28 mars 2024


Tiden rinner ut för människorna i Gaza. FN, flera regeringar, Världsbanken, många organisationer och sammanhang, med tillsammans miljoner människor världen över, konstaterar att befolkningen i Gaza är utsatt för en överhängande risk för svält (länk: imminent risk of famine). Åtskilliga palestinier, många av dem barn, har redan dött på grund av svält och uttorkning. Den lilla hjälp som kommer in i Gaza är som en droppe i havet.

Evige Gud, inga ord kan uttrycka det lidande människor i Gaza får utstå. Många av oss upplever förtvivlan. När våra hjärtan, sinnen och själar är upptagna av lidandet i Gaza, minns vi löftet att “De ska inte längre hungra och inte längre törsta” (Upp 7:16). Herre, hjälp oss att fortsätta kämpa den goda kampen och vittna om din kärleks hemland. Herre, i din nåd… hör vår bön.

Förra veckan lovordade Jared Kushner den nya USA-byggda provisoriska hamnen i Gaza och föreslog att Israel skulle använda hamnen för att förflytta civila palestinier i Gaza medan man fortsätter sina militära operationer. Benjamin Nethanyahu rapporteras föreslå att den nya USA-hamnen, som installerades för att hjälpa fartyg med hjälp till Gaza, kan användas för att deportera palestinier. Flera forskare, experter och organisationer har uppmärksammat att USA-hamnen byggdes för att få tillgång till Gaza Marine där det finns ett stort naturgasfält.

Du, de fattigas Gud, vi minns psalmistens ord att “Gud håller min sköld, de redbara räddar han. Gud är en rättvis domare, en Gud som varje dag kan vredgas” (Ps 7:11–12). Hjälp oss, Herre, att kanalisera vår vrede mot orättvisa som härstammar från synd. Hjälp våra förtryckare när de avhumaniserar sig själva genom att behandla oss och de förtryckta som ett hinder för egna intressen. Herre, i din nåd… hör vår bön.

Den 21 mars firade palestinier Mors dag. Den dagen hedras och firas alla palestinska mödrar. Dessutom firade många palestinier “Folkets patriark”, Michel Sabbah, på hans 91-årsdag.

Marias och Josefs Gud, vi riktar vår tacksamhet till alla palestinska mödrar, som tvingats bli mödrar under mycket svåra omständigheter. Många av dem kan identifiera sig med Maria, mor till en som blev martyr under imperiets makt och en kvinna med stor makt. Vi är också tacksamma för patriark Michel Sabbah, som många i det palestinska samhället anser vara en andlig fader. Låt oss minnas orden från “Folkets patriark” i ljuset av den nuvarande situationen: “Jag uppmanar var och en att ta sitt ansvar… och bidra med mer ljus och mer hopp i den svåra situation vi lever i, genom sina egna reflektioner och sina olika tjänster.” Herre, i din nåd… hör vår bön.

För kyrkorna i väst är denna vecka – stilla veckan. Tiden mellan palmsöndagen och påsken högtidlighålls som en tid av andakt inför Jesus Kristus lidande. När vi högtidlighåller stilla veckan detta år i Palestina, kommer våra tankar att vara med vårt folk som lider så fruktansvärt. Reflektioner och andakter (länk: devotional study) för stilla veckan är inspirerad av Gaza Ceasefire Pilgrimage och boken Sabeel Contemporary Way of the Cross.

Fredsfurste, vi minns att du red in på en åsna, inte på en vit hingst, vi minns att du förråddes genom en kyss och förnekades av dina följare, vi minns att du förtvivlade på korset “Gud, min Gud varför har du övergivit mig?” (Matt 27:46). Herre, hjälp världen att förstå att proklamationen “Hosianna” är ropet från de förtryckta att befrias, ropet från Gaza mitt i deras lidande. Herre, det känns som att vi för evigt lever i långfredagen, hjälp oss att genom din uppståndelses makt inte stanna i förtvivlan. Herre, i din nåd… hör vår bön.

Förra veckan visades fruktansvärda scener från Al Shifa-sjukhuset. Israelisk militär hade belägrat sjukhuset och dödat åtminstone 100 människor. Flera delar av sjukhusområdet var förstört och människor som sökt skydd där beordrades att lämna området, bland dem hundratals patienter. Israel hävdar att de dödat terrorister under sitt anfall, men palestinska hälsomyndigheten och internationella NGO-er förnekar Israels uttalande att Hamaskrigare är baserade på sjukhuset. Det är fortfarande oklart hur många patienter och andra civila som dödades under räden.

Livets Gud, vi kommer till dig nedbrutna och skrämda av att höra nyheterna från Al Shifa-sjukhuset. De händelser som vi känner till är skräckinjagande och de vi inte vet om förföljer oss. Det verkar som om dagens imperier och system som förtrycker oss “älskar det onda mer än det goda, kommer hellre med lögn än med sanning” (Ps 52:5). Herre, var med alla offren vid Al Shifa-sjukhuset och stoppa galenskapen med militära operationer på sjukhus. Herre, i din nåd… hör vår bön.

I tisdags gick vi på Sabeel Jerusalem den nutida Via Dolorosa – the Contemporary Way of the Cross. Det är en del av en större tradition vid Sabeel, då palestinier och internationella tillsammans vandrar mellan de 14 stationerna på Via Dolorosa och genom sånger och böner knyter vårt lidande som palestinier till Jesus lidande. Tyvärr kunde inte palestinier från Västbanken delta i år på grund av alla rörelserestriktioner.

Korsfäste Messias, vi palestinier tolkar din väg till korset genom både vår historiska och vår nutida erfarenhet. Vi tolkar vår egen korsfästelse genom din, och proklamerar att du identifierar dig med oss och visar omsorg om vår frigörelse. Herre, vi ber att du fortsätter att uppenbara de goda nyheterna som Kristus gestaltar och ber att vi ska få dela dem genom att arbeta för rättvisa för alla. Herre, i din nåd… hör vår bön.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för länderna Tjeckien, Polen och Slovakien.

Herre, i din nåd… hör våra böner.

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com