14 maj 2020


Denna vecka lyfter Kumi Now-initiativet fram organisationen BADIL, Resource Centre for Palestinian Residency and Refugee Rights. Mänskorättsorganisation arbetar för att skydda och stärka rättigheterna för palestinska internflyktingar och flyktingar i omvärlden. Många palestinier fördrevs under Nakba 1947-49, under sexdagarskriget 1967 och fördrivs fortfarande, bland annat på grund av den diskriminerande politik som bedrivs av den israeliska regeringen genom att förneka rätten till boende, avslå tillståndsansökningar och konfiskera mark.

Herre, vi tackar dig för organisationer som BADIL, som står upp för palestinska flyktingar och dem som fördrivs. Miljoner palestinska flyktingar på Västbanken, i Gaza och i närliggande stater kämpar för att överleva i de överfyllda flyktinglägren. De längtar efter att återvända till sitt hemland, men deras rättigheter och hopp fortsätter att förnekas. Vi ber om en rättvis och korrekt förhandlad lösning på den palestinsk-israeliska konflikten. Herre, i din nåd… hör våra böner.

På grund av COVID-19-pandemin har United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees in the Near East (UNWRA) kommit med en begäran om 9,4 miljoner USD för detta nödläge. Begäran syftar till att förebygga en katastrofsituation för tusentals liv genom att tillgodose basbehov som mat, vatten och sjukvård för en fattig befolkning.

Herre, vi ber att det internationella samfundet ska ställa upp med medel till UNWRA för att stödja sårbara flyktingsamhällen i Mellanöstern när de brottas med pandemin. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Patriarkerna m.fl. ledare för kyrkor i det Heliga landet gjorde förra veckan ett uttalande om den israeliska planen att annektera mark på den ockuperade Västbanken. De klargjorde att en sådan annektering skulle äventyra varje försök att nå en framtida fredlig överenskommelse. De uttryckte sin “yttersta oro” över Israels ensidiga handlande och vädjade till det internationella samfundet, så väl som till Palestinian Liberation Organisation, att komma med ett fredsinitiativ som är i linje med internationell lag.

Herre, du är vårt fäste och vår tillflykt. Vi ber till dig, nu när vi ser de pågående aktiviteterna för att annektera mark som tillhör palestinier. Vi ber att, också nu, “dessa som gör orätt i lagens namn” (Ps 94:20), ska vända om och söka fred och stå fast vid internationell lag. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Nakba Day (Dagen för Katastrofen) högtidlighålls av palestinier den 15 maj varje år. Den påminner om den våldsamma fördrivning av 750 000 palestinier som militanta judar genomförde före etableringen av staten Israel 1948. Mer än 500 palestinska byar avfolkades under denna period och många utplånades helt.

Herre, vi ber för de många palestinska flyktingar – i Mellanöstern, på Västbanken, i Gaza och i diasporan – när de minns sitt förlorade hemland under Nakba. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den 6 maj fördömde det palestinska utrikesministeriet Israels godkännande av bygglov för 7 000 bosättarbostäder i Efrat, nära Betlehem. Den israeliske försvarsministern, Naftali Bennet, samtyckte till den massiva expansionen av bosättningen i ett uppenbart åsidosättande av internationell lag.

Herre Jesus, vi ser kullarna runt din födelseplats täckta av bosättarbostäder på alla sidor, medan de lokala palestinierna lider av trångboddhet och nekas rätt att bygga på sin egen mark. Vi ber att internationella lagstiftare ska reagera med mera än ord för att hindra den israeliska regeringen från ytterligare brott mot internationell lag genom expansion av bosättningar på det ockuperade palestinska territoriet. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Israels parlament (Knesset), antog den 7 maj en lag, som godkänner en ny koalitionsregering över en 4 års period för att få ett slut på det politiska dödläget. Israels president, Reuven Rivlin, följde upp detta genom att be Netanyahu bli premiärminister de första två år, med Ganz som biträdande. Högsta domstolen avslog innan dess framställningar som hade för avsikt att hindra Netanyahu från att bilda regering eftersom han är anklagad för brott.

Herre, vi ber att Israels regering ska agera för alla invånares bästa i Palestina och Israel, inte minst i denna tid av trängande behov när vi möter COVID-pandemin. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Bangladesh, Bhutan och Nepal. Herre, i din nåd… hör våra böner.

 

Bön inför söndagen – Luk 24:44-53

Herre Jesus Kristus, i dig ser vi en underbar kraft. Du triumferar över döden och för fram nytt liv. Du står över alla jordiska makter. Du är kyrkans ledare. Ändå misslyckas vi ofta i att uppleva den kraften i våra liv.

Vi ser våld i världen. Vi ser orättvisor i våra samhällen. Vi ser hunger och nöd bland våra grannar. Vi längtar efter någonting mer. Vi ser misslyckanden och fel i våra liv. I allt detta, känner vi oss kraftlösa.

Förlåt oss vår tvekan att ropa till dig. Förlåt oss vår benägenhet att lita på oss själva. Förlåt oss vår ovilja att erkänna din kraft.
Uttala dina mäktiga ord igen. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Amen.

 

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejl? Skriv till sabeelsverige@gmail.com