13 januari 2022


Kumi Now Online 2022 startade i tisdags och information om kommande ämne skickas ut veckovis. Den förste tisdagen i månaden deltar inflytelserika och innovativa palestinier och den tredje tisdagen i månaden förs en paneldiskussion. Sändningarna börjar kl. 17 svensk tid.

Herre, nu när Kumi Now lanseras för ytterligare ett år, ber vi att dessa möten ska upplevas givande och uppmuntra till att agera för en rättvis fred i det Heliga Landet. Den verkar vara längre bort än någonsin. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Suleiman al Hathaleen (Hajj Suleiman), en 75-årig aktivist och samhällsledare från South Hebron Hills, blev påkörd av en israelisk bärgningsbil när han protesterade mot att fordon flyttas från samhället Umm-al-Khair. Suleiman föll i koma och lämnades utan hjälp, med frakturer på ryggrad, bröstkorg och höfter.

Herre, vi ber om snabb och full återhämtning för Suleiman. Vi är tacksamma för kompetensen och kunskapen hos dem som är ansvariga för hans behandling. Ge styrka åt samhällena i South Hebron Hills när de kämpar med hot från bosättningar och förtryck från israeliska myndigheter. Herre i din nåd… hör våra böner.

Medan palestinska bönder i Jordandalen tvingades se på förstörde israeliska ockupationsstyrkor den 3 januari mer än 500 dunum (50 ha) av odlad mark. Marken, där vete odlas, användes av pansaringenjörskåren för träning.

Du, hela jordens Herre, vi ber för palestinska odlarsamhällen som inte kan göra annat än se på när deras grödor och mark förstörs. Vi ber att dessa bönder ska få styrka och möjlighet att så om sin gröda och att den ska få växa till skörd. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den 18 januari kommer Betlehem att uppleva sitt tredje och sista julfirande för i år. Den Armeniska gemenskapen kommer då att fira Jesus födelse, baserat på den Gregorianska kalendern.

Hjälp oss, Herre Jesus, att hålla våra ögon fästa på dig varje dag, inte bara vid säsongsfiranden. Låt oss tillbe dig med öppna hjärtan, så att du genom tro kan bo i våra hjärtan och vi kan lära känna Kristi kärlek och fyllas av Guds fullhet (Ef 3: 17 – 19). Herre, i din nåd… hör våra böner.

Vid den sextonde sessionen för Kommittén för skydd av UNESCO:s immateriella kulturarv, som hölls i mitten av december, lades palestinskt broderi (tatreez) till UNESCO:s kulturarvslista. Ursprungligen började broderiet på landsbygden; nu är sömnadskultur och användning av broderade föremål vanligt även i städer. Olika mönster representerar regionerna i det historiska Palestina och visar vilken ekonomisk och äktenskaplig ställning kvinnan har som bär dräkten.

Herre, vi är tacksamma för kompetensen och kreativiteten hos dem som syr tatreez och för erkännandet från UNESCO om betydelsen för palestinsk kultur. Vi ber att den kunskapen fortsatt ska förmedlas genom generationer och lyftas fram som en viktig symbol för det palestinska folket. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Iran, Irak och Syrien.

Herre, i din nåd… hör våra böner.

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com