20 april 2023


På tisdag kl. 17 nästa vecka tar KumiNow.org upp ”Nation State Law”, en lag som antogs i Knesset 1 maj 2018.

Herre vi ber för Palestina-araber och andra icke-judiska medborgare i Israel. De utgör en femtedel av befolkningen, men har inte samma rättigheter som judiska medborgare. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Återigen har palestinska kristna firat uppståndelsen, enligt den östra kalendern, i ”Uppståndelsestaden”. Ljusen tändes, kyrkklockorna ringde högt och körerna sjöng Halleluja! medan scouterna spelade musik, fylld av glädje. Vägspärrarna och militära checkpoints stoppade många troende från att nå Jerusalem och Uppståndelsekyrkan. Restriktionerna stoppade inte spridningen av det goda beskedet till hela världen att graven är tom och att vår Herre har besegrat det onda och döden.

Herre, vi fortsätter att i våra böner innesluta vårt palestinska folk som behöver förbarmanden från israeliska tjänstemän och militära tillstånd för att komma till Jerusalem för att jubla och be. Vi är tacksamma för alla trofasta och modiga medlemmarna i vår gemenskap som envist väntar i timmar på att ljuset ska nå dem. Låt orden: ”Kristus är uppstånden, han är verkligen uppstånden” ljuda in i evigheten och i varje hörn av denna värld. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Under de senaste 17 åren har israeliska myndigheter som ockuperar Västbanken, hindrat Assem Khater, från en by nära Nablus, att göra några tillbyggnader till sitt hem. Han byggde det när han var 21 år, på privat dokumenterad mark, ärvd inom sin familj. Khater vill inget annat än att bygga ett staket runt sin gård, för att skydda sina barn från att falla 4 meter ned i den närliggande dalen när de leker.

Herre, vi fortsätter att be om att din Ande ska skydda vårt folk, speciellt våra barn, våra hem och vårt land från de israeliska ockupationsstyrkornas orättvisa politik. Hjälp oss Herre, att fortsätta att arbeta för rättvisa och fred och öppna förtryckarnas ögon för de orättvisa aktioner de envist fortsätter att genomföra. Herre, styrk vår beslutsamhet och motståndskraft och låt din ande styrka oss. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Israel har för avsikt att hindra palestinska familjer som förlorat anhöriga att delta i den gemensamma ceremonin på den judisk-arabiska minnesdagen. Israel ignorerar Högsta domstolens beslut som gällt tidigare år.

Herre, vi tackar för modet hos de palestinska och judiska familjer som förlorat anhöriga. De insisterar på att arbeta tillsammans för att få ett slut på den israeliska ockupationen och våldet. Vi tackar för de tusentals, både lokalt och internationellt, som stöder organisationen och hjälper dem att dela sina berättelser. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Palestinska myndigheten (PA) vägrade i mars att förnya registreringen av den respekterade organisationen, Advokater för rättvisa (Lawyers for Justice), som har representerat palestinier fängslade av PA på Västbanken. Human Rights Watch och Lawyers for Justice lämnade i juli 2022 parallella rapporter till FN:s kommitté mot tortyr efter sin granskning av Palestina.

Herre, vi tackar för alla som försvarar mänskliga rättigheter runt om i världen, oavsett vem som är offer eller förövare. Låt civilsamhället ställa upp i solidaritet med Lawyers for Justice och visa alla mänskorättsbrott i Palestina. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för de orosfyllda länderna; Belarus, Moldavien, Ryssland och Ukraina.

Herre, i din nåd… hör våra böner.

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com