29 februari 2024


Den 19 februari möttes FN-experter av uppskakande rapporter om kränkningar av mänskliga rättigheter för palestinska kvinnor och flickor i Gaza. Experterna är också oroade efter rapporter om palestinska kvinnor och flickor i fängsligt förvar som utsätts för många former av sexuella övergrepp, som att bli avklädda nakna och undersökta av manliga israeliska arméofficerare. Dessutom har minst två kvinnliga palestinska fångar rapporterats våldtagna och andra blivit hotade med våldtäkt och sexuellt våld.

Gud, du som känner med oss människor, vi ber för alla kvinnor, palestinska kvinnor och speciellt alla mödrar, far- och mormödrar, kvinnor och flickor i Gaza. Var med dem, hör deras rop och ta bort förtrycket genom att stärka dem. Hjälp oss att förstå de många lager av förtryck palestinier upplever, så att vi kan föra en bättre kamp för deras frigörelse. Herre, i din nåd… hör vår bön.

Austin Seminary ger en föreläsning den 2 mars med titeln ”Gud & religion mitt i rädsla och våld: Palestinska och judiska perspektiv och teologier kring frigörelse”. Kohenet Shoshana A. Brown, en svart judisk frigörelseteolog och Omar Haramy, direktor för Sabeel, kommer att föreläsa. Föreläsningen sänds över nätet via Zoom for online attendees

Inkluderande Gud, ge oss en vision av vår värld, så som du i din kärlek vill ha den. Ge oss en uppenbarelse om fred byggd på rättvisa som leds av kärlek. Hjälp alla röster och rörelser som står för sanning att bli en enad ström som övervinner barriärerna av förtryck och lögner. Låt Shoshanas och Omars ord bli vittnesbörd om kärlek och gemensamt arbete. Herre, i din nåd… hör vår bön

Internationella domstolen i Haag (ICJ) sammanträdde mellan 19 och 26 februari kring Israels ockupation av de palestinska territorierna. ICJ hörde representanter från minst 50 länder och 3 internationella organisationer om de rättsliga konsekvenserna av Israels ockupation (ett annat ICJ-fall än det som Sydafrika lagt fram där Israel anklagas för att begå folkmord på Gazaremsan).

Kärleksfulle Gud, vi vet att vem som helst som har ögon och öron känner igen sanningen och bedrägeriet. Vi minns att du ser och hör alla goda och dåliga gärningar. Vi palestinier får bära bördan av att överleva kolonialt våld och beskriva det för dem som inte vet. Herre, använd förhören vid ICJ till att avgöra vad som är sant och falskt och för det vidare till en kamp för rättvisa. Hjälp oss att göra kreativt motstånd på alla områden med din gudomliga kärlek som grund. Herre, i din nåd… hör vår bön. 

Förra veckan accepterade Benjamin Netanyahu en rekommendation från nationella säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir att begränsa tillträdet för palestinier till området kring Al-Aqsa-moskén under den kommande Ramadan-månaden. Beslutet togs trots avrådan från Shin Bet, som menar att det kommer att ge mer bränsle åt existerande spänningar och vrede hos palestinier.

Helige Gud, vi förstår att detta beslut inte fattades på grund av säkerhetsskäl, utan för att öka våldet mot palestinier.  Uppenbara för all alla vilka vilseledande sätt våra förtryckare använder för att rättfärdiga sitt våld mot oss, med säkerhetsfrågor som förevändning. Hjälp oss att stoppa judaiseringen av vårt land och att driva rätten till religionsfrihet för alla. Herre, i din nåd… hör vår bön.

Efter fyra månader av konstant bombning, massaker, svält och kollektiv bestraffning av 2,3 miljoner människor är Gaza oigenkännligt. Den lilla hjälp som tar sig in till Gaza kan inte på långt när möta människornas behov. Barn dör av svält och vätskebrist och många är sjuka på grund av den helvetiska situationen. Dessutom har Israel, upprepade gånger, beskjutit Gaza-bor när de försökt få hjälp. Dödstalen har nått 30 000, men förväntas öka för varje minut som passerar.

Skapelsens Gud, vi kommer inför dig och klagar likt psalmisten: ”Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör mitt rop, lyssna när jag bönfaller dig!” (Ps 130:1,2). Hör våra rop och befria oss från den moderna tidens faraoner.  Vi bönfaller, o Herre, om en omedelbar vapenvila och befrielse från förtryckets ok. Herre, i din nåd… hör vår bön. 

Under två veckor belägrade en stor polisstyrka Fakhri Abu Diabs hem. Abu-Diabs är en av de mest framstående sociala aktivisterna och ledarna i området Silwan. Maskerade officerare tvångsförflyttade honom, hans fru och son och flera journalister bort från huset. Kort därefter revs huset av en bulldozer från kommunen. Sådana husrivningar görs för att ge plats för en religiös, sionistisk temapark i Silwan.

Evige Gud, vi bevittnar ett våld, som rättfärdigas i ditt namn, vi minns Amos ord: ”Jag avskyr era fester, jag hatar dem, jag står inte ut med era högtider” (Amos 5:21). Herre, vi ber att rättvisa ska flöda likt en aldrig sinande ström, återuppbygga alla demolerade hem och hålla alla orättfärdiga utförare ansvariga. Hjälp oss att bli bättre vittnen till de orättvisor som sker i Silwan. Herre, i din nåd… hör vår bön.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för länderna, Belgien, Luxemburg och Nederländerna.

Herre, i din nåd… hör våra böner.

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com