict XVI den 5 januari hyllade påve Fransiskus sin företrädare. Begravningen samlade cirka femtio tusen […]

12 januari 2023