16 juni 2022


Denna veckas Kumi Now Online behandlade etisk turism och pilgrimsresor till det Heliga Landet. Kommande tisdag handlar Kumi Now om de palestinska flyktingarnas plåga, när Världsflyktingdagen den 20 juni uppmärksammas. Mer än 5,6 miljoner palestinska flyktingar registrerades av FN under 2019 och mer än 1,5 miljoner av dem lever i flyktingläger som drivs av UNRWA. 

Gud Fader, vårt trofasta hopp, vi ber för palestinska flyktingar, som nu är världens äldsta flyktingpopulation utan uppklarad bosättning. Vi ber för deras rätt att återvända till sitt hemland, erkänt av FN för över sjuttio år sedan. Herre, i din nåd… hör våra böner

Fader David Neuhaus kommer idag att leda Sabeels gudstjänst på nätet. Fader David är en israelisk jesuit, född av tysk-judiska föräldrar i Johannesburg. Han flyttade till Israel vid 15 års ålder, blev romersk katolik vid 26 och ordinerad präst vid 38 års ålder. Han har haft ett antal tjänster inom undervisning, som pastor och är nu koordinerande generalsekreterare i Jerusalem och ansvarig för kommunikationen med Synoden. 

Herre, vi är tacksamma för Sabeels gudstjänster på nätet varje vecka som når ut till kristna världen över med ett speciellt uppdrag att be för det palestinska folket. Tack för att andra präster stigit fram för att leda våra böner och meditationer kring Ordet, i Naim Ateeks frånvaro. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Sabeel Nasaret samlas den 17 juni för att avtacka Violette Khoury när hon pensioneras efter att ha lett rörelsen i tjugo år. Violette har stöttat Sabeels arbete från starten. Hon har levt ett helt liv i mycket svåra omständigheter som en palestinsk medborgare i Israel och har trots det drivit ett eget apotek, stött sin familj och varit engagerad i påverkansarbete för Sabeel. 

Herre, vi hedrar Violette Khourys hårda arbete och trogna hängivenhet och vi ber att firandet av hennes pensionering ska bli en glädjefylld och minnesvärd händelse. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

B’Tselem har just släppt en rapport om hur olivplantor rycktes upp den 14 maj i Turmusaya, en palestinsk by nära Ramallah. Rapporten visar att tre maskerade bosättare drog upp 190 plantor under beskydd av en israelisk militärpatrull. Det är den andra gången i år som dessa olivlundar förstörts av bosättare, vilket medför ruinerande kostnader och smärta för de palestinska bönderna. 

Herre, vi lyfter fram de palestinska bönderna inför dig. De försöker odla sin mark men får den vandaliserade av bosättarna. Vart kan dessa bönder vända sig när israelisk militär ser på och beskyddar vandalerna i denna förödelse? Herre, i din nåd… hör våra böner. 

FN:s kontor för samordning av humanitära frågor rapporterade den 5 juni att en byggnad med tolv lägenheter är under direkt hot om rivning i Wadi Qaddum i området Silwan i östra Jerusalem. Om rivningen genomförs kommer 32 vuxna och 42 barn att tvångsförflyttas. De israeliska myndigheterna vill att området ska bli en park. 

Herre, vi ber att denna rivning inte ska genomföras. Vi ber för de palestinska familjer som lever under stress, orsakad av denna rivningsorder. Några har redan tvingats flytta från byggnader som har rivits. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Grekiska utrikesministeriet uttryckte den 8 juni sin djupa oro över intrånget som medlemmar i ett judiskt seminarium genomförde i den grekisk-ortodoxa kyrkans område på Zionberget i Jerusalem. 

Herre, vi ber att en grundlig undersökning genomförs efter vanhelgandet av den heliga platsen som tillhör grekisk-ortodoxa kyrkan. Vi ber att de israeliska myndigheterna ska stoppa de upprepade attacker som utförs på kristna och muslimska heliga platser. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Högsta domstolen i Israel deklarerade den 8 juni att bosättargruppen Ateret Cohanim legalt köpt egendom från grekisk-ortodoxa kyrkan. Bosättargruppen köpte tre byggnader i östra Jerusalem från kyrkan i en kontroversiell och hemlig affär 2004. Utslaget från domstolen innebär troligen att hotell Imperial, drivet av palestinska kristna, övertas av gruppen. 

Herre, vi ber att många kyrkoledare och det internationella samfundet ska ifrågasätta det senaste utslaget i den israeliska domstolen, som verkar legalisera stöld av kyrkans egendom och bli ett hot om att fördriva Jerusalem-palestinier. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

En oberoende undersökningskommission, tillsatt av FN:s mänskorättskommission efter Israels angrepp mot Gaza 2021, har dragit slutsatsen att Israels ockupation måste ta slut. Rapporten släpptes den 7 juni och konstaterar att Israel har ”total kontroll” över det ockuperade palestinska territoriet, inklusive östra Jerusalem. Det visar att Israel ”har agerat för att ändra demografin genom att upprätthålla en förtryckande miljö för palestinier och en favoriserande situation för israeliska bosättare”. 

Herre, vi ber att det nuvarande mandatet för FN-kommissionen ska fortsätta att lyfta fram orättvisorna som drabbar palestinier som lever under israelisk ockupation. Vi ber att FN och det internationella samfundet ska hålla Israel ansvarigt och arbeta med dem för att få ett slut på ockupationen och att genomföra mänskliga rättigheter för såväl palestinierna som för israeler. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Botswana och Zimbabwe.

Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com