Wave of prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeels nattvardsgudstjänst varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.


Kumi Now Online i tisdags fokuserade på Betlehem. Nästa tisdag, den 21 september, firar Kumi Now-gemenskapen internationella fredsdagen genom att stödja palestinierna som lever i Gaza. Den israeliska blockaden av Gaza startade 2006 och var avsedd att straffa Hamas för segern i valet. I realiteten straffas barn, familjer och vanliga medborgare av blockaden.  Herre, vi ber om ett slut på den femton år långa israeliska blockaden av Gaza. Vi ber att Gazas folk ska befrias från pågående förtryck med förluster, våld och förtvivlan och tillåtas att röra sig fritt utanför enklaven. Herre, i din nåd… hör våra böner.  Israeliska fängelsemyndigheter började […]

16 september 2021


Denna veckas Kumi Now Onlinebehandlade finansiering och politik kring utbildning i Israel/Palestina. Nästa veckas sändning, tisdagen den 14 september, fokuserar på staden Betlehem på Västbanken. Den israeliska ockupationen hämmar tillväxten av Betlehem. Staden är omringad av tjugo israeliska bosättningar, uppdelad av bosättarvägar, överskuggad av separationsmuren, vanställd av vakttorn, taggtråd och vägspärrar. Mycket av marken har konfiskerats och rörelserestriktioner begränsar turistindustrin. Herre Jesus, din enkla födelse i Betlehem påminner oss om behovet av skydd och omsorg för unga familjer. Vi ber för barn och familjer som kämpar för att överleva i Betlehem under den israeliska ockupationens tunga hand. Herre, i din […]

9 september 2021


Veckans Kumi Now Online fokuserade olika palestinska artister/konstnärers uttryck för icke-våldsmotstånd mot den israeliska ockupationen. Nästa veckas samling, den 7 september, handlar om finansiering och politik för utbildning i Palestina/Israel. Israel driver ett skolsystem för judiska israeliska elever och ett annat för palestinska. De statliga skolorna för Israels kristna, muslimer och druser får lägre ekonomiskt stöd än de judiska skolorna. Under den senaste tioårsperioden har israeliska regeringar även gjort drastiska nedskärningar i stödet till icke-judiska privata skolor. Herre, vi ber att den israeliska regeringen ska konfronteras med ojämlikheten i finansieringen av skolor. Vi ber att varje skolelev i Palestina/Israel ska […]

2 september 2021


Veckans Kumi Now Online fokuserade på hur kristen sionism påverkar vardagslivet i Palestina. Nästa veckas Kumi Now, den 31 augusti, kommer att behandla hur palestinska artister uttrycker sitt icke-vålds motstånd mot den israeliska ockupationen. Herre, vi ber att palestinska artister ska fortsätta att använda sina kreativa talanger för att finna vägar att väcka medmänsklighet hos dem som förtrycker dem. Herre, i din nåd… hör våra böner. Mer än 2000 människor måste evakueras från sina hem den 15 augusti, när brand drabbade de skogsklädda kullarna nära Jerusalem. Den israeliska brandkåren fick hjälp av palestinska brandbekämpare och det israeliska flygvapnet bekämpade lågorna […]

26 augusti 2021Veckans Kumi Now-onlinesamling tog upp USA:s roll i Palestina.  Nästa veckas program kommer att handla om hur palestinier hanterar hotet från kristen sionism. Kristna sionister stöder sionism som en nationell rörelse för återvändandet av det judiska folket till Palestina och judarnas suveränitet över hela landet. Herre Jesus, vår klippa och vår förlossare, vi ber för vårt palestinska folk som möter förakt och övergrepp från dem som vill fördriva dem från sitt Land. Vi ber att du inte ska glömma den palestinska ursprungsbefolkningen i landet. Herre, i din nåd… hör våra böner. Den 11 augusti gav försvarsministern, Benny Ganz, bygglov till […]

19 augusti 2021


Den 9 augusti firades “Urfolkens dag”. Kumi  Now-samlingen dagen efter handlade om hur ursprungsbefolkningar, inklusive palestinier, kämpar för sina rättigheter. Samlingen kommer att granska USA:s humanitära hjälp till palestinier, som har skurits ned drastiskt.  “Herre, vi ber för palestinska flyktingar och folket i Gaza. Vi ber för de hungriga, de hemlösa, de arbetslösa och sjuka i Palestina. Låt de första bli de sista. Vi ber för våra ledare som har i sin makt att lindra lidande, att de ska ledas längs fredens väg. Öppna deras hjärtan och låt dem ledas av din nåd.” (Kyrkor för fred i Mellanöstern). Herre, i […]

12 augusti 2021


Onlinemötet med Kumi Now i tisdags handlade om Israel som kärnvapenmakt. Den 1 juli 1968 undertecknades ickespridningsavtalet för kärnvapen av 190 länder runt hela världen, men inte av Israel. Landet vägrar fortfarande att erkänna sitt kärnvapeninnehav och har aldrig tillåtit Internationella Atomenergiorganet att undersöka sin produktion av radioaktivt material vid Dimonareaktorn i Negevöknen. Nästa tisdag återlanseras Kumi Now eftersom vi nått halvvägs in på det nya året.  Herre, vi ber att alla länder ska ta sitt ansvar för att begränsa spridningen av kärnvapen och redovisa för denna internationella övervakning hur de hanterar dessa farliga ämnen. Herre, i din nåd… hör våra böner.  […]

1 juli 2021


FN:s Världsflyktingdag firades i söndags. Kumi Now Online beskrev den svåra situationen för de palestinska flyktingar som tvingades lämna sina hem 1948 och 1967. De väntar fortfarande, tillsammans med sina efterkommande, på att få återvända till sina hem. Under 2019 rapporterade UNRWA att 5,4 miljoner palestinska flyktingar var registrerade i Jordanien, Syrien, Västbanken och Gaza.  Nästa veckas Kumi Now Online tar upp Israel som kärnvapenmakt. Barmhärtige Gud, vi ropar till dig om uppfyllelse av rätten för palestinska flyktingar att återvända. Den förefaller vara längre bort än någonsin. Det internationella samfundet har svikit oss. Herre, låt din ande tända vår tillförsikt […]

24 juni 2021Veckans Kumi Now Online fokuserade på etiska frågor kring turism och pilgrimsresor i det Heliga Landet. När pandemin är under kontroll hoppas vi att turister kan tänka sig återvända till det Heliga Landet. För att där med egna ögon se hur palestinier tvingas leva under ockupationen. Söndagen den 20 juni infaller Världsflyktingdagen och palestinska flyktingar blir ämnet för Kumi Now Online den 22 juni. Herre, vi ber att människor från hela världen ska komma och se effekterna av den israeliska ockupationen med egna ögon. Vi ber att de ska förmedla hur palestinier lider och att detta ska leda till ytterligare […]

17 juni 2021


Veckas Kumi Now-Online tog upp om miljöskador som orsakas av ockupationen i Palestina/Israel. Miljön skadas på många sätt – träd tas upp med rötterna, bosättningar byggs, liksom separationsmuren, militära aktiviteter och vattenprojekten tar upp vatten från Jordandalen och underjordiska källor. Temat för nästa veckas Kumi Now Online rör etiska frågor kring turism och pilgrimsresor. Herre, vi ber att den fulla omfattningen av Israels framfart med ockupation och annekteringar uppmärksammas innan skadorna blir irreversibla. Herre, i din nåd… hör våra böner. Yousef Issa är en 23-årig palestinier från Lydda, öster om Tel Aviv. Han höll på att arbete på sitt hus […]

10 juni 2021