22 februari 2023


Med askonsdagen förra veckan började fastan. Under de kommande veckorna kommer många kristna, världen över att praktisera fasta, meditation, dagliga böner och bibelläsning. Under fasteperioden tas flera olika initiativ som – i meditation och reflektion – innefattar situationen i Gaza. Ett initiativ är ”Struggle and Lament series” (ungefär: Kamp och klagan eller sorg) som organiseras av Sabeels vänner i Nordamerika. Andra initiativ tas av Freedom Church of the Poor, Black Christians for Palestine, Faith for Black Lives, och National Council of Churches.

Helige Gud, din fullkomlighet uppenbarar inte enbart våra individuella synder, utan också den synd som finns i strukturer och system. Hjälp oss, o Herre, att överge våra synder och vända om. Hjälp oss, med din helige Ande, att få tillbaka heligheten genom att få slut på förtrycket i alla dess former och befria allt från syndens bojor. Herre, i din nåd… hör vår bön.

De senaste veckorna har alla blickar riktats mot Rafah och Nasser-sjukhuset i Gaza. Massförflytt­ningar i Rafah fortsätter i takt med den israeliska militärens ökning av flygattacker och artilleribeskjutning. Många befarar en markoperation i den södra staden som tidigare sågs som en ”säker zon”. Både inom och utanför Nasser-sjukhuset attackeras människor urskillningslöst av israeliska styrkor när de försöker ta sig därifrån.

Livets Gud, när vi bevittnar så mycket död och brutalitet kommer vi inför dig med psalmistens ord, ”Min Gud jag ropar om dagen, men du svarar inte, jag ropar om natten, men finner ingen ro” (Ps 22:3).
Herre, när vi inte har någon kontroll, påminn oss om att vi kan vara vittnen. Låt oss bära vittnesbörd om att du andas liv, besegrar död och återupprättar rättvisa. Herre, i din nåd… hör vår bön.

Den 14 februari dödades minst 10 människor, bland dem sex barn, under ett flygangrepp mot byar i södra Libanon. Dessutom genomförde Iran attacker i Syrien och Irak efter det att medlemmar i deras elitstyrkor dödats i Damaskus i påstådda israeliska attacker. Samtidigt genomförde USA, tillsammans med Storbritannien, flera attacker mot houtier i Jemen. Experter varnar för ytterligare eskalering och våld i regionen om det inte blir en omedelbar vapenvila. 

Fredens Gud, imperier, stater och militärer i världen legitimerar sig själva genom våld och svek. När vi proklamerar att du är ”Fredsfursten”, hjälp oss att bli ombud som arbetar för ett omedelbart slut med bomber och lögner i vår region, speciellt i Gaza. Hjälp oss att avbryta och få ett slut på bosättarkolonisering så att vi kan glädja oss åt fred och rättvisa. Herre, i din nåd… hör vår bön.

Förra veckan stormades både Al-Aqsa-moskén och Ibrahimi-moskén av israeliska bosättare och israeliska styrkor. Dessa aktioner visar en avsiktlig politisk handling avsedd att ”judaisera” heliga platser och deklarera judisk överhöghet. Sedan den 7 oktober har bevakningen varit minimal när det gäller de övergrepp och restriktioner som palestinier utsätts för när de försöker nå sina heliga platser. För de lokala gemenskaperna är detta en daglig realitet.

Gudomlige Skapare, den fulla omfattningen av det lidande vi upplever kan inte till fullo uttryckas och visas för världen. Endast du ser och hör alla onda och goda gärningar. Skydda oss från alla former av överhöghet och försäkra att alla heliga platser och rätten till religionsfrihet respekteras. Herre, dra upp hatets frön och ersätt dem med frön som kan ge kärlekens frukt. Herre, i din nåd… hör vår bön.

Den 5 februari, sköts och dödades Wadea’ E’layan, 14 år, av israeliska styrkor nära den israeliska bosättningen Ma’ale Adumim. Enligt israeliska källor anklagas han för att ha försökt knivskära en israelisk soldat vid cirkulationsplatsen utanför Ma’ale Adumim. Efter att han fallit efter det första skottet, sköt en israelisk soldat mot honom igen. Senare konfiskerade israeliska styrkor hans kropp.

Rättvisans Gud, skydda alla ungdomar i vårt land när de dagligen möter faror och osäkerhet. Visa E’layans familj din barmhärtighet och trösta dem när de sörjer. Vi håller fast vid att du inte överger oss i liv eller död. Herre, vi ber dig att ingripa mot det blodbad som pågått i mer än 75 år. Herre, i din nåd… hör vår bön.

Flera palestinier som har varit tillfångatagna i Gaza har nyligen frigivits. Många av dem vittnar om att de har blivit slagna, torterade och förödmjukade medan de hölls i fångenskap av israeliska styrkor. En del av dessa palestinier har fått allvarliga fysiska och psykiska skador. Israeliska soldater anklagas i ökande grad för grov misshandel av fångarna, vilket är en kränkning av internationell lag.

Du, de fängslades Gud, oräkneliga palestinier har utstått lidande likt Kristus. Du korsfästes också och hånades av myndigheter och maktstrukturer. Herre, ge helande genom rättvisa och frigörelse till alla som är misshandlade. Gör de övermodiga, som tror att de kan begå grymheter ostraffat, ödmjuka. Vi minns att du lider med palestinier som blir torterade och förödmjukade. Herre, i din nåd… hör vår bön.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för länderna Frankrike, Tyskland och Monaco. 

Herre, i din nåd… hör våra böner.

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com