Wave of prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeels nattvardsgudstjänst varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.


Veckans Kumi Now Online behandlade Israels politik med rivningar av palestinska hem. Byggnadstillstånd ges sällan av israeliska myndigheter till palestinier, så de tvingas bygga utan tillstånd. De kan då tvingas att själv riva sina egna hem för att undvika stora kostnader. Hem och byggnader kan också förstöras av israelisk militär som straff. Nästa veckas Kumi Now tar upp ämnet “administrative detention” och uppmärksammar de palestinska fångarnas dag, som infaller på påskdagen den 17 april.  Herre, vi ber att de israeliska myndigheterna ska upphöra att använda husrivningar som ett sätt att tvinga palestinier från sina hem och bort från landet. Herre, i din […]

14 april 2022


Veckans Kumi Now Online fokuserade på palestinska minderåriga i israeliska militärdomstolar samtidigt som det var de palestinska barnens dag, den 5 april. I december 2021 var 145 barn hållna som säkerhetsfångar inne i Israel (www.militarycourtwatch.org) och israeliska soldater genomför tio eller flera genomsökningar och arresteringsoperationer, varje dag, i palestinska samhällen på Västbanken. Nästa tisdag fokuserar Kumi Now husrivningar.  Herre, vi ber för de palestinska barnen som drabbas av trauman genom nattliga arresteringar, rättegångar och fängslanden långt borta från familjens stöd. Vi ber om ett slut på den israeliska militärens brutala behandling av barn, som fortgår trots att den fördöms i […]

7 april 2022


Fler än trettio kvinnor deltog i det senaste Sabeel-mötet i Nasaret. Under mars månad uppmärksammar de den internationella kvinnodagen, mors dag – och att våren kommer till Palestina! Käre Herre, vi tackar dig för din nåd när vi ser vårblommor och trädens knoppar under denna period i Palestina. Vi tar tillfället att minnas dessa dagar med speciell betydelse för palestinier och människor världen över. Herre, i din nåd… hör våra böner.  Den 22 mars arrangerade Sabeel i Jerusalem och Sabeel i Nasaret en modern Via Dolorosa-vandring. Mer än åttio deltagare samtalade om den rådande situationen i Palestina i ljuset av […]

24 mars 2022


Förra veckan bjöd Sabeel Jerusalem in fyrtiofem kvinnor från Jerusalem, med bakgrund i olika kyrkor, till ett samtal, där de ombads reflektera kring planer för kvinnorna i Sabeel under det kommande året.  Herre, för dig är varje troende utvald och värdefull och vi har alla något att bidra med. Vi tackar dig för att så många röster från så många kvinnor från olika kyrkotraditioner nu har hörts i samlingen hos Sabeel. Låt kvinnorna bli välsignade när de deltar i aktiviteterna och att de genom vänskapsband ska bli ett stöd för varandra. Herre, i din nåd… hör våra böner.  Sabeel nåddes i […]

17 mars 2022Förra veckan var Sawsan Bitar inbjuden till Synoden för Katolska kyrkan i Jerusalem för att tala om Sabeels ekumeniska arbete.  Herre, vi tackar dig för det utåtriktade arbete som Sabeel utför i det Heliga Landet. Vi ber om mod och styrka för dem som arbetar för Sabeel, så att de kan guida andra på dina vägar. Herre, i din nåd… hör våra böner.  Den 1 mars lättade kraven för inresa för turister till Israel. Regeländringarna medför att fler pilgrimer och turister kan komma och besöka Palestina och Israel efter trettio månader av frånvaro och osäkerhet på grund av pandemin.  Herre Jesus, vi […]

10 mars 2022


Diyars damfotbollslag från Betlehem vann det nationella fotbollsmästerskapet för fjärde året i följd.  Herre, tack för entusiasmen och hängivenheten hos kvinnorna i Betlehem som har bestämt sig för att träna och genomföra den sport de valt.  Herre, i din nåd… hör våra böner.  Den 3 mars kommer en grupp från Sydafrika och USA att presentera en serie program under fastan om ärkebiskop Desmond Tutus andlighet.  Herre, vi ber att dessa studier kring en mans orubbliga engagemang för fred och rättvisa under en tid av förtryck kommer att bli en inspiration för många runt om i världen.  Herre, i din nåd… […]

3 mars 2022


Den 18 februari mötte representanter från Humanitarian Country Team i Palestina familjen Salem i området Sheikh Jarrah i ockuperade östra Jerusalem. Familjens tolv medlemmar, bland dem sex barn, står inför tvångsförflyttning från sitt hem. Teamet som består av medlemmar från FN-organisationer och palestinska NGO:er har uppmanat de israeliska myndigheterna att stoppa alla ytterligare tvångsförflyttningar från områdena Sheikh Jarrah och Silwan i östra Jerusalem. 218 palestinska familjer lever under detta överhängande hot.  Herre, vi ber för familjen Salem, som har bott i sitt hem i Sheikh Jarrah under mer än sjuttio år, att de inte ska tvångsförflyttas. Vi ber att de […]

24 februari 2022


I år tar Kumi Now ett nytt fräscht grepp kring de olika utmaningar som palestinier möter och vill visa på det nytänkande palestinier har använt för att bemästra dem. I tisdags presenterades Vera Baboun, den första kvinnliga borgmästaren i Betlehem, i den nya serie om palestinska förnyare.  Herre, vi ber att denna nya plattform för palestinier i Kumi Now-serien ska ge oss en djupare förståelse för svårigheterna och möjligheterna som möter en befolkning som har levt under israelisk ockupation i mer än sjuttio år. Herre, i din nåd… hör våra böner.  Denna vecka har Sabeel utarbetat sin årsplan för 2022 på Jerusalemkontoret.  […]

17 februari 2022I ockuperade östra Jerusalem släppte Amnesty International den 1 februari sin senaste rapport. Rapporten drar slutsatsen att den israeliska ockupationsstaten har tvingat fram ett “grymt system av herravälde och har begått brott mot mänskligheten”. Fjorton israeliska NGO: er och mänskorättsorganisationer har undertecknat ett uttalande till stöd för Amnesty Internationals rapport och uttryckt sin oro för en attack mot rapporten från den israeliska regeringen, som anklagar den för att vara antisemitisk.  Herre, vi ber att den israeliska regeringen ska upphöra med sin diskriminering av palestinier. Vi ber att de ska sluta undvika debatter om den förtryckande politiken genom att anklaga all […]

10 februari 2022


Online-samlingarna med Kumi Now startade igen i tisdags med det första programmet i den nya serien “Palestinska innovatörer”. Den första tisdagen i varje månad presenteras nytänkande och inflytelserika palestinier. Den tredje tisdagen i månaden belyses möjliga lösningar på situationen i Palestina. Herre, när vi nu börjar en ny serie av KumiNow Online, ber vi dig ge ansvariga kunskaper och insikter att leda programmet. Ge dem som deltar öron som hör och hjärtan som agerar för en rättvis fred. Herre i din nåd… hör våra böner. Den 29 januari firade Sabeel International en gudstjänst av tacksamhet för ärkebiskop Desmund Tutu. Zoom-gudstjänsten […]

3 februari 2022