14 mars 2024


Den 10 mars börjar Ramadan, den viktigaste månaden inom islam. Det markeras med fasta, dagliga gemensamma böner och koranläsning. Nästan varje år skapar staten Israel våld, provokationer och hinder för den palestinska, muslimska befolkningen att delta i bönerna under månaden.

Helige Gud, vi ber att alla palestinska muslimer ska få möjlighet att praktisera sin andlighet under Ramadan utan restriktioner och våld. Vi minns att våra förtryckare påtvingar regler, inte för att skydda, utan för att begränsa. Herre, när miljoner går in i fasta, låt dem minnas människor i Gaza som svälter och när de samlas i gemenskap för att bryta sin fasta, låt dem påminnas om samhällets kollektiva styrka i att utmana orättvisor. Herre, i din nåd… hör vår bön.

Människor i Gaza väntar på resultat från samtalen om vapenvila. Israeliska attacker, död, svält, sjukdomar och helvetiska förhållanden fortsätter, men en vapenvila skulle förändra livsvillkoren för 2,2 miljoner människor. Barn dör av svält i norra Gaza och många lider av svår undernäring. Hjälpsändningar avvisas systematiskt från att komma in i Gaza, speciellt till den norra delen, och den som trots alla hinder kommer in gör det ibland under eldgivning från israelisk militär. 

Du, de förtrycktas Gud, den fulla omfattningen av lidandet i Gaza är okänt. Herre, vi kommer till dig likt psalmisten, som frågar ”Varför Herre, står du långt borta och håller dig dold under tider av nöd?” (PS 10:1). Herre, vi håller fast vid vår tro att djupet i våndan bara är verkligt känt av dig tillsammans med folket i Gaza. Herre, befria människorna i Gaza och stoppa svälten. Stoppa världens ökande förlamning inför det lidande som pågår. Herre, i din nåd… hör vår bön.

En intern rapport från FN beskriver utbredda övergrepp mot palestinska fångar i israeliska fångläger – däribland slag, hundattacker, långa påtvingade svåra kroppsställningar och sexuella trakasserier. Dessutom delar några israeliska soldater videor och foton av tortyren på sociala medier, där de njuter av övergreppen på fångarna.

Livets Gud, ge tecken på din närvaro inför alla förödmjukade, torterade och sexuellt trakasserade människor. Ge styrka till dem som kämpar mot. Omfamna dem som dött. Ge mod till ånger hos dem som begått fruktansvärda handlingar och mod att öppet bekänna sina brott. Hjälp oss att montera ner systematiskt våld och få bort beslutsfattare som orsakar sådan plåga. Herre, i din nåd… hör vår bön.

Sedan den 7 oktober har Israel trappat upp sin arresteringskampanj på den ockuperade Västbanken och sin misshandel av fångar i överfyllda fängelser. Palestinska organisationer dokumenterar övergrepp från Israel och dess styrkor, med hopp om att en dag ställas inför ansvar. Flera fångar har dött de senaste månaderna utan kända orsaker. Samtidigt har familjer till de israeler som tagits som gisslan i Gaza börjat en fyra-dagars marsch från kibbutz Re’im till Jerusalem för att driva på frigivning av sina nära och kära.

Fångarnas Gud, vi ber för alla som tagits i gisslan och fängslats utan åtal och dom. För dem i israeliska fängelser och för dem som hålls av Hamas i Gaza. Herre, skydda de israeliska fångarna från de israeliska bomber som släpps över Gaza och ge ett snart och säkert frigivande. Herre, skydda alla palestinier som orättvist hålls i israeliska fängelser och få ett slut på deras lidande. Herre, hjälp oss att få en vision för vårt land, som utesluter strategier för gisslantagande och utnyttjandet av människor som brickor i politiska spel. Herre, i din nåd… hör vår bön.

Sabeel är oerhört sorgsna över Eric Merxs plötsliga död. Eric var en god vän till Sabeel. Han bad ofta tillsammans med oss, deltog i möten och hjälpte oss med flera projekt, t.ex. i julas då han hjälpte Sabeel ge mat och stöd att betala räkningar för mer än 100 familjers basbehov. Det vittnar om hans kärleksfulla och generösa hjärta. Sabeel kommer att djupt sakna denna vän.

Kärleksfulle Fader, vi sörjer tillsammans med Erics familj. Trösta alla som stod honom nära och ge dem förvissning om att han finns i din närhet. Vi hedrar Erics liv genom att fortsätta vårt uppdrag och ber att vi fortsatt ska få lära genom hans liv och arv. Herre, vi är tacksamma för hur du verkade genom Eric och vi är priviligierade genom att ha lärt känna honom. Herre, i din nåd… hör vår bön.-

Under fasteperioden vandrar enskilda kristna tillsammans i solidaritet med människor i Gaza under parollen Pilgrimsvandring för vapenvila i Gaza (länk: Gaza Ceasefire Pilgrimage). Grupper i 145 städer i 18 länder engagerar sig i böner för solidaritet och vapenvila när man går 41 km, motsvarande Gazaremsans längd (6 – 12 km brett).

Barmhärtige Gud, vi tackar dig för de som deltar i pilgrimsvandringar för vapenvila i Gaza, för ”de som ber med sina fötter”. Hjälp oss, här i Palestina och världen runt, att ”gå det rättas väg, rättfärdighetens stigar” (Ords 8:20). Låt pilgrimsvandring bli en profetisk aktion som vittnar om orättvisor i världen och om din revolutionära kärlek som mot alla odds, står kvar. Väck i oss en orubblig iver för vapenvila. Herre, i din nåd… hör vår bön.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för länderna, Danmark, Färöarna, Finland, Grönland, Norge och Sverige.

Herre, i din nåd… hör våra böner.

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com