7 mars 2024


Under de senaste veckorna har flera palestinier i Gaza dött på grund av svält. De flesta av dem är barn och spädbarn. Dessutom har humanitär hjälp systematiskt stoppats från att komma in i Gaza och hjälpkonvojer utsätts för israelisk beskjutning. Den 29 februari öppnade israeliska styrkor eld mot palestinier som väntade på mathjälp som kom från sydväst till Gaza City, vilket resulterade i att mer än 120 palestinier dödades och mer än 760 personer skadades. Massakern kallas ”mjölmassakern”.

Herre Kristus, du säger oss att du är ”livets bröd” (Joh. 6:35). Vi kommer inför dig, chockade, med avsky, och vilsna. Vi bönfaller dig att du ska förse människorna i Gaza med deras dagliga bröd när så många hungrar. Herre, grip in och stoppa grymheter som dödar människor till och med när de väntar på mat. Ge hjälp till våra förtryckare som är sjuka andligt, moraliskt och politiskt. Herre, i din nåd… hör vår bön.

Förra veckan gav den israeliska finansministern tillstånd för nya, illegala bosättningar i Gush Etzion, söder om Jerusalem och meddelade att arbetet att godkänna ytterligare bosättningar fortsätter. Detta är en del av en större plan för att judaisera Jerusalem.

Herre, vi gråter som du gjorde, över hatet, korruptionen och skammen i vårt land. Vi minns psalmistens ord, som uppmanar oss att ”Be om välgång för Jerusalem” (Ps 122:6). Hjälp oss föra fred till Jerusalem och i hela världen genom att befria den från kolonialismens, överlägsenhetens och korruptionens synder. Herre, i din nåd… hör vår bön.

Den första mars inföll Världsböndagen med böner skrivna och ledda av palestinska, kristna kvinnor. Våra systrar, mödrar, döttrar och far- och mormödrar reflekterade tillsammans kring Efesierbrevet 4:1-6 med utgångspunkt i kontexten för deras lidande som palestinska kristna kvinnor, de säger, ”Jag ber er, bär varandra i kärlek.”

Maria, Martas och Hannas Gud, vi är tacksamma för palestinska kvinnors ledarskap och motstånd, en tradition som spänner över århundraden. Vi ber för alla palestinska kvinnor som är speciellt förtryckta på grund av sin etnicitet och sitt kön. Vi ber speciellt för Gazas kvinnor, som är offer för kolonialism med sexuellt våld. Herre, i din nåd… hör vår bön.

Förra månaden mottog medlemmarna i USA:s kongress mer än 500 hjärtan av olivträ från Betlehem, snidade och välsignade av United Church of Christ. Varje sådant hjärta representerar ett hjärtslag hos de nära 12 000 barn som dödats i Gaza sedan den 7 oktober. De följdes av brev som bönfaller kongressen att ”höja sina röster för fred och försoning i det Heliga Landet”. Verklig fred kan enbart uppnås genom rättvisa för alla parter som är involverade”.

Fredsfurste, det har gått mer än 150 dagar utan vapenvila. Vi kommer inför dig förvirrade över att västvärlden inte använder sin makt för att stoppa förlusten av så många liv, en förlust som kommer att skada generationer framåt. Herre, kom med en omedelbar vapenvila och ge oss mod och visdom att sträva efter en rättvis fred i vårt land. Herre, i din nåd… hör vår bön.

Den 20 februari höll Sabeel Jerusalem ett bibelstudium för kvinnor som en del av ett program för bibelstudiegrupper. Syftet med detta möte var att hjälpa kristna att använda bibeln för att relatera till tro i sitt vardagsliv; kärnan i palestinsk befrielseteologi.

Du, Ordet som blev kött, skrifterna är ett heligt vittne om din natur av kärlek och aktivitet i historien. Hjälp Sabeels bibelstudier att sprida ljus över din kärlek och vilken betydelse den har för palestinier idag. Hjälp oss att arbeta med den kontextuella teologin om kärlek och frigörelse. Herre, i din nåd… hör vår bön.

Sabeels vänner i Frankrike och kristna i Medelhavsområdet sände ett brev till kyrkorna i Frankrike och deras ledare den 21 februari. Brevet uppmanar de franska kyrkorna och deras ledare att arbeta för en omedelbar och varaktig vapenvila, tillförsel av nödvändig humanitär hjälp till Gaza, ett slut på allt våld på Västbanken och i östra Jerusalem och ett införande av alla de åtgärder som Internationella domstolen slog fast för att förhindra ett folkmord i Gaza, bland andra krav.

Kärleksfulle Gud, vi tackar dig för arbetet som Sabeels vänner i Frankrike och kristna i andra länder utför.
Vi ber att brevet sprids över hela Frankrike så att flera kommer att arbeta för rättvisa. Herre, hjälp kyrkorna i Frankrike att stå upp för uppropet och tjäna som profetiska röster, så att de kan bli salt och ljus i världen. Herre, i din nåd… hör vår bön.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för länderna, Irland, Storbritannien: England, Nordirland, Skottland och Wales.

Herre, i din nåd… hör våra böner.

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com