13 april 2023


Nästa veckas Kumi Now Online lyfter ämnet “administrative detention” och uppmärksammar “Palestinska fångars dag”. Den israeliska mänskorättsorganisationen B’Tselem konstaterar: “Israel använder rutinmässigt administrativt förvar och har genom åren placerat tusentals palestinier bakom galler några månader eller år utan att åtala dem, säga vad de är anklagade för eller att avslöja för deras advokater vilka bevisen för anklagelserna består av”. 

Herre, vi ber om ett slut på den extrema och orättvisa israeliska politiken av att hålla palestinska fångar fängslade i militärfängelser, utan åtal eller tidsbegränsning. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Påsken är den viktigaste religiösa högtiden för kristna över hela världen och palestinska kristna högtidlighåller Kristi uppståndelse i det Heliga Landet. De romerska katolikerna och protestanterna firade påsk den 9 april, enligt den gregorianska kalendern. Många av österns kyrkor, bland dem den grekisk- ortodoxa, kommer att fira päsk den 16 april, efter den julianska kalendern. Samtidigt firade judarna Passover och muslimer fortsätter sin heliga månad Ramadan. 

Vi ber med pastor Sally Azar, palestinsk luthersk pastor i Jerusalem, i Eastern Alert, “Vi ber dig Herre, att se till varje lidande med nåd och kärlek. Den här dagen ber vi speciellt för vårt palestinska folk, kristna och muslimer. Vi söker fortfarande efter stabilitet och fred, efter rättvisa och frihet. Låt oss, O Herre, få se in i framtiden med hopp.” Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Den 5 april drabbade israelisk polis för andra gången samman med palestinier vid Al Aqsa-moskén i Jerusalem. Det skedde timmarna efter den israeliska polisen arresterat och fört bort 350 palestinska muslimer. Konfrontationerna vid denna mycket känsliga tidpunkt under den muslimska heliga månaden Ramadan och kvällen för judiska Passover utlöste raketattacker från Libanon och Gaza. Den israeliska armén genomförde sedan vedergällningsattacker mot båda områdena. 

Herre, vi ber om återhållsamhet från de israeliska myndigheterna och respekt för friheten att be på de olika religiösa platserna i Jerusalem ska. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Palestinier attackerades av illegal israeliska bosättare i Nablus- och Betlehems-områdena den 7 april. Bosättare attackerade palestinskregistrerade bilar i områdena Huwara och Furush Beit Dajan, dessutom satte de eld på växthus som ägs av lokala palestinier. Bosättare stängde den södra infarten till staden al-Khader, nära Betlehem, så att de kunde attackera palestinska bilar. 

Herre, vi ropar till dig, när vi hör om fler och fler bosättarattacker mot palestinier och deras egendom. Laglösa aggressionshandlingar sker utan att bestraffas. Vi upplever våld och förtryck i Israel och ber att rättvisa och rättfärdighet ska upprättas. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

I veckan har mer än trettio oberoende FN-experter bett Mr Karim Khan, åklagare i Internationella brottmålsdomstolen, att snabbt sända en utredargrupp för att undersöka eventuella israeliska krigsbrott I Palestina. De uttryckte sin oro för “den genomgripande straffriheten och den ständigt försämrade situationen för mänskliga rättigheter på det ockuperade palestinska området, på grund av handlingar som kan innebära omfattande och systematiska brott mot folkrätten.” 

Herre, vi ber att FN ska hålla den israeliska regeringen ansvarig för brott mot internationell lag och hjälpa den att etablera en mänskorättsbaserad ordning för alla invånare i det Heliga Landet, så att de kan leva i rättvisa och fred. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för länderna Bulgarien, Ungern och Rumänien.

Herre, i din nåd… hör våra böner.

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com