Dagsarkiv: 28 mars, 2024


Tiden rinner ut för människorna i Gaza. FN, flera regeringar, Världsbanken, många organisationer och sammanhang, med tillsammans miljoner människor världen över, konstaterar att befolkningen i Gaza är utsatt för en överhängande risk för svält (länk: imminent risk of famine). Åtskilliga palestinier, många av dem barn, har redan dött på grund av svält och uttorkning. Den lilla hjälp som kommer in i Gaza är som en droppe i havet. Evige Gud, inga ord kan uttrycka det lidande människor i Gaza får utstå. Många av oss upplever förtvivlan. När våra hjärtan, sinnen och själar är upptagna av lidandet i Gaza, minns vi […]

28 mars 2024