Wave of prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeels nattvardsgudstjänst varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.


Tisdagens Kumi Now Online, den 2 mars, handlade om hur palestiniers rörelsefrihet begränsas genom den israeliska ockupationen av deras land. Herre, vi ber för alla palestinier som tvingas vänta varje dag, i alla väder, på att bli tillåtna eller nekade tillstånd av Israel att gå till skolan eller arbetsplatsen eller få medicinsk behandling. Vi ber om ett slut på detta system av kontroll och begränsning. Herre, i din nåd… hör våra böner. Författaren Raja Shehadeh kommer att tilldelas priset “the Story Teller Award” vid årets virtuella föreställning “Rebuilding Hope”. Titeln på hans bok är “Att gå hem: En vandring genom […]

4 mars 2021


Kumi Now Online den 23 februari handlade om de israeliska bosättningarna och våldet i de ockuperade palestinska territorierna.  Herre, vi lyfter fram alla dessa som påverkas av den snabba expansionen av bosättningar och alla dem vars liv förstörs av våld.  Herre, i din nåd… hör våra böner.  Den 12 januari dödades Bilal Bewatneh från al-Bireh när en israelisk bosättare rammade honom med sin bil. Bilal hade deltagit i en vandring i norra Jordandalen. Flera medlemmar i hans grupp skadades i attacken.  Herre, vi ber för Bilals familj och vänner i deras sorg. Vi ber att de andra medlemmarna i vandringsgruppen ska […]

25 februari 2021


Kumi Now Online den16 februari beskrev den mängd av olika sätt palestinier möter israeliska myndigheters diskriminering i Israel, Västbanken, östra Jerusalem och Gaza – www.kuminow.com/online Herre, vi ber om ett slut på den diskriminerande politik Israel lägger på palestinier under ockupation och på medborgare bosatta inom Israel. Vi fortsätter att hoppas att rättvisa och frihet för alla människor ska återupprättas i Det Heliga Landet. Herre, i din nåd… hör våra böner. Den 2 februari utfördes en mordbrandsattack, av en israel, mot den Rumänsk-ortodoxa kyrkan i Jerusalem Herre, vi ber att de israeliska myndigheterna med beslutsamhet ska stoppa ökningen av extremistattacker […]

18 februari 2021


Online-samlingen för Kumi Now som sändes den 9 februari handlade om svårigheterna för palestinier att få tillgång till sjukvård. Speciellt svårt är det för dem som bor i Gaza. De utsätts för lång väntan och olika administrativa hinder när de söker tillstånd från de israeliska myndigheterna att besöka läkare utanför enklaven.  Herre, vi ber att Israel ska lyfta restriktionerna för palestiniernas rörelsefrihet, speciellt för dem som lever i Gaza och behöver medicinsk hjälp. Herre, i din nåd… hör våra böner.  Den 28 januari var den tionde dagen av två palestinska bröders hungerstrejk, Bassam och Bilal Diab, från norra Västbanken. De arresterades i sitt […]

11 februari 2021Veckans Kumi Now-möte fokuserade den diskriminering som palestinska medborgare i Israel möter. Palestinierna utgör mer än tjugo procent av befolkningen i Israel, men behandlas som andra klassens medborgare. Israel ser sig först och främst som en judisk stat och ger färre ekonomiska, utbildningsmässiga och sociala möjligheter till de palestinier som lever där. Den israeliska regeringen har fortsatt gett sitt stöd till den restriktiva lagen om familjeåterförening med avsikt att begränsa antalet palestinier som får medborgarskap i Israel. Herre, vi ber att den diskriminerande politik som bedrivs av den israeliska regeringen mot den palestinska befolkningen skall upphöra. Herre, vi använder orden från Psalm 146 […]

4 februari 2021


Tisdagens Online-möte från Kumi Now lyfte fram Israels försök att ändra Jerusalems status. Det internationella samfundet avvisar Israels anspråk på legitim suveränitet över staden, p.g.a. den militära ockupationen av östra Jerusalem 1967. Trots det fortsätter den israeliska regeringen att hävda suveränitet över både östra och västra Jerusalem, en överträdelse av internationell lag. Israel genomför också diskriminerande regler, med avsikt att öka de israeliska gruppernas storlek och aktivt minska antalet palestinier som bor i östra Jerusalem. (Online-möten kan ses efteråt på Youtube.com eller www.kuminow.com) Herre Jesus, du grät över Jerusalem innan du arresterades och korsfästes, “Om du denna dag hade förstått, […]

28 januari 2021


Veckans Kumi Now Online-möte fokuserade på arbetet som utförs av Israeli Committee Against Home Demolition, (ICAHD). Jeff Halper, en av grundarna, tog upp de israeliska myndigheternas vägran att bevilja byggnadstillstånd till palestinier. Även om palestinier vill bygga på sin egen mark, så beviljas mycket få tillstånd. När de trots det bygger utan tillstånd, demoleras deras hem av de israeliska myndigheterna. Många palestinier tvingas att riva sina egna hem för att undvika att betala rivningskostnaderna själva. Herre Jesus, vi kommer inför dig med våra hjärtan fyllda av sorg när vi tänker på palestinska familjer som tvingas se sina egna hem förstöras. […]

21 januari 2021


Den 1 januari samlades hundratals palestinier till en fredlig demonstration i Deir Jarir, nordost om Ramallah. De protesterade mot den israeliska expansionen av bosättningar som hotar stora landområden nära deras by. Den israeliska armén använde gummimantlade stålkulor och tårgas för att skingra demonstranterna och en palestinier skadades i huvudet. Samma dag attackerades palestinska herdar av israeliska bosättare i området Masafer Yatta i Hebrondistriktet. Bosättarna attackerade herdarna och deras får, med klubbor och stenar och stängde vägen till betesområdena. Herre, vi ber om ett slut på den illegala israeliska expansionen av bosättningar på det ockuperade palestinska territoriet. Vi ber att våldet […]

14 januari 2021“Förenade som En” (United as One) är titeln på en ny sång som skrivits av 23 unga palestinska flyktingar för att uttrycka sin tro på framtiden. Med hjälp av sex musiker har de tonsatt och publicerar den. Projektet sponsrades av FN-organet Relief and Works Agency (UNWRA).). Herre, vi tackar dig för det musikaliska uttrycket från de unga palestinska flyktingarna och ber att de, trots de många utmaningarna de möter, inte ska förlora visionen om hopp i sina liv. Herre, i din nåd… hör våra böner. Den 25 december samlades hundratals palestinska demonstranter i byn Beit Dajan, öster om Nablus, för […]

7 januari 2021


Under de senaste månaderna har, enlig FN, antalet attacker från israeliska bosättare mot palestinska civila nått en topp. Attacker mot palestinska odlare och herdar utförs ofta med skydd av israelisk militär. Illegala israeliska bosättare förstörde vattenledningar och träd i byn al-Lubban ash-Sharqiya, den 18 november. Degen efter attackerades och skadades palestinska bönder och herdar i Masafir Yatta, i den södra delen av den ockuperade Västbanken. Herre, vi ber att denna ström av våld från israeliska bosättare mot palestinier ska upphöra. Vi ber att strupgreppet från den israeliska ockupationen, som växer sig starkare och starkare mot palestinierna, ska lossna. Herre, i […]

24 december 2020