Dagsarkiv: 16 juni, 2022


Denna veckas Kumi Now Online behandlade etisk turism och pilgrimsresor till det Heliga Landet. Kommande tisdag handlar Kumi Now om de palestinska flyktingarnas plåga, när Världsflyktingdagen den 20 juni uppmärksammas. Mer än 5,6 miljoner palestinska flyktingar registrerades av FN under 2019 och mer än 1,5 miljoner av dem lever i flyktingläger som drivs av UNRWA.  Gud Fader, vårt trofasta hopp, vi ber för palestinska flyktingar, som nu är världens äldsta flyktingpopulation utan uppklarad bosättning. Vi ber för deras rätt att återvända till sitt hemland, erkänt av FN för över sjuttio år sedan. Herre, i din nåd… hör våra böner.  Fader David […]

16 juni 2022