18 februari 2021


Kumi Now Online den16 februari beskrev den mängd av olika sätt palestinier möter israeliska myndigheters diskriminering i Israel, Västbanken, östra Jerusalem och Gaza – www.kuminow.com/online

Herre, vi ber om ett slut på den diskriminerande politik Israel lägger på palestinier under ockupation och på medborgare bosatta inom Israel. Vi fortsätter att hoppas att rättvisa och frihet för alla människor ska återupprättas i Det Heliga Landet. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den 2 februari utfördes en mordbrandsattack, av en israel, mot den Rumänsk-ortodoxa kyrkan i Jerusalem

Herre, vi ber att de israeliska myndigheterna med beslutsamhet ska stoppa ökningen av extremistattacker mot kyrkor och moskéer i Israel och på Västbanken. Vi fortsätter att be om fred och rättvisa i staden Jerusalem, en stad som är helig för kristna, muslimer liksom judar. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den 8 februari tvingade sig en grupp israeliska bosättare, med skydd av israeliska soldater, in i byn Al-Lubban ash-Sharqiya, söder om Nablus. De palestinska invånarna i byn försökte avvisa dem. Under konfrontationen knuffades en bybo, Mohammed, ned från en fyrameters mur. Han togs snabbt till sjukhus för akutvård.

Herre, vi ber att Mohammed ska återhämta sig efter bosättarövergreppet. Vi ber om ett slut på ökningen av bosättarvåldet mot palestinier och deras egendom. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den 8 februari tvingades beduinfamiljerna i Khirbet Humsa, öster om Tubas, se på när deras tält och byggnader förstördes av israelisk militär, för tredje gången i år. Familjerna blev tillsagda att lämna området, eftersom det förklarats vara “en stängd militär zon”. Två dagar senare besökte en internationell delegation platsen och uttryckte sin upprördhet över Israels överträdelse av internationell lag, som förbjuder förstörelse av byggnader i ockuperade områden.

Herre, vi ber för familjerna i Khirbet Humsa, bland dem nära femtio barn, som lämnas hemlösa i vintertid och under en pandemi. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den 10 februari dödades en palestinsk arbetare, Azzam Amer, av en israelisk bosättare som körde över honom med sin bil i en rondell nära byn Kefl-Hares, norr om Salfit och nära den illegala bosättningen Ariel, där det bor mer än 20 000 bosättare.

Herre, vi ber för Azzams familj, när de sörjer sin familjemedlem. Vi ber att de israeliska myndigheterna ska undersöka händelsen och hålla den som utförde angreppet ansvarig. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den brittiska utrikesministern har fått ett brev från fler än 80 parlamentsledamöter från alla politiska partier, där de kräver att regeringen ska agera för att förhindra den israeliska regeringen att tvinga palestinska familjer, som bor i ockuperade östra Jerusalem, att flytta. Omkring 200 familjer i områdena Sheikh Jarrah och Silwan riskerar att förlora sina hus på grund av angrepp från israeliska bosättarorganisationer.

Herre, vi ber att trycket från det brittiska parlamentet, såväl som från regeringar i hela världen, ska tvinga de israeliska myndigheterna att stoppa tvångsförflyttningarna av palestinska familjer från deras hem i ockuperade östra Jerusalem. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den internationella brottmålsdomstolen i Haag (ICC) har klargjort att man har jurisdiktion över de ockuperade palestinska territorierna. Utslaget gavs den 9 februari och är en tydlig rörelse mot att ta bort straffriheten under den 53-åriga ockupationen av Västbanken, såväl som östra Jerusalem och Gaza. Det som fattas nu är att den nuvarande domaren i ICC eller hennes efterträdare börjar utredningen.

Herre, “sänd ditt ljus och din sanning, låt dem leda oss.” (Ps 43:3) Vi ber att det internationella samfundet ska stötta processen i ICC,  för att främja rättvisa och stoppa Israels straffrihet i de ockuperade territorierna i Palestina. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Österrike, Liechtenstein och Schweiz. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com