8 september 2022


På tisdag lyfter Kumi Now Online fram staden Betlehem på Västbanken och hur den israeliska ockupationen härjat med stadens ekonomi. I norra delen ligger Rakels grav, som är en helig plats för kristna, muslimer och judar. Trots det annekterade Israel graven 2002, byggde höga murar runt den och hindrade palestinier från att besöka platsen. Tidigare blomstrande palestinska affärer i området har nu stängt. 

Herre, vi ber för palestinier som bor i Betlehem och kämpar för att överleva. De lever i skuggan av separationsmuren, deras liv domineras av militära vägspärrar och de ser ut över stora, illegala israeliska bosättningar på närliggande sluttningar. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Den palestinske fången Khalil Awawdeh har avslutat sin hungerstrejk efter mer än 170 dagar, eftersom de israeliska myndigheterna samtyckt till att han släpps fri i oktober. Khalil är svag och skör och måste stanna kvar på sjukhus tills han har återvunnit styrka. Han inledde sin hungerstrejk efter att ha fängslats i december 2021 som en reaktion mot att han hölls kvar i Israel utan åtal och rättegång; i ”administrativ internering”. Palestinier arresteras inte sällan på grund av ”hemliga orsaker” och kan inte försvara sig själva i domstolen. De hålls ofta kvar i sex-månaders perioder som förnyas, vilket leder till år av internering. 

Herre, vi ber att Khalil Awawdeh ska återfå styrka efter sin hungerstrejk. Vi ber för andra palestinska fångar som hålls i administrativ internering. Antalet är nu 530 palestinier, bland dem kvinnor och barn. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Förra veckan avslog distriktsdomstolen i Beer Sheba en ansökan om ett frisläppande av Ahmed Manasra på grund av hans sviktande mentala hälsa. Han arresterades som 13-åring under fasansfulla omständigheter, förhördes och dömdes till nio år i fängelse. Trots sin schizofrenidiagnos har han hållits i isoleringscell under tio månader. 

Herre. vi ber att internationella organisationer, inklusive FN och EU, fortsätter pressa den israeliska regeringen för att omedelbart frige Ahmed Manasra av humanitära skäl. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

FN-kommissionären för mänskliga rättigheter, Michelle Bachelot, har djupt beklagat att Israel under två år avslagit visumansökningarna för internationell personal på FN:s kontor för mänskliga rättigheter. Hon påminde de israeliska myndigheterna om deras skyldigheter som medlemsstat i FN att bevilja ansökningar för FN-uppdrag så snabbt som möjligt. Hon konstaterade: ”Israels behandling av vår personal är en del av en oroande trend att blockera mänskliga rättigheter på de ockuperade palestinska territorierna. Detta väcker frågan om vad, exakt vad, de israeliska myndigheterna försöker dölja.” 

Herre, inför dig lägger vi fram vår stora oro för de kränkningar av mänskliga rättigheter som israeliska styrkor på de ockuperade palestinska områdena begår. Vi ser fler och fler palestinier skjutas och dödas av israeliska styrkor, samtidigt som arbetet som lokala och internationella organisationer för mänskliga rättigheter utför, stängs ned och tystas av de israeliska myndigheterna. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Sabeel m.fl. anordnar på fredag en samling som kommer att ge möjlighet för invånarna i Nablus – samariter, muslimer och kristna – att visa sin tacksamhet och respekt för fader Ioustinos hängivenhet när han återhämtat sig från kriminella palestiniers attack efter att ha brutit sig in i den grekisk-ortodoxa kyrkan vid Jakobs källa. 

Herre, vi ber att detta speciella event i Nablus ska ge fader Ioustinos styrka. Vi ber att inbrottet ska undersökas grundligt av den palestinska myndigheten och att de kriminella ska hållas ansvariga. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Mer än 1,3 miljoner palestinska skolbarn på de ockuperade territorierna är enligt FN utsatta för risker när de återvänder till sin skola. Sedan starten av skolåret har tjugo barn dödats på Västbanken, medan sexton barn dödades i Gaza under den israeliska offensiven i juli. Många skolor är överfyllda och 6 400 barn går till skolor som har utsatts för förstörelse av israeliska myndigheter. 

Herre, vi ber för de palestinska skolbarnens säkerhet när de återvänder till skolan. Så många av dessa barn som lever under israelisk ockupation bevittnar våldsscener och upplever förödmjukelse när de tar sig till skolorna. Vi ber om mod och uthållighet för dem när de fortsätter sina studier. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för länderna – Benin, Guldkusten och Togo.
Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Om Sabeels Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com